måndag 29 april 2013

Första bokrecensionen - The Richest Man in Babylon


The Richest Man In Babylon


Författare: George S. Clason 

Språk: Engelska 

Antal sidor: 194 
Först utgiven: 1926 
Lässvårighet: Lättläst
Boken “The Richest Man In Babylon” är helt klart en av de bästa böckerna jag har läst och det var en av de böckerna som verkligen fick in mig på spåret med ränta-på-ränta effekten och att inse värdet av att investera långsiktigt genom att sätta sina pengar i arbete. Faktum är att det inte är svårt att bygga upp en förmögenhet, bara man sätter sina pengar i arbete och kontrollerar sina utgifter. Pengar är det som krävs för att leva i dagens samhälle, vilket även gällde i Babylon för sex tusen år sedan, då bokens historier, eller liknelser, utspelar sig. 

Boken är utgiven år 1926, vilket innebär att den nästan har ett århundrade på nacken. Den är kort och koncis i sin framställning och är skriven nästan på ett bibliskt sätt. Boken består av ett antal korta liknelser som beskriver hur man bygger upp en förmögenhet och förvaltar den på bästa sätt. Trots sin ålder på närmare 90 år är de tankesätt och synen på att bygga en förmögenhet som boken tar upp fortfarande aktuella – ränta-på-ränta effekten och långsiktiga investeringar har inget ”bäst-före datum”. 

Några viktiga tankesätt och förhållningssätt till pengar och hur man bygger upp en förmögenhet som boken tar upp är följande: 

· Pengar är det uttrycksmedel genom viket tidig framgång mäts 

· Pengar gör det möjligt att njuta av det bästa som jorden har att erbjuda 

· Pengar finns rikligt för dem som förstår de enkla lagarna som styr förvärvandet av pengar 

· Pengar styrs fortfarande av samma lagar som kontrollerade dem då framgångsrika män vandrade på Babylons gator för sex tusen år sedan 

Det är viktigt att förstå hur man förvärvar pengar och hur man sedan får dem att växa. Lägger man endast sina pengar på hög eller tar för stora risker med dem kommer man går miste om att investera dem på ett klokt och långsiktigt sätt. De pengar man har ska sättas i arbete. Följande sju viktiga punkter tydliggörs genom de elva korta liknelserna boken består av: 

· Börja med att låta din plånbok att växa 

· Kontrollera dina utgifter 

· Få ditt guld (pengar) att förökas 

· Skydda dina skatter från att gå förlorade 

· Gör din bostad till en lönsam investering 

· Försäkra en framtida inkomst 

· Öka din förmåga att tjäna pengar 

En av de faktorer som tas upp i den boken är värdet av att varje månad spara undan 10 % av den lön man får och, som det uttrycks, betala till sig själv det första som görs, innan alla andra kostnader betalas. I Babylon för flera tusen år sedan då boken utspelar sig, liksom i dagens samhälle, levde de flesta människorna från månad till månad och tänkte inte på att investera långsiktigt. Det fanns dock en person i staden som sades vara den rikaste personen i Babylon, och frågan var då ur det kom sig att han kunde vara så rik och varje år kunde få en stadig ström av pengar betalt till sig trots att det inte verkade som att han slet jättehårt med ett tungt arbete. Det berodde inte på att han hade ärvt pengar, var kriminell, drev stora företag eller var kung, vilket de andra såg som de enda möjligheterna till att kunna vara så rik som denne man. På ett nästan episkt sätt samlar mannen ihop den frågande massan av människor och lär dem hur han har lyckats bli rik. Det är verkligen en bok som öppnar upp nya tankar och idéer vad gäller privatekonomi och synen på pengar. Det går faktiskt idag, likväl som då, att tillämpa de strategier den rikaste mannen i Babylon förespråkar. 

Personligen anser jag att om man har möjlighet bör man investera mer än dessa 10 % av lönen varje månad, för att snabbare bygga upp en utdelningsmaskin. Om en familj får ut 40 000 kr i lön varje månad skulle de alltså om de investerade 10 % per månad investera 4 000 kr. Om de istället investerade 20 % skulle det betyda att de investerar 8 000 kr per månad. På årsbasis handlar det alltså om antingen 48 000 kr eller 96 000 kr. Om vi säger att de har som mål att leva på utdelningarna om 15 år och de varje år har en avkastning på 8 % kommer värdet på det investerade beloppet öka med en faktor 3,17. Det betyder att det första årets investeringar har ökat till 152 000 kr om de investerar 4 000 kr per månad och till 304 000 kr om de investerar 8 000 kr per månad. 

De tre grundpelarna boken tar upp är för det första att en del av den lön du får alltid ska betalas till dig själv, så att du inte riskerar att göra av med alla pengar på konsumtion. Den andra grundpelaren är att pengarna måste sättas i arbete, för att få dem att växa och generera inkomster (exempelvis aktieutdelning) som i sin tur kan sättas i arbete och generera ännu mer inkomster nästa år. Detta kommer dra nytta av ränta-på-ränta effekten och göra att ens pengar växer väldigt snabbt. Den tredje grundpelaren är att du endast ska investera dina pengar i sådant du har kunskap om och inte lita på råd från personer som utlovar orimlig avkastning eller som själva tjänar pengar på att ge dig ett visst investeringsråd. 

Slutsats 

En väldigt läsvärd bok som du kommer ha svårt att slita dig ifrån. Även om boken tar upp saker som är väldigt självklara är det många som aldrig har insett hur enkelt det egentligen är att bygga upp en egen förmögenhet. Du kommer få många djupa insikter om pengar och investerande när du läser boken. Helt klart köpvärd! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar