Utdelningsmaskin

Inledning

Vad är egentligen en utdelningsmaskin och vad kan den åstadkomma för nytta för dig? Med en utdelningsmaskin menar jag en aktieportfölj som genererar en stadig ström av utdelningar till dig som aktieägare, i ökande takt varje år. Det som krävs för att börjar byggandet av en egen utdelningsmaskin och att de den växa år efter år är inte särskilt mycket. Det är endast ett fåtal viktiga komponenter som krävs. Dessa kommer att illustreras mer i detalj nedan, så fortsätt att läsa för att låta dig inspireras till att bygga upp din egen utdelningsmaskin som kommer sätta guldkant på ditt liv här på jorden eller göra det möjligt för dig att uppnå friheten, alltså att helt kunna leva på den utdelningsinkomsten som aktierna genererar. 

Skulle inte det vara en härlig känsla? Att veta att man får 10 000 kr per månad i utdelning från sina aktier? För att inte tala om det faktum att du kommer kunna få en löneökning på 10 % per år, utan att behöva anstränga dig för att få det. Om sju år kommer dina månadsinkomster i form av aktieutdelning ha fördubblats till 20 000 kr per månad. Efter ytterligare sju år kommer du kunna se fram emot 40 000 kr i månadsinkomst, utan att du varken har återinvesterat någon utdelning eller nyinvesterat några pengar i din utdelningsmaskin. Hur detta är möjligt att åstadkomma förklaras nedan. Välkommen på resan!


Börjar investera dina pengar

Den enda resursen som kan användas för att bygga upp en utdelningsmaskin är pengar. Pengarna måste sättas i arbete för att det ska vara möjligt att i framtiden kunna njuta av utdelningsmaskinens fulla potential. Det som är fantastiskt med pengar är att de är beredda att arbeta åt dig 24 timmar om dygnet under årets alla dagar. Det är givetvis viktigt att de pengar som du väljer att investera är sådana du kan avvara långsiktigt. Att bygga upp en egen utdelningsmaskin kan ta många år, vilket man måste vara beredd på. När du väl har börjat investera pengar i aktier med stabil utdelningstillväxt kommer du dock att inse värdet av att göra det och det magiska som sker när företagen år efter år höjer utdelningen till dig som aktieägare. 

Har du mycket pengar liggandes på ett bankkonto med ingen eller låg ränta eller i dyra fonder som du tänkt ha där i många år framöver bör du tänka om när det gäller din privatekonomi. Hur glad kommer du vara om 10 år när du kan konstatera att dina pengar på bankkontot har vuxit med 1 % per år eller att du årligen har betalat en fondförvaltare 2 % per år, hur dåligt fonden än har gått. Eftersom det är dina pengar är det givetvis du som ska få all avkastning, man ska kunna känna sig nöjd i framtiden över de investeringsbeslut man har tagit tidigare i sitt liv. 

Aktier med stabil utdelningstillväxt

Vilka aktier ska man då välja att investera i för att kunna bygga upp en utdelningsmaskin man kommer känna sig nöjd över och som varje år ger en stadigt ökande utdelning till dig som aktieägare? Aktier kan delas in i många olika kategorier, exempelvis efter storlek på företaget, börsvärde, hur snabbt det växer, vilken bransch det verkar inom, hur länge det varit börsnoterat med mera. Den typen av företag jag fokuserar på i den här bloggen är de som är bäst när det är en stabil utdelningstillväxt man är ute efter. Har företaget exempelvis ökat utdelningen per aktie med 12 % per år under 20 års tid visar det på att företaget har en bra historik vad gäller utdelningstillväxt. Företaget har genererat tillräckligt med vinster under åren samt tillräckligt med kassaflöde för att det ska ha kunnat vara möjligt att årligen dela ut mer och mer pengar till aktieägarna. Givetvis måste man undersöka hur situationen för företaget ser ut idag, för att försöka komma fram till om det är långsiktigt hållbart för företaget att även i framtiden höja utdelningen i samma takt. Om utdelningen per aktie har ökat från 4 kr till 8 kr efter sju år, men vinsten per aktie endast har ökat från 8 kr till 10 kr bör man dra öronen åt sig och undersöka hur det kommer sig. I det här fallet var utdelningsandelen, alltså utdelningen i förhållande till vinsten per aktie 4 kr/8 kr = 50 % för sju år sedan och i år 8 kr/10 kr = 80 %. Det är då bättre, allt annat lika om vinsten i år är exempelvis 16 kr, vilket alltså betyder att utdelningsandelen idag fortfarande är 8 kr/16 kr = 50 %

Har företaget varje år under de senaste x antal decennierna höjt utdelningen per aktie kan det antas att det är väl inpräntat hos ledningen och i företagskulturen att fortsätta med den positiva trenden. Det är alltså dessa företag som är intressanta att investera i för att bygga upp utdelningsmaskinen. Man ska inte behöva oroa sig över hur aktiekursen utvecklas den kommande veckan, det som är intressant är utdelningstillväxten. Det är snarare positivt om aktiekursen sjunker när det gäller dessa bolag, eftersom det då är möjligt att fynda dessa kvalitetsbolag till lägre priser. Det är viktigt att förstå att det är många psykologiska känslor som påverkar aktörerna på börsen, främst girighet och rädsla. Detta gör att många köper aktier när det är som dyrast och säljer när det är som billigast - vilket inte är någon lyckad investeringsstrategi. Några exempel på företag med utdelningstillväxt följer i diagrammen nedan. Notera att dessa inte är några köprekommendationer, det är upp till var och en att avgöra om företagen är värda att investera i samt till vilken aktiekurs. 

Utdelningstillväxt Novo Nordisk - 26,3 %


Utdelningstillväxt Pepsi - 14,5 %


Utdelningstillväxt Swedish Match - 17,6 %


Utdelningstillväxt Wal Mart - 19,2 %


Utdelningstillväxt Alfa Laval - 14,9 %


Utdelningstillväxt Castellum - 7,5 %


Nyinvestera en del av lönen varje månad

Varje månad får du in pengar på ditt konto i from av lön. Samtidigt har du kostnader under månaden som dessa pengar ska täcka. Förmodligen överstiger dina inkomster kostnaderna, vilket gör att du har några eller många tusenlappar kvar på kontot. Hur ska du agera när det gäller dessa pengar. Ska du konsumera allt eller ska du tänka långsiktigt och investera en del av dina pengar i aktier med utdelningstillväxt för att i framtiden kunna njuta av den avkastning som dina tidigt gjorda aktieinvesteringar genererar till dig? Många personer konsumerar mer eller mindre allt de tjänar, vilket gör att det inte finns mycket investeringsutrymme per månad. Oavsett hur mycket man tjänar tenderar det att finnas lika mycket kvar på kontot vid månadens slut. Det beror på att det är väldigt enkelt att anpassa sina kostnader till sina inkomster. 

En person som är student, arbetar deltid eller på ett lågavlönat arbete får kanske in 9 000 kr per månad, och har 1 000 kr kvar när månaden närmar sig sitt slut. En person som arbetat några år och tjänar 25 000 kr före skatt, och får ut 19 000 kr per månad bor förmodligen dyrare, konsumerar mer och dyrare saker, vilket gör att även den personen med stor sannolikhet har 1 000 kr kvar när månaden närmar sig slutet. En person som är relativt högavlönad och tjänar 40 000 kr före skatt, och får ut 28 000 kr efter skatt, lever förmodligen ännu dyrare och har med stor sannolikhet kvar lika mycket på kontot vid månadens slut som de andra två personerna. Tänk då om alla hade valt att leva som studenter, alltså gjort av med 8 000 kr per månad, då hade de kunnat investera 11 000 kr respektive 20 000 kr per månad i aktier med stabil utdelningstillväxt. Det blir på ett år 132 000 kr respektive 240 000 kr. Efter tio år skulle de kunnat investera 1 320 000 kr respektive 2 400 000 kr, vilket givetvis skulle ha vuxit till ännu större belopp med tanke på att de årligen har återinvesterat en stadigt ökande aktieutdelning. 

Givetvis är dessa exempel något extrema, man ska självklart njuta av livet i nuläget och inte leva hur snålt som helst, om man inte vill det. Samtidigt finns det förmodligen för de flesta en större investeringsmarginal (den del av lönen som är möjlig att investera långsiktigt i aktier) än vad man tror. Många lever i ett renodlat konsumtionstänk och ser inte till vad kostnaden är för att konsumera. Alla pengar man väljer att lägga på onödig konsumtion försenar byggandet av utdelningsmaskinen. Ett klassiskt exempel på hur mycket man bör investera/spara per månad är 10 % av sin månadslön, vilket tas upp i boken "The Richest Man In Babylon", skriven av George S. Clason år 1926. Det gör det möjligt för alla att investera ett visst belopp per månad, ju mindre desto lägre inkomster man har och ju mer desto högre inkomster man har. Givetvis är det viktigt att man köper aktier för en del av sin lön varje månad, samtidigt är det viktigt att inte låsa sig fast vid vissa procenttal. Får en person ut 20 000 kr per månad och kan, genom att dra ner på onödig konsumtion, investera 5 0000 kr per månad kommer utdelningsmaskinen givetvis bli tillräckligt stor på betydligt kortare tid jämfört med att endast investera 2 000 kr per månad. 

Courtaget vid handel med aktier på ett Investeringssparkonto är hos nätmäklarna 39 kr. Detta är minimicourtaget, alltså det lägsta courtaget som tas ut. Vid aktiehandel med större belopp är courtaget istället rörligt. För den genomsnittligen personen som tänker investera några tusenlappar per månad är det minimicourtaget som är av intresse. Vid ett aktieköp för 4 0000 kr kommer courtaget vara 0,975 % av köpebeloppet. Tänk då på att man bör ha som investeringsstrategi att äga sina aktier på väldigt lång sikt för att dra nytta av den stadigt ökande aktieutdelningen. Att en gång betala 0,975 % och sedan äga aktierna i exempelvis 25 år är betydligt billigare jämfört med att betala 1,25 % i förvaltningsavgift varje år. 

För att få utdelningsmaskinen att växa är det alltså högst väsentligt att man varje månad investerar en del av sin lön i fler aktier i de bolag man tycker är intressant ut utdelningstillväxtsynpunkt. Under de första åren kommer det främst vara nyinvesteringarna som ökar värdet på portföljen och som bidrar till högre utdelningar, med tiden, då aktieportföljen har vuxit sig stor, kommer dock återinvesteringen av utdelningen och tillväxten i utdelningen per aktie få en allt större betydelse.

Återinvestera utdelningen

Förutom att nyinvestera en del av sin lön varje månad ska man även återinvestera den utdelning som aktierna genererar. Beroende på hur stor andel svenska, nordiska samt nordamerikanska aktier du äger, kommer utdelningen att komma till ditt konto med olika tidsintervall under  året. Utdelningen från de svenska bolagen kommer en gång per år, främst under våren, medan nordamerikanska bolag delar ut varje kvartal eller till och med månadsvis. Detta har jag skrivit om i ett tidigare inlägg. För att dra maximal nytta av aktiernas ökande utdelning och ränta-på-ränta effekten ska utdelningen återinvesteras i fler aktier för att nästa år äga fler aktier som var och en delar ut mer pengar per aktie. Det finns alltså ett antal viktigt komponenter för att utdelningsmaskinen ska växa snabbt. Förutom att utdelningen per aktie ökar, med exempelvis 10 %, kommer man äga fler aktier, genom nyinvesteringar varje månad samt återinvesteringar av utdelningen, vilket gör att den totala utdelningen kommer vara betydligt högre än 10 % nästa år. Om vi ponerar att utdelningen ökar med 15 % per år tack vare dessa tre faktorer, kommer utdelningen fördubblas vart 5:e år - det är det magiska med ränta på ränta effekten! 

Det går, för vem som helst, att bygga en rejäl utdelningsmaskin som i framtiden kommer sätta guldkant på tillvaron här på jorden, eller att helt leva på den bara man bestämmer sig för att uppnå det. Det är du själv som fattar besluten i ditt liv, både vad gäller investeringar och konsumtion. Det betyder att det är du som avgör hur mycket du kan investera varje månad i aktier, och såldes hur lång tid det kommer ta att ha en tillräckligt stor utdelningsmaskin. På samma sätt är det även du som bestämmer hur stor utdelningsmaskin som krävs för att du ska kunna leva på den utdelning som de genererar per år, eftersom du avgöra vilket konsumtionsmönster och levnadsstandard du vill ha. Klarar du dig på 10 000 kr per månad och aktierna har en genomsnittlig direktavkastning på 5 % per år krävs det en utdelningsmaskin på 2 400 000 kr. Väljer du att leva dyrare och konsumera mer, så att dina utgifter är 15 000 kr per månad krävs det således en 50 % större utdelningsmaskin, alltså 3 600 000 kr.  
1 kommentar:

  1. Mycket intressant läsning! Finns det någon bok i ämnet du rekommenderar, som på ett djupare och mer detaljerat sätt tar upp den här typen av investering?

    Tack på förhand!

    SvaraRadera