torsdag 4 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 45, (Konsten att investera långsiktigt:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

Konsten att investera långsiktigt

Den ena av de viktiga ingredienserna som avgör hur mycket utdelningar man kommer få i framtiden är vilken tillväxttakt det är i utdelningen hos de aktierna man äger. Vi har sett att ränta-på-ränta effekten ger enorm genomslagskraft redan efter ett fåtal år, framförallt om den årliga tillväxttakten är mer än endast några få procent. Har man ett långsiktigt mål med sina aktieinvesteringar, vilket man absolut ska ha, måste man även tänka långsiktigt. Idag är bilden av ett visst företag på ett specifikt sätt, den handlas till en viss kurs och delar ut ett visst belopp det här året. Kollar man endast till vad direktavkastningen på aktien är idag är risken överhängande att man direkt sållar bort de aktierna med en utdelning under snittet och endast fokuserar på de aktierna med en hög direktavkastning. Att en aktie har en direktavkastning på 2,5 % låter lågt relativt en aktie med en direktavkastning på 5 %. Eftersom direktavkastningen påverkas av två faktorer, kursen samt utdelningen, är det viktigt att förstå varför direktavkastningen kan tänkas vara lägre hos den ena aktien. En viktig faktor till den högre värderingen av aktien med lägre direktavkastning är förmodligen att vinsten samt utdelningen  per aktie har en högre tillväxt i det företaget, vilket på lång sikt ger stort utslag för aktieägaren (ränta-på-ränta).

Båda företagen antas dela ut 2,5 kr per aktie. Aktien med 2,5 % i direktavkastning handlas således till 100 kr och aktien med 5 % i direktavkastning handlas till 50 kr. Företagen gör även lika stor vinst, i det här fallet dubbelt mot vad de delar ut, alltså 5 kr per aktie. Sett ur ett aktievärderingsperspektiv blir p/e-talet (aktiekursen/vinsten per aktie) för den ena aktien 10  (50/5) och för den andra aktien 20 (100/5). Det betyder alltså att marknaden är beredda att betala 10 respektive 20 gånger årets vinst för respektive aktie. Man kan tänka att man alltså köper 1 vinstkrona för 10 kr när det gäller den aktien som handlas till 50 kr, eller att det med denna storlek på vinst per aktie kommer ta 10 år innan man har fått tillbaka det belopp man betalade för aktien, i form av vinster genererade av bolaget. För aktien som handlas till 100 kr köper man alltså 1 vinstkrona för 20 kr och med andra ord tar det 20 år med den här storleken på vinsten per aktie att få tillbaka det belopp man betalade för aktien, i form av genererade vinster. Den högre tillväxten i vinster i detta företag gör dock att den långsiktiga investeraren om ett antal år kommer äga aktier i ett bolag som gör en betydligt större vinst per aktie än det förstnämnda företag. Den högre värderade aktien har samtidigt ökat utdelningen snabbare än den lägre värderade aktien, vilket gör stort utslag över tid (se diagrammen nedan).

Ökar vinsten per aktie med 8 % per år för det lägre värderade företaget och med två och en halv gång så mycket, alltså med 20 % per år, för det högre värderade företaget kommer vinsten samt utdelningen per aktie om tio år att se ut enligt följande för dessa två aktier. Vinsten per aktie är alltså idag 5 kr och utdelningen är 50 % av det, alltså 2,5 kr för båda dessa aktier. För företag A kommer vinsten per aktie att vara 10,8 kr och för företag B 31 kr. Utdelningen är således 5,4 kr respektive 15,5 kr. Går vi ytterligare fem år framåt i tiden (totalt 15 år) kommer vinsten per aktie i företag A att ha ökat till 15,86 kr och utdelningen är då 7,93 kr per aktie. Ser man det i förhållande till vad man för 15 år sedan köpte aktien för, 50 kr, innebär det en direktavkastning på den ursprungliga investeringen på 15,86 %. Företag B har fortsatt att öka sina vinster årligen med 20 % och nu fem år senare gör de en vinst på 77 kr per aktie. De delar som alltid ut hälften av vinsten, vilket betyder att utdelningen per aktie är 38,5 kr. På det ursprungliga köpet som gjordes för 15 år sedan erhålls således 38,5 % i utdelning. För den långsiktiga investeraren är alltså tillväxten i utdelningen en av de viktigaste komponenterna. (Notera även att mer och mer pengar varje år ha kunnat återinvesteras i fler och fler aktier - en viktig del i byggandet av utdelningsmaskinen)

För att illustrera värdet av tillväxten i utdelningen fungerar följande grafer som tydliga bilder på värdet av att inte bara se till utdelningen i nuläget, utan framförallt tillväxten av den och storleken som kan väntas i framtiden.

Utdelning per aktie efter tio års tid vid olika årliga tillväxttakter i utdelningen visas i grafen nedan. Utdelningen är från början 5 kr per aktie.En bild utan de två högsta tillväxttakterna: Utdelning per aktie efter 20 års tid vid olika tillväxttakter i utdelningen, som idag är 5 kr per aktie, visas i den nedanstående grafen:En bild utan de två högsta tillväxttakterna:


Vilket redan har påpekats ett antal gånger är det alltså av stor vikt att se till vilken utdelning per aktie som kan tänkas utbetalas i framtiden från de aktierna man idag äger. Som alltid när det gäller framtiden är det ingen som kan veta vad som kommer ske. Det bästa man kan göra är att studera hur utdelningen har ökat under de senaste 10, 20 respektive 30 åren, eller 5, 10 respektive 15 åren, beroende på hur länge företaget har delat ut pengar till ägarna. (Historik är givetvis ingen garanti för framtiden, men är förmodligen bland det bästa en investerare kan använda sig av för att sia om framtiden).

Även om det idag kan vara lockande att få 4 % istället för 2 % i direktavkastning är det inte säkert att det på lång sikt är bättre att köpa aktier i det företaget med högst nuvarande direktavkastning om tillväxten i utdelningen är låg. Tiden arbetar, som alltid när det gäller tillväxt, på din sida och kan åstadkomma underverk. Att köpa en aktie idag för 100 kr som om 15 år delar ut 10 kr kommer man ångra om en annan aktie som också idag handlas till 100 kr delar ut 25 kr per aktie om 15 år, vilket kan bli fallet om man endast har som mål att få en hög direktavkastning direkt vid köpet. 

Det är viktigt att vara långsiktig i sina ekonomiska beslut. I tabellen nedan visas hur mycket 10 000 kr växer till under 30 års tid med 12 % årlig avkastning.

År
Hur mycket 10 000 kr växer till med 12 % årlig avkastning med ränta-på-ränta effekten
1
11 200
2
12 544
3
14 049
4
15 735
5
17 623
6
19 738
7
22 106
8
24 759
9
27 730
10
31 058
11
34 785
12
38 560
13
43 635
14
48 871
15
54 736
16
61 304
17
68 660
18
76 900
19
86 128
20
96 463
21
108 038
22
121 003
23
135 523
24
151 786
25
170 001
26
190 401
27
213 249
28
238 839
29
267 499
30
299 599
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar