onsdag 26 juni 2013

Sjunde bokrecensionen - The Intelligent Investor


The Intelligent Investor

Författare: Benjamin Graham

Språk: Engelska
Antal sidor: 587
Först utgiven: 1949
Upplaga jag läst: Revised Edition, Updated with new commentary by Jason Zweig, utgiven 2006
Lässvårighet: Medel till svår


En bok som helt klart är värd att läsa för den som bättre vill förstå hur man kan tänka när det gäller att investera i aktier i bra bolag är boken The Intelligent Investor; vilken är skriven av Warren Buffetts läromästare, Benjamin Graham. Även denna bok har några år på nacken, men är helt klart läsvärd. Boken gavs ut år 1949. Där beskrivs många viktiga begrepp och principer som den intresserade aktieinvesteraren har nytta av för att avgöra om ett bolag är värt att investera i. En bok som denna, som till viss del beskriver det ekonomiska klimatet under 1940- och 50-talet, måste tänkas om till det rådande marknadsklimatet. Det var under de årtiondena efter världskrigen relativt lätt att hitta undervärderade företag att investera i, då många blivit avskräckta från aktier till en följd av den stora börskraschen på Wall Street kring 1930. Boken finns i nyare upplagor och den jag har läst innehåller uppdateringar av Jason Zweig som beskriver Grahams tankar ur dagens aktie-och makroperspektiv. 

Warrren Buffett, född 1930, är en välkänd person som lyckats bli rik genom aktieinvesteringar. Buffett kanske är en av världens mest kända aktieinvesterare och sannerligen en stor förebild och inspirationskälla till mig och garanterat många andra. Sitt först aktieköp gjorde han i början på 1940-talet, redan vid 11 års ålder. Buffett var student hos urfadern till värdeinvestering, Benjamin Graham, som är född 1894. Graham har författat två klassiska verk inom värdeinvestering i form av Security Analysis, först utgiven år 1934 och The Intelligent Investor som först gavs ut år 1949. Warren Buffett hade Graham som lärare på Columbia University i New York City när Buffett studerade där i slutet på 1940-talet. Buffett brukar säga att det var Graham och just boken The Intelligent Investor som fick in honom på aktiespåret och väckte hans intresse av att investera långsiktigt i undervärderade bolag. 

Ett populärt investeringskriterium för Buffett är att företaget han är intresserad av att investera i ska ha en vallgrav av något slag, det som på engelska kallas för ”moat”. Detta är något som Graham har lärt Buffett något han tar upp i sin bok The Intelligent Investor. Att ett företag har en vallgrav betyder att det till viss del är skyddat från konkurrenterna. Företaget besitter något värdefullt som gör att kunder av någon anledning föredrar företagets produkter och inte rakt av går till konkurrenterna. Det kan handla om att företaget har ett starkt varumärke som gör att kunderna tenderar att välja den produkten framför billigare alternativ. Det ska helt enkelt inte vara för lätt för konkurrenter att start upp en liknande verksamhet som kan slå undan benen för det befintliga företaget. 

Andra viktiga begrepp som Benjamin Graham beskriver i The Intelligent Investor är "margin of safety", eller på svenska, säkerhetsmarginal. Med det menar Graham att om företaget handlas med en stor säkerhetsmarginal tar man som investerare mindre risk. Om vi exempelvis ser på bolaget The Coca-Cola Company så handlas de idag till 42 dollar per aktie. Kommer vi genom vår värdering av aktien fram till att en kurs på 45 dollar är motiverad har således Coca-Cola en säkerhetsmarginal på 6,7 %. Skulle aktien endast handlas till 30 dollar skulle säkerhetsmarginalen vara 33 % och skulle kursen vara 22,5 dollar skulle säkerhetsmarginalen vara hela 50 %. Ju större säkerhetsmarginalen är, desto lägre värderad är alltså aktien (bolaget). Det betyder att den har lägre risk, då aktien är mer undervärderad ju lägre aktiekursen är. Uppgångspotentialen till den motiverade aktiekursen är således större. 

Vidare så förklarar Graham i boken bland annat skillnaden mellan en spekulant och en investerare och förklarar att en investering är något som efter genomgående analys lovar att behålla värdet på kapitalet och genererar en tillfredsställande avkastning. All typ av investering som inte uppfyller dessa kriterier är att betrakta som spekulativa. Två faktorer är således viktiga när det gäller investeringar, dels att kapitalet inte minskar i värde samt att man erhåller en tillräckligt stor avkastning. Det går att härleda till det som citatmaskinen Warren Buffett brukar uttrycka det när det gäller investeringar: ”Regel nr 1 är att inte förlora sina pengar. Regel nr 2 är att aldrig glömma bort regel nr 1” 

The Intelligent Investor spelar i en klass för sig när det gäller investeringslitteratur, då det är att betrakta som ett av de mest klassiska verken, skriven av den person som kommit att kallas värdeinvesteringens urfader, Benjamin Graham. Boken bör absolut läsas för den som är seriös investerare och det ser bra ut att ha den i sin bokhylla! Fokus är på värdeinvestering, alltså att investera i bolag som är undervärderade och sedan hoppas att de med tiden värderas upp till ett rättvist pris. Övervärderade företag har således ingen säkerhetsmarginal, vilket gör dem oattraktiva att investera i. 

Slutsats

Även om boken är skriven på engelska och ganska lång kommer du vara nöjd och ha tillgodoräknat dig mycket kunskap och betraktelser när det gäller aktieinvesteringar när den är färdigläst. Boken är att betrakta som en bibel inom värdeinvestering och bara det motiverar att man bör läsa den. Intressanta insikter om hur aktie- och finansmarknaden såg ut förr i tiden är ett plus. Det är även intressant att läsa om när bolag som man idag betraktas som gamla och stabila bolag var nya på börsen och hur aktörerna såg på dem då. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar