söndag 5 maj 2013

Min aktieportfölj, del 1

(Detta inlägg är det första i en kortare serie av inlägg om min aktieportfölj, mina tidigare aktieaffärer och andra betraktelser på det temat)

Då tänkte jag att det var dags att publicera min aktieportfölj så som den ser ut i dagsläget. Den består av en mix av svenska, nordiska och amerikanska bolag. Huvuddelen utgörs i nuläget av svenska bolag. Något jag kan konstatera och som kommer ändras med tiden är graden av diversifiering, alltså antalet aktier i min portfölj. Jag äger aktier i ganska många olika bolag idag, vilket jag har tänkt minska med tiden så att aktieportföljen blir något mer koncentrerad, i huvudsak till aktier med stabil utdelningstillväxt. Det är svårt att på rak arm komma fram till ett "bästa" antal bolag i ens aktieportfölj. Jag kommer inte vara överdrivet koncentrerad i min aktieportfölj, utan kommer sikta på att med tiden äga aktier i kring 15 olika bolag, med ett mindre antal som är tänkta att utgöra kärninnehav. När jag för ett tag sedan blev kund hos den andra av våra två stora nätmäklare fick jag som ny kund 10 gratisaffärer, vilket gjorde att jag investerade mindre belopp i en del bolag, vilket är en anledning till det stora antalet bolag i min aktieportfölj. 

Då jag som sagt inte bara är intresserad av svenska bolag finns det flera tusen aktier totalt sett i mitt investeringsspektrum. Antalet som är intressanta och som jag följer, mer eller mindre frekvent, uppgår till ett hundratal. Om något av dessa bolags aktier med tiden sjunker tillräckligt mycket i kurs kommer jag vara beredd att köpa aktier i det bolaget. Det betyder att min gräns för antalet aktier i min portfölj inte är strikt. Att välja bort att investera i ett bolag som är klart undervärderat, och har en stabil utdelningstillväxt, endast för att man redan äger aktier i exempelvis 10 bolag och det är den "gräns" man har satt upp anser jag inte vara rationellt. 

Jag delar nedan upp mina aktieinnehav geografiskt. Det faktum att jag har aktier som är noterade i andra länder än Sverige gör givetvis att det uppstår en valutarisk. Mer om detta i ett kommande inlägg. Min tanke är att vara anonym och syftet med min blogg är inte att bara skriva om mina egna aktieinvesteringar och aktieinnehav, utan att försöka få upp ögonen hos andra för att ta mer ansvar för sina pengar och inse värdet av att själv investera och sätta sina pengar i arbete. Därför kommer inga exakta uppgifter vad gäller belopp i respektive aktie att framgå. Portföljvärdet uppgår i dagsläget till ett lägre sexsiffrigt belopp och ser ut enligt följande:


Sverige
Astra Zeneca
Avanza
Beijer Alma
Castellum
Handelsbanken
Hexpol
H&M
Intrum Justitia
Swedbank
Swedish Match
Telia

Några olika preferensaktier

Norden
Gjensidige Forsikring
Fortum
Novo Nordisk
Sampo
Seadrill

USA
Altria
Apple
Inland Real Estate Corp
Intel
Omega Health Care 
Prospect Capital
Realty Incom Corp

+Några "kryddor"

Vilket jag har skrivit om tidigare är det alltså främst aktier med en stabil årlig utdelningstillväxt som jag är intresserad av att äga aktier i. Ju billigare det är möjligt att köpa dem för, desto bättre, givetvis (förutsatt att det inte är någon stor händelse som motiverar en kraftigt lägre värdering av företaget). Även om timing är svårt och kräver att man följer och håller sig uppdaterad om aktiekurserna och bolagen är det mycket värt på lång sikt om man lyckas köpa en aktie när den är lågt värderad. 

Inköps en aktie i ett visst bolag för 80 kr istället för 100 kr och utdelning är 4 kr per aktie ökar direktavkastning från 4 % till 5 % exempelvis. Om utdelningen efter 7 år har fördubblats till 8 kr per aktie kommer direktavkastningen på det ursprungligen investerade beloppet att vara 10 % istället för 8 %. Stiger kursen till 200 kr efter ett antal år kommer det motsvara en kursuppgång på 100 % och man inköpt aktien för 100 kr och hela 150 % om man lyckas "fynda" den för 80 kr. Även om jag anser att man bör vara väldigt långsiktig i sitt aktieinvesterande, alltså ha en buy-and-hold strategi, är timingen en viktig del för att få så hög avkastning som möjligt. 

Det går att notera att det finns en del bolag i min aktieportfölj som lång ifrån är att betrakta som aktier med stabil utdelningstillväxt, som den svenska preferensaktierna, Handelsbanken samt Swedbank vilka båda sänkte eller helt uteblev med utdelningen under finanskrisen, Gjensidige Forsikring som blev börsnoterat i slutet av 2010 och nyligen börjat dela ut pengar till sina ägare samt en del av de amerikanska REIT:sen (ett separat inlägg om dessa senare). En del av dessa aktier ger dock en hög direktavkastning vilket innebär att de redan idag ger en årlig avkastning på cirka 7-10 %. Det anser jag är en hög direktavkastning och gör det motiverat att fortsätta äga dem. Det finns givetvis en risk som till viss del motiverar den högre direktavkastningen. Samtidigt vet jag värdet av utdelningstillväxt, vilket gör att den större delen av mina framtida aktieinköp kommer ske i de, här på bloggen, så omtalade aktierna med stabil utdelningstillväxt


Inom kort följer ett nytt inlägg på temat "mina aktier". 


1 kommentar:

  1. Intressant portfölj,kanske för att min portfölj påminner om denna...

    SvaraRadera