fredag 17 maj 2013

Inkomstinvestering del 1 - Vad det är och varför jag gillar det

Inkomstinvestering - vad det är och varför jag föredrar det

Inkomstinvestering skulle kunna förklaras på det sättet att man investerar sina pengar för att erhålla någon typ av inkomst som ersättning. Inkomsten kan exempelvis vara i form av ränta eller aktieutdelning. Det handlar således inte om att enbart investera för att efter en tid senare (förhoppningsvis) kunna sälja tillgången till ett högre pris och då göra en vinst. Genom inkomstinvestering väljer man att sätta sina pengar i arbete för att, liksom lön, få pengar inbetalda till sitt konto. Dessa pengar kan man sedan antingen välja att konsumera, leva helt och hållet på, sätta guldkant på tillvaron eller, exempelvis om man bygger en utdelningsmaskin, återinvestera i fler aktier för att i framtiden erhålla större inkomster då det är ett större pengabelopp som satts i arbete för att generera utdelningsinkomster. 

Jag skulle hävda att det finns en typ av trygghet i att äga en tillgång som genererar en inkomst och inte bara potentiell värdetillväxt, vilket just aktier med stabil utdelning är ett bra exempel på. För att kunna sälja en aktie man äger till ett högre pris i framtiden måste det finnas någon köpare som är beredd att köpa tillgången. Man är så att säga utelämnad till marknadens aktörer - på gott och ont. Även om du själv anser att värdet på en aktie som du vill sälja efter ett antal år bör vara 100 % högre än vad du köpte den för, med tanke på företagets fundamentala faktorer, är det trots allt aktiemarknaden som måste hålla med dig. 

Istället för att bara vara utelämnad till "Mr. Market" vet man, genom att äga aktier med stabil utdelningstillväxt, att man får ta del av bolagets framgångar genom ökade utdelningar, det är dessa kassaflöden som bli inkomsten till mig som aktieägare. Även om aktiemarknaden felprissätter aktien och man således inte kan sälja den med vinst kommer bolaget belöna dig genom ökad utdelning. Det är trots allt börsen aktörer, med sina starka känslor, som är de som avgör priset på dina aktier. Aktörerna är sällan helt rationella i sitt agerande vilket gör det tryggt att ha en pengaström från det bolag man faktiskt är delägare i, vilket gör att man inte är helt utelämnad till aktiemarknaden för att tjäna pengar på sin investering.   


Ett exempel på inkomstinvestering

För att illustrera skillnaden mellan att enbart investera för att senare (förhoppningsvis) sälja tillgången med en vinst och att investera för att både få en inkomst samt en möjlighet till att (förhoppningsvis) sälja tillgången med en vinst kan följande, påhittade, exempel användas. Vi antar att en person har en hel del pengar på sitt konto som denne inte har behov av på lång sikt, och således vill investera. Personen i fråga, som vi kan välja att kalla för Håkan, är konstintresserad och har länge funderat på att köpa ett antal tavlor av relativt kända svenska konstnärer. Han känner till att personer i hans omgivning har tjänat pengar på att köpa tavlor för att sedan efter något decennium sälja dem med stor vinst när efterfrågan är stor. 

Håkan vet att det finns tio tavlor som är speciellt populära och kända, även bland allmänheten i Sverige samt till viss del även internationellt. Det ena alternativet för Håkan är således att köpa de tio tavlorna och hänga upp dem i sitt hus. Där kan Håkan, hans familj och gäster titta på tavlorna och njuta av dessa konstverk. Håkan kanske även berättar för vissa att tavlorna är köpta i investeringssyfte. Huruvida det finns någon efterfrågan på dessa tavlor i framtiden är givetvis väldigt svårt att veta. Genom att låta dem hänga hemma på väggen har Håkan alltså bundit upp sitt kapital i tavlorna. De genererar givetvis ingen inkomst då de bara hänger hemma på väggen. Det är således inte att betrakta som en inkomstinvestering. Det är ju så att säga inte så att han tar betalt av sin familj, släkt samt vänner och bekanta varje gång de sneglar på tavlan vid en middagsbjudning. Det Håkan hoppas på i det här fallet är att i framtiden kunna sälja tavlorna för mer än vad han köpte dem för, och på det sättet göra en kapitalvinst.

Så, vad skulle då alternativet kunna vara för Håkan om han vill att hans pengar, genom att investera dem i tavlorna, ska generera en inkomst? Alltså att få pengar in på sitt konto tack vare att han har investerat sina pengar, helt enkelt satt dem i arbete. Håkan kommer på att han kan öppna en utställning där besökare får betala för att få se på den (lilla) konstsamlingen han investerat sina pengar i. Intresset visar sig vara stort och det kommer många besökare, både lokala förmågor och turister. Varje besökare betalar pengar till Håkan, som alltså nu har fått en inkomst tack vare sin investering i tavlorna. Redan det första året får Håkan in 7 % av vad han betalade för tavlorna i form av entréavgifter, och är givetvis nöjd över det. Tavlorna hänger i lokalen och kräver inte särskilt mycket arbete från Håkans sida. Innan han köpte tavlorna låg pengarna på ett konto med 1 % i ränta. Det faktum att han har valt att ställa ut tavlorna påverkar givetvis inte möjligheten att i framtiden kunna sälja tavlorna med en vinst, om han så önskar. Håkans pengar har alltså  satts i arbete och skapat en inkomstström åt honom - det är just vad inkomstinvestering handlar om. Även om det inte är möjligt att sälja tavlorna med vinst under de första tio åren på grund av att marknaden inte är intresserad av denna typ av konst, genererar de varje år en inkomst till Håkan som är större än vad han hade fått om pengarna skulle legat på bankkontot. (Givetvis till större risk)     

En inkomstinvestering skulle även kunna handla om att investera i ett hyreshus, som då ger inkomster i form av hyra, alltså en ström av pengar till dig som fastighetsägare varje månad från hyresgästerna. Då det är betydligt mer omfattande och svårare jämfört med att investera i aktier, väljer jag nedan endast att fokusera på inkomstinvestering i form av finansiella tillgångar, till skillnad från reala tillgångar.  

Banksparande - ränta är din inkomst

Det finns, som alla vet, flera olika sätt att investera och spara sina pengar på för att erhålla inkomster till sitt konto. I vissa fall får man en ränta, i andra fall en utdelning, vilken kan komma dig som aktieägare till del olika ofta under året (årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis). Sätter man bara in sina pengar på ett bankkonto kommer man tjäna ränta på de pengarna. Det insatta beloppet kan i sig inte växa. Det som avgör vilken ränta man som sparare erhåller, bestäms uteslutande av banken eller institutet där man sätter in sina pengar. (Vilka påverkas av ränteläget i samhället.)

I dagens ränteläge är bankräntan inte mycket att hurra för. Det finns de mer nischade aktörerna som erbjuder en sparränta upp till cirka 2,5 % och samtidigt omfattas av insättningsgarantin. Efter skatt blir det en ränta på 1,75 %. Skulle man ha en miljon kronor  att sätta i arbete för att generera inkomster betyder det att man efter skatt får 17 500 kr i ränta i år. Under mer normala förhållanden hade det varit möjligt att få en betydligt högre säker ränta. När ekonomin var som mest upphettad, år 2007, innan finanskrisen bröt ut med allt vad det innebar, minns jag att det var möjligt att få 4,65 % på en av storbankernas bättre sparkonton. Det är lika med 3,255 % efter skatt. På en miljon kr skulle det generera en inkomst på 32 550 kr. Säkerligen erbjöd nischbankerna (de som omfattas av insättningsgarantin) en ränta på uppåt 6 % i dessa tider. Någon som minns? Det betyder 4,2 % efter skatt och således genererar det en inkomst på 42 000 kr per år per miljon. När det gäller bankränta är det viktigt att se till inflationen i samhället, då de är starkt korrelerade. 

Aktieinvesterande - utdelning är din inkomst

Jag fördrar dock att investera pengar i verkliga bolag som jag anser ha en sund finansiell ställning, goda framtidsutsikter, är rimligt värderade samt är aktieägarvänliga, alltså delar ut pengar till mig som aktieägare. Utdelningen kan ses som en slags ränta, som aktieägaren får in på sitt konto, företrädesvis Investeringssparkonto. Räntan kallas i de här sammanhangen för direktavkastning och beräknas genom att sätta utdelningen per aktie i relation till aktiekursen. Fördelen med aktier, jämfört med att passivt sätta in sina pengar på ett bankkonto, är att de ändras i pris, alltså aktiekursen svänger dag för dag och gör att direktavkastningen skiftar beroende på vilken kurs man köper aktierna vid, vilket kommer belysas mer nedan samt i nästa inlägg om inkomstinvestering. 

Det finns företag som är väldigt stabila utdelare, i den bemärkelsen att de stadigt ökar vinsterna och kassaflödena och således under många års tid har kunnat öka utdelningen per aktie. Detta förväntas de även göra i framtiden om de har tillräckligt bra framtidsutsikter och finansiell ställning. Varför är det då bra att kurserna på aktierna i ett bolag ändras? Skapar inte det en massa osäkerhet och oro för mig som aktieinvesterare? Om vi tänker oss att det handlar om ett stabilt utdelningsbolag kan man hävda att man själv väljer vilken ränta man ska få, i takt med att aktiekursen svänger upp och ner när man är i färd med att investera sina pengar. Det bästa är då givetvis att investera i företaget när aktiekursen är så låg som möjligt - det ger dig högst direktavkastning, eller "ränta", på dina investerade pengar, vilket kommer förklaras mer i nästa inlägg på temat inkomstinvestering där det även kommer ges några exempel från verkligheten.  

Fortsättning följer..

4 kommentarer:

 1. Bra skrivet!
  Här är en bra text om aktieutdelning hämtat från Svolders årsredovisning:

  Aktieutdelning är den mest naturliga formen av ekonomisk kompensation till ägarna för satsat riskkapital. Ett ägande som inte ger upphov till något kassaflöde till ägaren gör långsiktigt ägande svårmotiverat. Samtidigt blir kapitalallokeringen på aktiemarknaden mindre effektiv. Bolag utan utdelningspolitik, utdelningskapacitet eller utdelningsvilja saknar väsentliga egenskaper för att ingå i Svolders aktieportfölj.
  En aktie, precis som vilken finansiell tillgång som helst, saknar egentligen värde om den inte ger upphov till ett framtida kassaflöde. 

  Mvh
  LK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kloka ord! Stämmer väl överens med hur jag ser på aktieinvesterande.

   /InvesteraMigFri

   Radera
 2. Inspirerande läsning!
  Ser fram emot nästa del!

  Hur mycket bör man investera då?
  Själv försöker man gneta och spara undan så gått det går. Känns viktigt att man har en strategi..

  /Löken

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad härligt, nästa del läggs upp imorgon!

   Hur mycket man bör investera är givetvis väldigt individuellt, men investerar man några tusenlappar per månad kan man på lång sikt bygga upp en stor utdelningsmaskin. Investerar man ett belopp per månad under en lång tid inköps aktierna både till låga, mellan och höga kurser. Jag tror att det är väldigt viktigt, samt underlättar mycket, om man sätter upp ett tydligt framtida mål med sitt aktieinvesterande. "Om 15 år ska jag ha en aktieportfölj värd 2 miljoner kr som genererar årliga utdelningsinkomster på 100 000 kr".

   Det klassiska, som bland annat tas upp i boken "The Richest Man in Babylon", vilken jag tidigare recenserat, är att spara 10 % av lönen till sig själv varje månad = investera i aktier. Känner man att man kan och vill investera mer ska man givetvis inte låta "10 %" vara ett tak. Dessa ska då givetvis vara pengar man kan avvara långsiktigt. Ett par där båda tjänar bra, utan hemmavarande barn och knappt några bolån har i många fall möjlighet att investera både 10 000 och 20 000 kr per månad. Då skulle det inte ta särskilt många år att bygga upp en stor utdelningsmaskin och se fram emot stora utdelningsinkomster!

   Kommer diskutera detta lite senare i ett inlägg. Men att bara lägga alla sina pengar på hög genererar inte mycket inkomster i alla fall..

   /InvesteraMigFri

   Radera