lördag 11 maj 2013

Fjärde bokrecensionen - Think and Grow Rich


Think and Grow RichFörfattare: Napoleon Hill 

Språk: Engelska
Antal sidor: 233
Först utgiven: 1937
Lässvårighet: MedelEn bok på temat motivation och vikten av att tänka positivt när man vill uppnå ett visst mål, är en klassiker som heter Think and Grow Rich och är skriven av Napoleon Hill. Även denna bok, liksom The Richest man in Babylon är relativt gammal, då den gavs ut för första gången år 1937. Författaren Napoleon Hill levde mellan år 1883 och år 1970 och skrev ett antal böcker inom ämnet ”hur man uppnår personlig framgång”. 

Think and Grow Rich bygger på intervjuer med hundratals framgångsrika personer i USA och arbetades fram under en period av 25 år. Boken tar upp värdet av att sätta upp konkreta mål och bestämma, samt övertyga sig om, att man kommer uppnå de mål man har satt upp. Bestämmer man sig för att inom tio år bli fri och kunna leva på utdelningen från sina aktier och har en tydlig plan för det, kommer det utan problem gå att uppnå! Det är viktigt att tänka positivt och se till vilka möjligheter som faktiskt finns och inte låta negativa tankar ta över – det kan bli riktigt förödande. 

I boken beskriver Napoleon Hill med verkliga exempel hur olika amerikaner blivit framgångsrika. Det är inte utbildning och kontakter som är det enda som gör att man kan bli framgångsrik. Viktiga faktorer är istället att ha ett tydligt mål för vad man vill uppnå, att varje dag repetera det mål man har satt upp, både när man stiger upp på morgonen och när man lägger sig på kvällen, för att motivera sig att nå dit samt att övertyga sig om att det går att uppnå. Att man har en stark åtrå att uppnå sina mål och har positiva tankar är väldigt viktigt, då det tillsammans gör det lättare att nå det man verkligen vill här i livet. 

Hill har Andrew Carnegie som den stora förebilden till boken. Carnegie var en framgångsrik industrialist i USA under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet. Han var verksam främst inom den växande stålindustrin i USA och blev väldigt rik och inflytelserik i samhället. Think and Grow Rich sammanfattar bland annat Carnegies ”formel” för att bli en framgångsrik affärsman och hur man attraherar kapital. Det ges även en del andra exempel på kända affärsmän vars företag och idéer lever kvar än idag, som apotekaren Pemberton som utvecklade och sålde sitt recept för drycken som kom att bli känd som Coca-Cola. Henry Ford inom bilindustrin är en annan entreprenör det skrivs en del om, liksom uppfinnare som Thomas Edison. 

Det finns för övrigt, för den intresserad, en dokumentär (cirka 2 timmar lång) om just Andrew Carnegie här:Att ha en förmåga att tänka utanför ramarna och se saker ur ett bredare perspektiv är väldigt viktigt för att uppnå saker som ingen annan har gjort. Lever man precis som alla andra kommer man endast bli en del av samhället och inte lyckas åstadkomma något stort som man kommer kunna bli rik och känd för. Det är man själv som bestämmer hur man ska leva sitt liv och så länge man har tydligt uppsatta mål och har en stark vilja samt en bra plan för att nå dit, kommer man lyckas uppnå det man vill. 

Det är mycket som är rent psykologiskt, hjärnan och olika känslor styr, som alltid, människan att fatta olika beslut. Vill du bygga upp en egen utdelningsmaskin som om 15 år kommer generera utdelningsinkomster på 180 000 kr, vilket alltså gör att du kommer kunna leva på de pengarna, så länge du väljer att leva enkelt och bestämmer dig för att i början klara dig på 15 000 kr per månad, kommer det vara möjligt att uppnå det. Då har du börjat känna på hur friheten känns! 

Ett citat från boken som är ganska talade är följande: ”The Ladder of Success is Never Crowded at the Top”. För att bli framgångsrik måste man tänka annorlunda jämfört med flocken. Några viktiga tankar som boken förmedlar är bland annat följande: 


· ”Allt som människans sinne kan tänka ut och tro på, kan det även åstadkomma”. 


· ”Både fattigdom och rikedom är tankarnas avkommor”. 


· ”Vem som helst kan drömma om rikedom, och de flesta gör det, men endast ett fåtal känner till att en fastställd plan, plus en brinnande åtrå för rikedom, är de enda pålitliga sätten för att ackumulera en förmögenhet”. 


Slutsats 

Think and Grow Rich ger dig som läsare många insikter om hur viktigt det är att ställa in hjärnan på att uppnå det man verkligen vill här i livet. Det är viktigt att tänka positivt, se möjligheterna, våga testa göra annat som inte den stora massan gör, åtrå det man vill och ha en tydlig plan för att nå dit. Boken handlar dock inte bara om investeringar, aktier och pengar utan det är ur ett något bredare perspektiv som boken förmedlar sina budskap. Det kan även gälla annat man vill lyckas med i livet, som att få ett visst jobb, starta ett företag eller liknande, helt enkelt i situationer där man behöver någon typ av självhjälp och inse värdet av att tänka positivt, är boken bra. Think and Grow Rich ger även ett stort läsvärde då man får beskrivningar om ett antal välkända personer, som i mer eller mindre stor grad har skapat och påverkat det samhälle vi idag lever i, som ovan nämnda Pemberton och Ford. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar