tisdag 25 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 40, (Det nya inkomstslaget:4)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

Det är viktigt att inte se till enbart ett enskilt års avkastning, utan att istället tänka kanske 15 år framåt från idag, eller för den delen ännu längre, beroende på hur gammal man är idag. Kommer man investera i aktier de närmsta åren får kurserna gärna sjunka på aktiemarknaden nu så att det går att köpa aktierna billigare, alltså att man får fler aktier för det investerade beloppet. Att man köper aktier för ett fast belopp per månad gör att man, beroende på kursen vid de olika inköpstillfällena, kommer kunna köpa olika många aktier. När man har valt ut ett antal aktier som ens portfölj ska bestå av, samt kanske ytterligare har några på bevakningslistan, är det en fördel om man väljer att göra månadens aktieinköp i den eller de aktierna som är relativt sett lägst värderade för stunden. Är det två likvärdiga aktier man väljer mellan att investera i och den ena har en tillfällig svacka och gått ned med 5 % under månaden medan den andra har gått stadigt uppåt under månaden är det bättre att köpa aktier i det företag vars aktiekurs har sjunkit. Detta förutsätter att aktierna är likvärdiga vad avser tillväxt samt att ingen av dem redan innan utgör för stor del av portföljen.

Vi antar att kursen stod i 50 kr för en månad sedan för aktie A och B. De delar båda ut 1,5 kr under året, alltså har de 3 % i direktavkastning beräknat på kursen vid förra månadsskiftet. Idag handlas aktie A till 47,5 kr och aktie B till 52,5 kr, alltså en nedgång respektive en uppgång med 5 % jämfört med för en månad sedan. Det finns två positiva faktorer med att köpa den aktien som har gått ned istället för den som har gått upp (båda väntas öka vinsten samt utdelningen lika mycket de kommande åren). Dessa faktorer är dels att man får fler aktier för samma investeringsbelopp om man köper aktie A istället för aktie B. Det innebär att man erhåller mer i utdelning, vilket gör att man när utdelningen kommit in på ens konto kan köpa fler nya aktier med utdelningen från aktie A än vad som hade varit möjligt med utdelningen från aktie B under rådande förutsättningar.

Har man 5 000 kr att investera kommer det vara möjligt att köpa 5 000/47,5=105 aktier i företag A och 5 000/52,5=95 aktier i företag B. Med en utdelning på 1,5 kr per aktie under året kommer man erhålla 1,5*105= 157,5 kr i utdelning från aktie A och 1,5*95= 142,5 kr i utdelning från aktie B. Beloppet av utdelningen från aktie A är således 10,5 % större än utdelningen från aktie B. Vi antar att denna utdelning kommer användas till att köpa aktier i företag C, vilka nyligen har gjort en aktiesplit och idag handlas till kursen 7,5 kr. För utdelningen från företag A kan man då köpa 21 aktier och för utdelningen från företag B kan man köpa 19 aktier i företag C. Det är den ena positiva faktorn med att köpa en aktien som för tillfället är den som är relativt sett lägst värderad– nästa år har man ett större belopp att återinvestera, för vilket man kan köpa fler nya aktier.

Den andra positiva faktorn är att om utdelningen per aktie i företagen A och B båda har fördubblats efter åtta år, vi antar en utdelningstillväxt på knappt 10 % per år för båda aktierna, kommer utdelningen på de aktierna man köpt för de ursprungliga 5 000 kr att vara 315 kr för aktierna i företag A och endast 285 kr för aktierna i företag B. Om man även räknar med det faktum att man varje år har återinvesterat utdelningen i fler aktier kommer skillnaden bli ytterligare något större då det under varje år har erhållits ett större belopp i utdelning från den ursprungliga aktieposten i företag A jämfört med aktieposten i företag B, vilket lett till att man kunnat återinvestera i fler nya aktier.

Sammanfattning
Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar