fredag 3 maj 2013

Värdet av att börja investera tidigt


....för att dra maximal nytta av ränta-på-ränta effekten

Nedanstående exempel finns även under sidan till höger som handlar om ränta-på-ränta effekten. Jag har sett liknande exempel i någon bok jag läst vet jag och det fick mig verkligen att tänka till och häpna. Jag har här skapat min egen variant för att visa på värdet av att tidigt sätta sina pengar i arbete. Då jag tycker att det nedanstående exemplet väldigt tydligt belyser värdet av att inte vänta med att komma igång med sitt investerande får det nu ett eget inlägg. 

Bara för att man inte är jätteung och således har färre år att låta sina pengar arbeta åt en och växa ska man inte välja att vara passiv när det gäller sina investeringar för det. Notera att exemplet handlar om att investera 1 000 kr i månaden. Ett par som exempelvis är i 45-års åldern och kommit upp en bit i lönestegen kanske skulle kunna investera 10 000 kr, eller till och med ännu mer, i månaden i sin utdelningsmaskin. (Allt i livet handlar trots allt om prioriteringar). Det blir 120 000 kr per år, på tio år skulle det innebär att de investerar 1,2 miljoner kronor. Till det måste man lägga till den årligen ökande utdelningen som man återinvesterar i fler  och fler aktier varje år som var och en delar ut mer och mer pengar. Det betyder att de totalt sett kommer ha byggt upp en aktieportfölj för betydligt mer än de månatliga nyinvesteringarna. Aktierna har även (förhoppningsvis) ökat i värde en hel del under dessa 10 åren, vilket gör att utdelningsmaskinen kan antas var värd några miljoner. 

Fortsätter de att nyinvestera 10 000 kr i månaden i ytterligare 10 år, alltså fram till 65-års ålder, kommer de bli rikligt belönade i form av hundratusentals kronor extra i inkomster varje år. Om vi antar att utdelningsmaskinen är värd 4 miljoner kronor och de har en direktavkastning på 4 % kommer de erhålla 160 000 kr extra i "pension". Det faktum att de har investerat i aktier med utdelningstillväxt gör att de, även om de varken nyinvesterar eller återinvesterar utdelningen, för varje år som kommer kan se fram emot en stadigt ökande aktieutdelning, eftersom antalet aktier de äger är oförändrat och utdelningen per aktie ökar.     


Exemplet med de tre syskonen

Som exempel för att visa på värdet av att inte vänta för länge med att ta det första spadtaget i byggandet av sin utdelningsmaskin kan följande exempel skapa en bättre förståelse. Vi antar att det finns tre syskon i en familj. De är faktiskt trillingar och alla tre kommer vid 22 års ålder till insikten att det vore smart att varje månad investera 1 000 kr i aktier, vilka på lång sikt väntas växa med 10 % per år. Det första syskonet tänker att det är lika bra att börja investera direkt och börjar när denne är 22 år gammal. Han investerar  1 000 kr i månaden fram tills han är 30 år gammal. Alltså har han totalt investerat 12 000 kr per år under åtta års tid, vilket blir 96 000 kr. Efter sin 30-årsdag bryr han sig faktiskt inte alls om att investera. Han har tänkt använda pengarna när han är 65 år och då planerar att gå i pension, vilket gör att han årligen återinvesterar utdelningen från aktierna. 

Hans båda syskon är inte lika inne på att börja investera långsiktigt redan vid 22 års ålder, utan väljer istället att vänta med att investera tills senare i livet. Ena syskonet väntar med att börja investera tills han är 30 år gammal, och investerar varje månad lika mycket som sin bror har gjort, alltså 1 000 kr per månad. Detta gör han fram tills han är 65 år, eftersom han då tänkt gå i pension. Den tredje brodern väntar ännu längre med att påbörja sina månatliga investeringar eftersom han hela tiden vill passa på att njuta av livet maximalt i nuet. Han börjar investera vid 45 års ålder och fortsätter tills han är 65 år gammal. 

Ingen av syskonen kommer behöva pengarna förrän de fyller 65 år, vilket gör att all avkastning återinvesteras. Syskon nummer två investerar således totalt 420 000 kr och syskon nummer tre investerar totalt 240 000 kr. Hur mycket pengar kommer var och en av dessa tre syskon att ha då de alla tre är 65 år gamla? 

Till att börja med kan vi studera en sammanfattning av de tre syskonens investeringstid och investeringsbelopp i nedanstående tabell:


Syskon
Investeringsår
Månadsbelopp
Totalt investerat belopp
1
22 till 30
1 000 kr
96 000 kr
2
30 till 65
1 000 kr
420 000 kr
3
45 till 65
1 000 kr
240 000 kr


Notera att de alla har nyinvesterat väldigt olika stora belopp; 96 000 kr, 420 000 kr respektive 240 000 kr. När de alla är 65 år kommer deras portföljer ha väldigt skilda värden. Det syskonet som bestämde sig för att investera direkt när denne var 22 år och faktiskt endast gjorde så fram till 30 års ålder har mest pengar, totalt 4 579 000 kr, i sin portfölj. Syskon nummer 2, som totalt sett har investerat mest pengar har 3 589 000 kr vid pensioneringen och det tredje syskonet, som väntat längst med att börja investera, ända till 45 års ålder, men ändå alltså investerat betydligt mer än det första syskonet, har vid 65 års ålder endast 768 000 kr

Den oerhört stora skillnaden uppstår tack vare att syskon nummer 1 tidigt började investera och således har haft mest nytta av ränta-på-ränta effekten. Syskonens portföljvärden illustreras i nedanstående diagram. De tre syskonens portföljvärden vid 65 års ålder, effekten av ränta-på-ränta blir väldigt tydlig

Skillnaderna blir så här stora på grund av att ränta-på-ränta effekten får verka under betydligt längre tid för syskon nummer 1, jämfört med de övriga två syskonen. Ökningen sker exponentiellt vilket gör att effekten blir enormt stor med tiden. Eftersom det sista syskonet börjar investera så sent som vid 45 års ålder hinner det första årets investering endast att växa under 20 års tid medan det första syskonets första års investering växer under 43 års tid. Enbart syskon nummer 1 första års investering, de 12 000 kr som investerades när han var 22 år gammal, har vuxit till hela 723 000 kr, vilket alltså nästan är ett lika stort belopp som syskon nr 3 har efter alla sina 20 års investerande, då det beloppet uppgår till 768 000 kr. 

Långsiktighet är något man inte ska underskatta när det gäller att få pengar att växa. Det viktiga är att man hela tiden återinvesterar den utdelning som erhålls, vilket blir nya byggstenar i utdelningsmaskinen och gör den större varje år. Snöbollen har då satts i rullning. 


Det är viktigt att tidigt komma igång med sitt aktieinvesterande för att ha möjlighet att dra maximal nytta av ränta-på-ränta effekten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar