torsdag 2 maj 2013

Hög utdelningstillväxt viktigare på lång sikt än hög direktavkastning idag

Direktavkastning

När det handlar om aktier och dess utdelning är det direktavkastningen som är intressant, vilket man skulle kunna säga motsvarar en slags ränta på det investerade kapitalet. För den som ännu inte är bekant med begreppet direktavkastning kan en kort genomgång av det  behövas. Definitionen av direktavkastning är: (utdelning per aktie/aktiekurs). Det är således inte särskilt komplicerat att beräkna den. 

Beräkningen av direktavkastningen illustreras i det följande med några exempel. Om en aktie handlas till 100 kr och utdelningen är 4 kr under året får aktieägaren alltså 4 % i ”ränta” på dessa pengar. Är utdelningen lägre, exempelvis 3 kr, erhålls således en lägre ränta, i detta fall 3 %. Skulle utdelningen per aktie vara högre, exempelvis 6 kr, kommer även direktavkastningen att vara högre, i det här fallet 6 %. Direktavkastningen påverkas givetvis även av aktiekursen vid en oförändrad utdelning. Är utdelningen 4 kr per aktie och aktien idag handlas för 80 kr kommer direktavkastningen uppgå till 5 % och om kursen ett halvår senare stigit till 120 kr kommer direktavkastningen ha sjunkit till 3,33 %. Varför då inte investera alla sina pengar i de aktierna som har den högsta direktavkastningen? Vissa aktier har en riktigt hög direktavkastning, på bortåt 10 %, vilket ju är betydligt mer än de flesta andra aktier och klart bättre än bankräntan. Det verkar helt klart lockande, men se upp!


Det är såklart större risk att investera i aktier jämfört med att sätta in pengarna på ett vanligt bankkonto, i huvudsak på kort sikt. Banksparande är en sparform och ingen egentlig investering eftersom det belopp man sätter in inte kan öka (eller för den delen riskera att minska) i värde. Det finns en ännu större risk med att investera enbart i de aktier som har en hög direktavkastning. En hög direktavkastning kan bero på att företaget har gått allt sämre den sista tiden och att framtidsutsikterna inte ser allt för ljusa ut. Detta har kanske gjort att aktiekursen sjunkit till en betydligt lägre nivå än under mer normala förhållanden. Om en aktie delar ut 3 kr och för ett halvår sedan handlades till 100 kr hade den en direktavkastning på 3 %. Om nu kursen halverats till 50 kr kommer aktien vid samma utdelning ha en direktavkastning på 6 %. Om kursen fortsätter nedåt är det dumt att "jaga" den höga direktavkastningen. Att förlora exempelvis 10 kr i kursnedgång för att få en utdelning på 3 kr är inte ett långsiktigt rationellt beteende.


Värdet av hög utdelningstillväxt

Det intressanta för den som bygger sin egen utdelningsmaskin är vilken utdelning per aktie som kan väntas i framtiden. Givetvis är framtiden, som alltid, behäftat med en stor osäkerhet. Samtidigt kan man konstatera att det är stor sannolikhet att ett bolag som varje år under de senaste exempelvis 25 åren har ökat utdelningen per aktie kommer göra det i framtiden, om även vinsten har ökat och kassaflödet tillåter utdelningen av likvida medel.  


För att visa på ett företag som har tillfredsställt aktieägarna rejält under de senaste decennierna kan vi kort studeras The Coca-Cola Companys utdelningstillväxt under de senaste 25 åren. Det är inte konstigt att världens förmodligen mest kända investerare, Warren Buffett, år 1988 började investera i The Coca-Cola Company, vilket får anses ha en vallgrav, med tanke på det starka varumärket.I början på år 1988 handlades aktien till 2,3 dollar. Idag står aktiekursen i 42 dollar. Det innebär en ökning med en faktor 18,3, alltså en årlig värdeökning på 12,3 %. Utdelningen per aktie var år 1988 0,075 dollar per aktie och år 2013 är den 1,12 dollar per aktie. Utdelningen har således ökat med 11,4 % per år, vilket innebär att den har fördubblats vart 6,5 år. Det kan noteras att The Coca-Cola Company 1988 handlades till en direktavkastning på 3,125 %. Även idag handlas aktien till en direktavkastning på den nivån, kring 3 %. Utdelningstillväxten leder till en höjd aktiekurs, vilket är naturligt i takt med att vinsten samt utdelningen per aktie ökar under åren. Skulle aktiekursen legat kvar på 2,4 dollar idag hade direktavkastningen idag varit 47 %, vilket givetvis aldrig skulle inträffa för ett så stort och stabilt företag som The Coca-Cola Company. Trots att Buffetts investering i The Coca-Cola Company har varit väldigt lönsam har han många gånger uttryckt sin ånger över att han inte började investera ännu tidigare i företaget. Nedan illusteras skillnaden i utdelning per aktie mellan år 1988 och år 2013 för The Coca-Cola Company.


The Coca-Cola Companys utdelning har ökat med 11,4 % per år sedan år 1988Det här med utdelning kombinerat med ränta-på-ränta effketen är faktiskt en riktigt spännande kombination. Om företaget årligen ökar utdelningen med 10 % kommer utdelningen om drygt sju år ha fördubblats. Är det idag ett företag som delar ut 4,5 kr per aktie och aktiekursen är 150 kr, vilket ger en direktavkastning i dagsläget på 3 %, och utdelningen per aktie om sju år har fördubblats till 9 kr, kommer alltså direktavkastningen på det belopp man först köpte aktien för uppgå till 6 %. 

Det börjar ju faktiskt likna något. Äger man aktien i ytterligare drygt sju år kommer utdelningen återigen att ha fördubblats, den här gången till 18 kr. Att investera i aktier av den här typen är grunden i byggandet av den långsiktiga utdelningsmaskinen, vilket alltså är enkelt, billigt och utan några årliga förvaltningsavgifter. Något som ökar med 10 % per år ser grafiskt ut enligt nedanstående diagram under de första 20 åren:

Exponentiell ökning av utdelning per aktie (ränta-på-ränta effekten)

Att enbart göra en ögonblicksbild och inte ta hänsyn till vad man kan vänta sig i framtiden när det gäller utdelningar blir ett kostsamt misstag. De stora värdena finns i att återinvestera utdelningen samt att utdelningen per aktie årligen ökar. Vilket vi tidigare har konstaterat gör ränta-på-ränta effekten underverk med tiden och den fungerar bevisligen även när det gäller utdelningstillväxt. En låg direktavkastning kombinerat med en hög utdelningstillväxt är ofta bättre än en hög direktavkastning kombinerat med en låg utdelningstillväxt. En aktie som idag har en direktavkastning på 5 % och årligen ökar den med 5 % kommer att fördubbla utdelningen efter 14 år. Utdelningen på det ursprungliga aktieköpet är således i detta fall 10 % efter 14 år. Har aktien en direktavkastning på 3 % idag och årligen ökar utdelningen med 10 % kommer aktien efter 14 år ge en direktavkastning på det ursprungligen investerade beloppet på 11,39 %

Den som äger aktien i ytterligare 14 år under dessa förutsättningar kommer i det första fallet ha en direktavkastning på det ursprungligen investerade beloppet på 19,6 % och i det andra fallet på hela 43,3 %. Återigen är det viktigt att poängtera att det inte går att fatta sitt beslut efter en ögonblicksbild av läget idag, det kommer stå en dyrt i framtiden. För den långsiktiga investeraren är utdelningstillväxten den viktigaste faktorn att ta hänsyn till, det är den som skapar underverk i framtiden. 

Det är även intressant att notera skillnaden mellan att ha en årlig utdelningstillväxt på 10 % och en på 12 %, vid samma direktavkastning idag. I exemplet som illustreras i nedanstående grafer är utdelningen 3 kr och utdelningstillväxten 10 % alternativt 12 %. Efter 14 år är utdelningen per aktie 14,7 kr då utdelningen ökar med 12 % per år och 11,4 kr då utdelningen ökar med de något lägre 10 %. Utdelningen per aktie är alltså efter 14 år 30 % större med en 2 procentenheter högre utdelningstillväxt. Ser vi det hela på längre sikt, på 28 års sikt, är utdelningen per aktie 71,6 kr då utdelningstillväxten är 12 % per år och endast 43,3 kr när utdelningstillväxten är 10 % per år. Det innebär en utdelning som vuxit sig 65 % större efter 28 år - helt klart en stor skillnad. Om vi ponerar att aktien idag kostar 100 kr kommer man alltså med en utdelning på 3 kr idag och en utdelningstillväxt på 12 % per år om 28 år ha en direktavkastning på det ursprungligen investerade beloppet på hela 71,6 %! 


Värdet av hög utdelningstillväxt på lång sikt


Värdet av hög utdelningstillväxt på ännu längre siktDet faktum att man kanske kommer tvingas vänta tio år innan man har en direktavkastning på den ursprungliga investeringen som man blir "imponerad" över får man inte låta sig skrämmas över och tänka att man lika gärna kan vara passiv i sitt förhållande till investeringar och ha sina pengar på ett bankkonto. Om någon känner till ett bankkonto som har 3 % i ränta idag och lovar att varje år höja räntan med 10 % per år skulle den personen göra ett bra klipp långsiktigt genom att sätta in sina pengar där. Tänker man endast utifrån direktavkastningen idag kommer man gå miste om en viktig faktor som på sikt kommer belöna en – utdelningstillväxt. Pengar är en ultimat byggsten för att uppnå det man alltid har drömt om i livet och för att sättas i arbete för att skapa extra inkomster. Bara det faktum att man bryter sig loss från de dyra passiva fonderna man förmodligen äger idag, kommer göra stor skillnad på den avkastning man kommer erhålla från sina investeringar. Nu har förmodligen även den oinvigde i utdelningars och ränta-på-ränta effektens magiska värld fått sig en tankeställare om vad som faktiskt går att åstadkomma genom att investera långsiktigt i aktier med utdelningstillväxt. Att bygga sin egen utdelningsmaskin låter, i alla fall för mig, som något väldigt lockande. 


8 kommentarer:

 1. Snygg sida. Har tidigare sparat i fonder men har nu gått över till aktier. Ligger f.n. på strax under 50 000 i årlig utdelning men satsar på att ligga på runt 250 000 vid pensionen (16 år dit). Kommer att titta in här regelbundet.

  /Redaktörn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar! Härligt att du har börjat inse värdet av aktieutdelningar. Du kommer garanterat lyckas att uppnå 250 000 kr i utdelning om 16 år. Bara man har en tydlig strategi, ett mål och övertygat sig om att man kommer lyckas är det väldigt enkelt att uppnå sina mål! Lycka till på din utdelningsresa!

   Radera
 2. Fortsätter du att skriva såhär bra kommer din blogg bli väldigt stor! Man kan få in lite extrainkomster genom att sätta Adsense-annonser på sin sida. Bara ett tips.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag hoppas att allt fler kan få upp ögonen för att investera i egna aktier istället för att lägga sina pengar på hög eller i dyra fonder. Med tanke på hur mycket mer gemene man idag kan göra själv tack vare Internet, tror (hoppas) jag att det med tiden kommer bli mer naturligt att inte lita blint på icke-oberoende investeringsrådgivare, utan inse att det är enkelt, billigt och väldigt motiverat att själv sköta sin privatekonomi.

   Känner till att Adsense finns, eventuellt kommer jag använda mig av det i framtiden. Tack för tipset ändå!

   Radera
 3. En sak det känns som att du glömmer att ta med i dina beräkningar är väl att en högre initial direktavkastning, om den återinvesteras, ger fler aktier redan från år 1? Aktier som i sin tur genererar avkastning.
  Hur man tar in detta i ekvationen har jag däremot ingen koll på... :)
  /Steef

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det stämmer absolut som du skriver. Dock kommer en lägre initial direktavkastning med en högre tillväxt att löna sig långsiktig, jämfört mot en hög initial direktavkastning med lägre tillväxt. Det är ju alltid viktigt att tänka på hur hållbar utdelningen är, vilken utdelningshistorik som finns med mera i bolaget. Att investera i en aktie med hög direktavkastning idag men med högst osäker framtida utsikter är ju en annan typ av aktie än en med väldigt stabil verksamhet och säker framtid. Det blir därför lite fel att jämföra två sådana aktier rakt av.

   Men om vi antar två identiska företag där direktavkastningen i ena fallet är 3,5 % och växer med 10 % årligen och i andra fallet är direktavkastningen 7 % som växer med 5 % årligen blir skillnaden väldigt stor med tiden, trots att det givetvis är som du säger, att man får mer utdelning och äger fler aktier under de första åren i det andra fallet.

   Med tiden kommer dock utdelningen från aktien med 3,5 % i direktavkastning och 10 % i utdelningstillväxt att springa ifrån den andra aktien. Jag har gjort ett räkneexempel på det, där det framgår att de delar ut lika mycket efter 20 år. Efter 30 år delar aktien med lägre initial direktavkastning, men med högre utdelningstillväxt ut 4,35 gånger mer pengar, efter 40 år hela 227 gånger mer och efter 50 år oerhört mycket mer. Med tiden kommer man äga fler aktier, vilka även delar ut mer pengar då man investerat i aktierna med 3,5 % i direktavkastning istället för de med 7 % i direktavkastning.

   Det är givetvis svårt att tänka så här långsiktigt och veta vad som händer i framtiden med bolagen, men att få en utdelning som är några hundra gånger större kommer man vara väldigt glad över i framtiden.

   På kort sikt kan man givetvis hävda att, allt annat lika, en direktavkastning på 7 % är bättre än en på 3,5 %. Beroende på hur gammal man är har man kanske ganska lång tid kvar att låta ränta-på-ränta effekten verka, och det går ju även att se till framtida generationer som kommer kunna ha glädje av pengarna.

   Radera
 4. Intressant artikel!
  Finns det något ställe där man kan se de svenska aktier med högst utdelningstillväxt de senaste 10-15 åren?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle tipsa om att studera aktier på borsdata.se, det finns en screener på den sidan där det ev går att få fram den infon. För några år sedan skrev bloggaren 40procent20år ett inlägg om detta, det återfinns här: http://40procent20ar.blogspot.se/2009/03/de-40-basta-utdelningstillvaxt-bolag.html

   /InvesteraMigFri

   Radera