tisdag 23 april 2013

Utdelningstider - endast under våren?

Nu under våren delar de flesta, av de svenska börsnoterade företagen som ger utdelning, ut pengar till sina ägare. Det betyder att utdelningsbeloppen, för den som investerar i aktier med utdelningstillväxt, blir betydligt mycket högre under den här delen av året jämfört med resten av året. Även de flesta av de nordiska företagen som delar ut pengar till sina ägare delar ut en gång per år, oftast under våren. Det finns vissa undantag bland de nordiska börsnoterade företagen, vilka delar ut pengar till sina aktieägare oftare än en gång per år. Här återfinns bland annat AstraZeneca. Det svenska läkemedelsföretaget Astra gick år 1999 ihop med det brittiska företaget Zeneca, vilket verkar inom samma bransch som Astra. Då brittiska företag ger utdelning till sina aktieägare två gånger per år sker så även till AstraZenecas aktieägare. En gång under våren och en gång under hösten.  


Breddar man sitt perspektiv och ser till börserna på andra sida Atlanten kommer den utdelningsorienterade investeraren finna ännu  högre utdelningsfrekvenser bland de företagen som delar ut pengar till sina aktieägare. Det är nämligen så att nordamerikanska företag i de allra flesta fallen är kvartalsutdelare, alltså ger utdelning fyra gånger per år. Beloppet på årsbasis är givetvis inte fyra gånger större för det. Säg exempelvis att ett företag delar ut 2 dollar per aktie under ett år. Delar det ut pengarna kvartalsvis kommer det delas ut 0,5 dollar per kvartal. Istället för att få all utdelning koncentrerad till fyra veckor under våren, vilket fallet alltså vore om man endast äger nordiska aktier som ger utdelning, blir alltså strömmen av pengar, i form av aktieutdelning, jämnare under året då en del av portföljen är investerade i nordamerikanska aktier. Förmodligen är du van vid att få in pengar till ditt konto på månadsbasis, vare sig det gäller lön från arbete, studiemedel eller någon annan form av inkomst. De fasta kostnaderna man har är angivna på månadsbasis, exempelvis hyra/bostadsrättsavgift, mobil, bredband med mera, vilket gör att man tenderar att leva sitt liv på just månadsbasis. Det krävs med andra ord att man får in pengar varje månad för att man inte ska behöva ta pengar från sina (eventuellt) sparade medel. Finns det då någon typ av investering som genererar ett kassaflöde in på kontot varje månad på samma sätt som lönen kommer in på kontot varje månad den 25:e? Ja, faktum är att det gör det! Precis som det finns aktier som delar ut pengar en gång per år, en gång per halvår eller en gång per kvartal, finns det även aktier som delar ut pengar till sina aktieägare en gång per månad. Det finns inte jättemånga sådana aktier, men det finns ett fåtal på andra sidan Atlanten som faktiskt gör det. Även om utdelningsbeloppen per år är de samma kan det ändå kännas skönt att oftare få utdelning från sina aktier, att vänta ett år kan kännas länge. Har man som mål att återinvestera utdelningen, vilket man absolut bör ha om man inte ska leva på den redan idag, kan den snabbare sättas i arbete genom att investeras i fler aktier, då den kommer in på kontot oftare. Genom att månatligen investera en del av sin lön i aktier med utdelningstillväxt kan man samtidigt återinvestera sin utdelning.   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar