fredag 10 maj 2013

VIDEOguide om aktieinvestering och aktievärdering

I den moderna värld vi idag lever i går det mesta att finna på Internet. Även om det kan vara väldigt skiftande kvalitet på det man läser och de videoklipp man tittar på, går det ibland att hitta riktiga guldkorn. I det här fallet tror jag mig så ha gjort, det handlar om en videoserie på Youtube, där det finns en bra guide om aktieinvestering, aktievärdering och mycket annat nyttigt för den som investerar, eller vill börja investera, i aktier. 

Guiden är uppdelad på tre kurser med totalt sett 37 videoklipp. Dessa är väldigt informativa, pedagogiska samt lättillgängliga och lämpar sig således väl för den som är helt ny när det gäller aktieinvestering och aktievärdering. Även den som har hållit på ett tag med aktier kan säkert bredda sin kunskap en hel del genom att kolla igenom lektionerna, även om mycket är att klassa som "gammal skåpmat" finns det nog kunskap att inhämta, då främst i de två senare kurserna, vilka beskrivs mer nedan. Lektionerna är i snitt cirka 20 minuter långa, vilket innebär att det är drygt 10 timmars videomaterial totalt sett.  

Personen som har gjort videoklippen heter Preston Pysh och har bland annat skrivit boken Warren Buffett's Three Favourite Books. Mer om författaren och skaparen av videoklippen jag här tipsar om finns att läsa på hans hemsida. Jag har inte läst boken, men undertiteln till den lyder: A Guide to  The Intelligent Investor, Security Analysis, and The Wealth of Nations. Vilket således visar, vilket inte är så förvånande, att två av Buffetts favoritböcker (enligt Pysh) är de klassiska verken av Benjamin Graham. Den tredje boken är en verklig klassiker i dess rätta bemärkelse, då det är Adam Smiths verk The Wealth of Nations från slutet av 1700-talet. 

Åter till videoklippen på Youtube. De är uppdelade på tre kurser, vilka helt enkelt kallas för Beginners LessonsIntermediate Lessons samt Advanced Lessons. Tipset är att se dem från början, då många klipp i respektive kurs har ett stort samband med varandra vad gäller exempel, siffror och uträkningar. Även om det totalt sett är ganska många timmars material tror jag många, framförallt nybörjarinvesterar, kommer lära sig en hel del. Videoklippen finns i HD-kvalitet, vilket gör det lite lättare att koncentrerar sig, tycker i alla fall jag. Det finns egentligen inget behov att det ska vara i HD, då det mest är text, illustrationer och prat, men det är samtidigt skönt att slippa störa sig på att texter och bilder är oskarpa. 

I den första kursen, Beginners Lessons, ges en grundläggande förståelse för vad som är att betrakta som en investering, hur ett företag genererar inkomster, hur det kan värderas, vad en resultat- och balansräkning ger investeraren för information, en introduktion till Warren Buffetts och Benjamin Grahams tankar kring värdeinvestering, hur aktiemarknaden fungerar, där Mr. Market är en central karaktär, och värdet av att vara rationell och hålla känslorna borta samt mycket mer. Vad obligationer (på engelska bond) är, hur de fungerar samt värderas tas också upp i några videor.

I den andra kursen, Intermediate Lessons förklaras en del nationalekonomiska begrepp som inflation, kreditmultiplikator och räntekurva. Då skaparen av videorna, Pysh, alltså har Buffett som en stor förebild ägnas en varsin video åt vad Pysh benämner Buffetts fyra investeringsregler. Dessa omfattar följande regler:

  • A stock must be managed by vigilant (vaksamma) leaders
  • A stock must have long term prospects
  • A stock must be stable and understandable
  • A stock must be undervalued

Här ges även en genomgång av Buffetts begrepp Intrinsic Value, vad Income Investing är samt vad en kassaflödesanalys är och vad man får ut för information av den. 

I den sista kursen, Advanced Lessons, ges en genomgång om bland annat vad Return on Eqity är, definition av nyckeltal, vad Goodwill är samt en förklaring av Buffetts favoritnyckeltal - Owner's Earnings.   


Beginners Lessons består av 12 videoklipp och är totalt cirka 3 timmar lång

Intermediate Lessons består av 17 videoklipp och är totalt cirka 4 timmar lång


Advanced Lessons består av 8 videoklipp och är totalt knappt 3 timmar långHär nedan finns länkarna till det första klippen i respektive kurs. Sidan där alla kurserna finns som separata spellistor finns här

Beginners Lessons, lektion 1
Intermediate Lessons, lektion 1Advanced Lessons, lektion 1Jag tror att många kan lära sig en hel del och bredda sitt perspektiv och syn på aktieinvestering, aktievärdering samt hur aktiemarknaden fungerar genom att kolla igenom alla lektioner. Många förklaringar ges till hur aktiemarknaden fungerar, skillnaden mellan värdet och priset på en aktie, börspsykologi och annat. På temat börspsykologi finns även boken Psychology of Investing, vilken jag nyligen recenserade. Som alltid måste man givetvis vara källkritiskt, göra sina egna värderingar och fatta sina egna investeringsbeslut. Kunskap är dock ett högst väsentligt verktyg för att bli en bättre investerare, som förhoppningsvis ger avkastning i framtiden. Idag är avståndet till ny kunskap väldigt kort tack vare Internet, vilket i alla fall jag i olika sammanhang brukar utnyttja! Hoppas du finner videoklippen givande! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar