söndag 12 maj 2013

Gräva guld - på aktiemarknaden


Även den som bygger upp sin egen utdelningsmaskin drabbas självklart av aktiekursernas upp- och nedgångar, men kan egentligen bortse från dem eftersom man ska investera långsiktigt och inte trada kortsiktigt. Det viktiga är inte att de aktier man investerar i går upp med 20 % de kommande tre månaderna och att då "casha hem" en vinst, eller att man paniksäljer om aktierna sjunker med 20 % i tron om att man kommer rädda sitt kapital från att försvinna helt (förutsatt att inget speciellt hänt). Ett stort bolag med lång historik har en verksamhet som är betydligt stadigare än vad kursen visar på börsen och alla företag utgår givetvis från att de kommer fortleva i all framtid, det som på engelska heter ”going concern”. 

Om man noterar hur de stigande utdelningarna hos aktierna med väldigt stabil utdelningstillväxt har varit under de senaste åren och jämför det med kursutvecklingen under samma period får man helt olika bilder av "risken" med att äga aktier. Risken att de pengar man investerar i aktier kan minska i värde, vilket de högst troligt kommer göra under perioden man äger aktierna i tider då aktiemarknaden handlar ner aktien, tror jag skrämmer bort många personer från aktiemarknaden. Har man en riktig buy-and-hold strategi där man avser att äga akterna i ett visst bolag för alltid kommer man vara med på tider av stora uppgångar, stora nedgångar och konsolideringsfaser, alltså längre perioder då aktiekursen står mer eller mindre stilla. Notera att utdelningen i bolag med stabil utdelningstillväxt inte i sig påverkas av aktiekursen. Oavsett om Castellums aktier handlas till 50 kr, 100 kr eller 150 kr kommer bolagets givetvis dela ut samma belopp per aktie. Den som äger aktier med oändligt lång investeringshorisont, i bolag med stabil aktieutdelning, kommer inte vara lika beroende av att aktiekursen stiger. Jag menar givetvis inte att en aktie i ett visst bolag kan inhandlas till vilken kurs som helst, värderingen måste givetvis vara rimlig.    

Warren Buffett har alltid haft en långsiktig investeringshorisont och har gjort sig känd genom att fälla citat som att "den enda investeringshorisonten är för alltid” och att det egentligen är ganska galet att börsen är öppen varje vardag året runt. Det räcker enligt honom att börsen är öppen en gång per månad, så att de som verkligen behöver sälja eller köpa aktier kan göra det. En ytterligare sak Buffett brukar tala om i dessa sammanhang är att alla borde ha ett kort med tio stämpelplatser. Varje gång man köper eller säljer en aktie ska kortet stämplas. När man har gjort sina tio aktietransaktioner kan man aldrig mer i sitt liv varken köpa eller sälja aktier. Det skulle leda till att alla var tvungna att tänka till både en och två extra gånger och alltid investera på lång sikt i bolag som man känner sig trygg med att äga för alltid.

Att köpa stabila utdelningsaktier under kriser är ett modernt sätt att gräva guld. Det är givetvis lätt att vara efterklok och säga att man skulle ha agerat på ett visst sätt under finanskrisen för några år sedan, nu när man har facit i hand. Det är samtidigt intressant att  visa på några exempel härledda från finanskrisen. Säg att man under åren innan finanskrisen hade konstaterat att det är en långsiktigt bra investeringsstrategi att investera i stabila aktier med stadigt ökande utdelningar. Då skulle man förmodligen tagit tillfället i akt och litat på att företagens verksamhet kommer fortgå mer eller mindre utan problem de kommande åren och att företagen kommer höja utdelningarna även i framtiden, tack vare ökad omsättning, ökade vinter och större kassaflöden. Så har även skett för dessa bolag och den som inte skulle följt börsen alls under finanskrisen skulle idag kunna konstatera att aktierna har fortsatt öka utdelningen årligen och inte noterat att det varit kris, för idag är kurserna tillbaka på samma nivå (till och med högre i många fall) som innan krisen. Börsen har alltid, och kommer alltid, att överreagera. Människors känslor när det gäller pengar är alltid väldigt starka, vilket bland annat framgår i boken The Psychology of Investing. Det som i stor grad påverkar köparna och säljarna på börsen är rädsla och girighet. Det är faktum idag, så väl som för 50 år sedan, och kommer så även gälla om 50 år framåt i tiden. 

Som ett exempel på överreaktioner på börsen kan vi kort studera Johnson & Johnson . Ett företag som Johnson & Johnson, som under 50 års tid årligen har delat ut pengar till sina ägare samt årligen höjt utdelningen drogs även de med kraftigt i krisen, i alla fall aktiekursen. Under sexmånadersperioden från september 2008 till mars 2009 sjönk aktiekursen från 70 dollar till 47 dollar, alltså en nedgång med 33 %. Samtidigt fortsatte utdelningarna att öka år efter år, precis som under de föregående 50 åren. I år kommer utdelningen från Johnson & Johnson hamna kring 2,5 dollar per aktie, vilket är 39 % högre än beloppet under finanskrisåret 2008. Under perioden 1997 till 2012, som visas i bilden nedan, har utdelningarna årligen ökat med i genomsnitt 12,1 %. Med den tillväxttakten i utdelning kommer aktieägaren kunna se fram emot en fördubbling av utdelningen per aktie vart sjätte år. 

J&J utdelning per aktie 1997 till 212

Den som lyckades köpa Johnson & Johnson (J&J) för 47 dollar under finanskrisen får alltså redan i år en direktavkastning på det investerade kapitalet på 5,3 % samt en rejäl värdestegring som framgår nedan. Den som istället köpte aktier när kursen stod som högst halvåret innan finanskrisen, för 70 dollar, har idag en direktavkastning på investeringen på 3,6 %, och kan se fram emot tillväxt i utdelningen de kommande åren. Föga förvånande steg aktiekursen ganska snabbt upp till en mer normal nivå när krisen vände och investerarna började bli giriga. Idag (början av maj 2013) handlas Johnson & Johnson till 85 dollar. Det betyder att den som lyckades köpa aktien för så lågt som 47 dollar under krisen, förutom att få en hög direktavkastning, även har sett sin investering öka med 80 % i värde. Den som hade ”oturen” att köpa Johnson & Johnson på toppen precis innan krisen på 70 dollar och sedan bott i en avlägsen by utan kontakt med civilisationen fram till idag har alltså erhållit en stadigt ökade utdelning varje år samt en kursökning på drygt 20 %. Hade personen istället paniksålt aktien under krisen hade det inte slutat så bra som det nu bevisligen gjort. Bara för att andra paniksäljer sina aktier under en kris betyder inte det att man själv måste göra det. Då är det istället läge att fynda billiga kvalitetsaktier. Detta faktum kommer jag skriva mer om i ett senare inlägg.

Utdelningen till aktieägarna i J&J har under de senaste åren (1997 till 2012) varit stadigt ökande, vilket bilden ovan visar. Hur har då aktiekursen rört sig under samma tidsperiod? Har det varit en lugn och trygg färd? Som vi alla vet, eller kommer att få reda på med tiden, tenderar aktiemarknaden att sväng mycket sett till längre tidsperioder. Till att börja med går det att konstatera att den som köpte J&J i början av år 1997 har sett kursen stiga från 25 dollar till 85 dollar nu i maj 2013. Det betyder en uppgång på 240 %, eller om man så vill, en årlig genomsnittlig kursuppgång på 8,5 %. Till detta har man alltså som aktieägare fått en stadigt ökande aktieutdelning, vilken har kunnat investerats i fler aktier (behöver givetvis inte vara i just J&J). År 2012 var utdelningen 2,44 dollar per aktie, vilket betyder att direktavkastningen beräknat på inköpspriset år 1997, 25 dollar, är närmare 10 %. Vid ett antal tillfällen har J&J:s aktiekurs gått ner med ett antal tiotals procent, för att sedan vända upp igen. Den som dagligen följt sitt aktieinnehav i bolaget skulle under dessa 15 år haft många perioder av oro då kursen gått ner exempelvis 30 %. Samtidigt behöver det inte betyda att värdet på bolaget har sjunkit, bara för att aktiepriset på börsen är lågt. Som alltid är det högst väsentligt att skilja på pris och värde. Ju billigare, desto bättre, allt annat lika! Istället för att fly när det är rea kan det vara ett perfekt läge att fynda aktier!

Som jag har diskuterat lite om i ett tidigare inlägg anser jag att man på lång sikt kan hävda att den höjda utdelningen driver upp aktiekursen, så att direktavkastningen fortsätter ligga på en nivå som är normal för ett stort företag. Jämför exempelvis med exemplet med The Coca-Cola Company , i vilket jag konstaterade att det vore helt orimligt om aktiekursen skulle stått still sedan 1988, eftersom direktavkastningen idag, tack vare den stadigt ökande utdelningen, skulle landa på närmare 50 %. Det finns givetvis ingen naturlag som säger att kursen kommer stiga, men på lång sikt är det högst troligt att så sker. Det är kanske mer korrekt att säga att ökningen av det bokförda värdet på eget kapital, ökade kassaflöden samt vinster är det som i grund och botten driver kursen och trots allt det (kassaflödet) som krävs för att dela ut pengar till aktieägarna. I fallet J&J kan det konstateras att om aktiekursen skulle legat stilla sedan år 1997 skulle den idag handlas till en direktavkastning på 10 % - inte särskilt troligt med tanke på att det är ett av världens största företag med en verksamhet som får betraktas som väldigt stabil. 

Mer på temat "att fynda kvalitetsbolag" och inkomstinvestering följer senare. 

2 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivet! Finns det ingen "GILLA"-knapp? :)

  Mvh
  LK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Ja, det kanske man borde integrera i blogginläggen! :)

   /InvesteraMigFri

   Radera