söndag 30 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 44, (Pengar som byggsten:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

Pengar som byggsten

Pengar är, och har alltid varit, en begränsad resurs i samhället. Alla beslut om pengar in och pengar ut kommer att påverka hur man idag kan och i framtiden kommer kunna leva sitt liv. Båda sidorna går att göra något åt. På inkomstsidan kan man söka nytt jobb eller ny tjänst på det befintliga företaget för att öka sina inkomster eller starta upp en egen verksamhet som kan generera mer pengar än vad man tjänar idag. Kostnadssidan går det att göra oerhört mycket åt redan idag. Det ligger sannerligen något i det man brukar säga, att det inte är inkomsterna som gör en rik utan de små utgifterna. Det är skillnaden mellan månadsinkomsten och de nödvändiga månadsutgifterna som blir den resurs som används för att investera långsiktigt i aktier. Ökar man inkomsterna finns det mer resurser att investera. Detsamma gäller då man minskar sina kostnader. En kombination av ökade inkomster och minskade kostnader frigör stora belopp månadsvis att investera i aktier och påbörja byggandet av utdelningsmaskinen.

Att man kan spara undan en slant varje månad är givetvis skönt, men det är helst något man inte vill eller bryr sig om att lägga ner tid på. För många är det enkelt att nöja sig med att pengarna finns tillgängliga på ett bankkonto. Utbudet av olika investerings- och sparformer är för den oinvigde ganska stort och kan verka komplicerat. Ju mer osäkerhet som råder hos konsumenterna, desto större utrymme finns det för aktörerna på kapitalplaceringsmarknaden att tjäna pengar. Inger någon ett gott förtroende och pratar bra om en viss investeringsprodukt är det givetvis svårt att säga nej till den, som konsument utan någon närmare kunskap. Vet man inte om vilka alternativ som finns att tillgå utgår man säkert från att de råden man får av sin rådgivare, eller egentligen säljare, är de som är bäst för ens privatekonomi. Även fast man vet om att det ligger i motpartens intresse att tjäna pengar på sina produkter, är det svårt att gå emot vad de anser vara det bästa för en själv vad gäller den egna privatekonomin.

När man börjar tjäna relativ mycket jämfört med när man studerade eller kanske var arbetslös, känner man sig väl värd att öka sin levnadsstandard, vilket i dagens samhälle sker genom att man ökar sina kostnader i form av dyrare boende, resor, lyxartiklar och mer konsumtion. Pengar skapar möjligheter att göra sitt liv bättre, vilket ofta sker genom att man ökar sin konsumtion. Att spara pengar inser alla är en bra idé, framförallt om man vill göra saker i framtiden som kostar extra mycket, som exempelvis att resa eller köpa en bil. Det är lätt att se livet på så sätt att man kommer arbeta fram till man ska gå i pension vid 65 års ålder. Då behöver man inte tänka efter särskilt mycket när det gäller ens långsiktiga investerande eftersom man sakteligen bygger upp ett pensionskapital.

På det sättet kan man leva år efter år och vara helt nöjd. Eller kan man välja att göra på ett annat sätt och se livet ur ett bredare perspektiv. Tänka större och inse att lönen och de pengar man har liggandes på bankkonton och i dyra fonder faktiskt är ett ypperligt medel för att inom ett decennium kunna bestämma över sin tid till 100 %. Pengarna behöver bara sättas i arbete i din egen utdelningsmaskin.

Det är möjligt att uppnå friheten och bygga upp en utdelningsmaskin som årligen genererar stora inkomster genom att följa den enkla strategi som denna bok lägger fram. Den personen som följer sitt långsiktiga investeringsmål kommer i framtiden kunna njuta av frukterna från träden som planterades för flera år sedan, han kan sitta i skuggan under trädet som planterades för tio år sedan och varje år se hönan lägga fler guldägg som varje år är större och större. Detta tack vare att han insett att pengar är den perfekta byggstenen i utdelningsmaskinen!

Anledningen till att få har en stor utdelningsmaskin kan härledas till konsumtionen och bilden av att det alltid är bättre med mer. Så är absolut inte fallet, ju mer saker man har som tar upp ens tid och desto fler saker man är involverad i, ju mindre tid har man åt varje sak. Den nyttan man får blir allt lägre för varje ny aktivitet och pryl man fyller sitt liv med. Mycket tenderar att hamna i förrådet. Glädjen av att ha en extra bil eller en extra tv är marginell. Väljer man istället att se värdet i det lilla är det enklare att känna sig nöjd och tillfredsställd över sitt liv. Att tänka och leva på det sättet är en typ av livsstil som har börjar växa sig allt starkare under senare år, och kallas ”Voulontarily Simplicity”, alltså att man frivilligt väljer att leva enkelt. Övergår man till att leva mer på det sättet frigörs pengar varje månad från lönen, vilket kan användas till att snabbare bygga upp utdelningsmaskinen och således varje år snabbare erhålla stora belopp i utdelningar. Eftersom man lever enkelt har man inte särskilt höga månadskostnader, vilket betyder att det inte heller krävs en extremt stor utdelningsmaskin för att kunna leva på utdelningen, jämfört med att leva ett liv med höga månadskostnader.

Att konsumera och hålla uppe en viss levnadsstandard är något som är högst naturligt för oss i västvärlden. Samtidigt kan man konstatera att vi har det väldigt bra i Sverige. Vi har allt som man i många andra länder bara kan drömma om. En fungerande demokrati, ett fungerande samhälle med bra infrastruktur, kraftigt subventionerad sjukvård, skola, universitet med mera. De fattigaste i samhället får bidrag och hjälp med att få en bostad de kan bo i. Vi sitter här med våra 3D-TV, 100mbit Internet i uppvärmda bostäder med rinnande vatten i kranen. Självklart ska man köpa dessa produkter och dra nytta av den ekonomiska standarden vi har, det är dock inte motiverat att vartannat år byta ut sin dator, TV, mobil, bil och så vidare. Det medför en konsumtionsvana som gör att man aldrig kommer ha pengar över till att investera långsiktigt i aktier för att i framtiden uppnå friheten.

All konsumtion är helt enkelt inte nödvändig. Skulle du klara dig med en betydligt lägre inkomst än vad du har i dagsläget? Faktum är att människan väldigt snabbt anpassar sig till den inkomsten de har. Lever man som student och får in 9 000 kr per månad har man kanske 1 000 kr kvar när månaden närmar sig sitt slut. Detsamma gäller om man börjar jobba och tjänar 25 000 kr före skatt, och alltså får cirka 17 500 kr in på kontot. Man köper då mer och dyrare kläder, reser mer, har en dyrare bostad med mera, eftersom man känner att man har råd med det med tanke på den lönen man får. Tar man sedan och kollar på en person som tjänar 40 000 kr för skatt, och får ut cirka 27 000 kr per månad är det faktiskt stor sannolikhet för att även den personen kommer ha 1 000 kr kvar på kontot just för att det är så enkelt att anpassa sin livsstil och konsumtion efter inkomsten. Hade alla levt som studenten hade personen med 17 500 kr i lön efter skatt haft 9 500 kr kvar i slutet av månaden och personen med 27 000 kr i lön efter skatt haft 19 000 kr kvar. Tänk att månad efter månad kunna investera dessa belopp i aktier med utdelningstillväxt. Tänk att år efter år återinvestera en ökande utdelning i ännu fler aktier. Tänk att se utdelningen per aktie öka år efter år efter år. Magiska saker kommer hända när alla dessa faktorer kombineras.

Sammanfattning
Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar