torsdag 27 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 42, (Om aktieutdelningar:2)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

De nordamerikanska börsnoterade företagen som delar ut pengar till sina ägare har en högre utdelningsfrekvens, de delar ut pengar en gång per kvartal, alltså fyra gånger per år. Det ger ett stadigare flöde av pengar in på aktieägarnas konton under året. Det finns faktiskt även de nordamerikanska företag som delar ut pengar månadsvis till sina aktieägare. Det gör att ägarna av dessa aktier varje månad får ett belopp insatt på sitt konto i samma takt som man är van vid när det gäller lön, studiemedel och så vidare. Det bör också noteras att det finns en hel del företag som inte alls delar ut pengar till sina ägare. Har företaget självt behov av vinsten det skapat under året för att växa är det bättre för företaget att återinvestera vinsten och skapa värde för aktieägarna genom att företaget växer. Att ett företag delar ut pengar är dock ett tecken på att det har mognat och är tillräckligt stabilt att det anser sig ha utrymme för att dela ut en del av sin vinst till ägarna. Det är alltså dessa företag man som investerare i aktier med utdelningstillväxt främst är intresserad av.

Själva utdelningens belopp skiljer sig givetvis inte åt på grund av att man får utdelningen utbetald halvårs-, kvartals- eller månadsvis. Istället för att dela ut 4 kr per år, delas det ut 2 kr per halvår, 1 kr per kvartal eller 0,3333 kr per månad. Direktavkastningen är således densamma i samtliga dessa fall. Är aktiekursen 120 kr i dagsläget kommer direktavkastningen vara 4/120= 3,33 % i alla fyra ovan nämnda fall, eftersom utdelning på årsbasis är 4 kr i samtliga fall. Det faktum att man får utdelningen oftare än en gång per år skapar dock bättre möjlighet att sätta pengarna i arbete tidigare – det är trots allt pengar som är det enda arbetsredskapet för att bygga upp en utdelningsmaskin.

Själva utdelningen i sig kanske på månads- eller kvartalsbasis utgör små belopp i början, men om man samtidigt gör nyinvesteringar varje månad är det enkelt att sätta utdelningen i arbete igen då den kan investeras tillsammans med månadens nyinvestering. Skulle man exempelvis ha aktier till ett värde av 250 000 kr och de ger en årlig direktavkastning på 4 % som delas ut månadsvis kommer man varje månad få 833 kr i utdelning. Dessa kan tillsammans med månadens nyinvestering på exempelvis 5 000 kr användas för att investera i fler aktier. Gör man en aktieaffär för 5 000 kr eller en för 5 833 kr kommer courtaget att bli detsamma, 39 kr för svenska och nordiska aktier hos de båda nätmäklarna.

I USA är det som jag tidigare nämnde mer etablerat att man själv måste ta ansvar för sin ekonomi och framförallt sin pension om man vill kunna leva skapligt efter sitt arbetsliv. De företag som delar ut pengar månadsvis gör alltså att det blir en naturligare ström av pengar under årets samtliga månader istället för att man som aktieägare får en stor klumpsumma vid ett tillfälle under våren, som alltså är fallet då man äger nordiska aktier. Oavsett vilken utdelningsfrekvens de aktier man äger har, kan man konstatera att oavsett var man än befinner sig på vår runda planet kommer man att få in dessa pengar på sitt konto. Sitter man i en solstol i Karribien kommer man få exakt samma belopp i utdelning som om man hade varit hemma och precis bryggt en kopp kaffe för att avnjuta tillsammans med en bra film. Det enda kravet för att få utdelningen är att man äger aktier i bolaget.

Så länge man är ägare av aktien tre dagar innan avstämningsdagen, kommer man att erhålla utdelningen. Detta kanske låter svårt att ha koll på, men som alltid finns Internet till hjälp och det finns bra sidor som listar alla kommande aktieutdelningar och det datumet man senast måste ha köpt eller äga aktien för att vara berättigad till utdelningen. Vi känner alla till hur man snabbast finner information på Internet – ”Google it!”. Att det är just tre dagar som är en kritisk faktor beror på att börsen tillämpar vad som kallas tre likviddagar vid köp och försäljning av aktier. Det betyder att även om jag köper en aktie på en måndag är jag inte officiellt införd som ägare av aktien i bolagets aktiebok (givetvis sköts detta helt automatiskt och är således inget man som aktieägare behöver tänka på) förrän tre bankdagar senare, alltså på torsdagen.

Som ett exempel kan vi undersöka vad som gäller för att ha rätt till Swedbanks utdelning för räkenskapsåret 2012, alltså det som betalas ut under våren 2013. Avstämningsdagen är den 25:e mars, vilket betyder att de som det datumet är införda som ägare av Swedbank-aktier kommer erhålla utdelningen. Den 25:e mars är en måndag. För att vara införd som ägare det datumet måste man senast köpt aktien den 20:e mars, alltså onsdagen veckan innan. Detta eftersom man officiellt kommer vara införd som ägare tre bankdagar senare, alltså måndagen den 25:e mars. Utdelningen kommer sedan in på aktieägarens konto torsdagen den 28:e mars, alltså tre dagar efter avstämningsdagen. Detta illustreras i nedanstående tabell:


Swedbanks utdelning 2013
Senast köpa aktien:
20 mars
Avstämningsdag:
25 mars
Utbetalningsdag:
28 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar