tisdag 16 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 52, (Aktier att investera i:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)


Innehållsförteckning

Föregående del

Aktier att investera i

Vilka aktier ska man då välja att investera i för att kunna luta sig tillbaka och se på när utdelningarna börjar trilla in på kontot och sakta men säkert ökar i storlek för varje år som går? Du tycker förhoppningsvis att det låter som en bra investeringsstrategi att bygga upp sin egna utdelningsmaskin eftersom det inte är förknippat med några förvaltningsavgifter och att du årligen erhåller utdelning som enkelt kan återinvesteras för att köpa fler aktier. Med tiden kommer utdelningen uppgå till belopp som gör att du inte blir beroende av att ha löneinkomster. Allt detta låter givetvis intressant och vi har hittills sett några exempel på aktier med stabil verksamhet och tillväxt i utdelningen under flera decennier. Finns det fler företag än dessa att investera i för den som vill se utdelningen öka år efter år?

Ja, det finns faktiskt en hel del aktier som passar bra att ha i sin utdelningsmaskin för att skapa en långsiktigt stabil inkomst i form av aktieutdelningar. En bra, mycket informativ och överskådlig sida där man själv kan studera hur de svenska aktierna har utvecklats sedan början av 2000-talet samt ett antal viktiga nyckeltal, som vinst per aktie samt utdelning per aktie, finns på hemsidan ”borsdata.se”. Jag skulle rekommendera alla som har minsta intresse av att sätta igång byggandet av en utdelningsmaskin att surfa in på den sidan och börja titta runt. Det är gratis att använda sajten och den har ingen reklam eller andra störningsmoment. Det faktum att man kan få fram väldigt mycket information på sin datorskärm på en och samma sida gör att det faktiskt inte tar så lång tid att bläddra runt bland alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Det går även att jämföra olika nyckeltal mellan företag inom samma bransch på sajten. Ägna därför en timme här allra först, du kommer inte ångra dig. Själv får jag nästan abstinensbesvär om jag inte varit inne där på några dagar och det är den sidan jag först går in på om jag vill ta reda på något när det gäller nyckeltal för svenska börsnoterade företag.

Har ett företag gjort förlust de senaste fem åren och aldrig delat ut några pengar till aktieägarena är det inget som är av intresse för den som vill bygga upp sin egen utdelningsmaskin. Utdelningar och ständigt ökande sådana är det väsentliga. På Stockholmsbörsen kan man finna ett antal guldkorn som skulle kunna vara potentiella innehav. Har företaget under alla år det senaste decenniet ökat utdelningen är det helt klart värt att fortsätta studera den aktien mer i detalj. Har aktiekursen samtidigt gått stadigt uppåt är det givetvis ett ytterligare positivt tecken på så sätt att marknaden verkar tendera att handla upp aktien i takt med att vinsten ökar och utdelningen höjs.

När man kollar efter aktier med en stabil utdelningstillväxt sett tio år tillbaka vill man att det ska se ut i stil med grafen nedan. Den visar på utdelningen per aktie då tillväxten är 10 % per år. Ser man en aktie med en utdelningshistorik som inte har några sänkta utdelningar och inte heller några år då utdelningen har uteblivit visar det att företaget har ett inarbetat mål att årligen öka utdelningen till ägarna och att det samtidigt har varit möjligt genom att vinsterna har ökat, vilket är positiva tecken för den som vill ha stabila utdelningsinkomster.

Utdelningstillväxt 10 %
Det finns en del svenska börsnoterade företag vars utdelningar är högst osäkra. Bland annat uteblev det utdelningar från många företag under finanskrisen. Det kan bero på att det på Stockholmsbörsen finns många stora företagen som verkar inom industrin och således är konjunkturkänsliga. De har höga fasta kostnader och mycket kapital bundet i verksamheten och är beroende av att ständigt ha stora order som göra att kapacitetsutnyttjandet är högt. De är även till större del känsliga för världsmarknadspriser på råvaror av olika slag. De företag som verkar inom gruvnäringen är givetvis högst beroende av dessa priser. Det gör att vinsterna från ett år till ett annat kan svänga ganska mycket för de så kallade verkstadsföretagen.

Axfood, som jag skrivit om tidigare, har inte en stadigt ökande utdelning, utan den tenderar att skifta upp eller ner ibland och har legat still på samma nivå under några år. De har delat ut 12 kr per aktie under vart och ett av de senaste tre åren, vilket innebär att om man köper aktien för 240 kr, vilket är en snittkurs under de senaste tre åren, erhålls en direktavkastning på 5 %. Det får anses vara en bra ersättning för att äga aktier i ett så stabilt företag som Axfood. För den som är intresserad av att investera i ett livsmedelsföretag med god utdelningstillväxt kan blicken vändas mot USA till företaget Walmart. Deras utdelningstillväxt illustreras senare i kapitlet.

Om man är intresserad av att investera i ett konsumentföretag som har ett brett produktsortiment med starka varumärken kan det vara intressant att vända sig till vår granne i väst, alltså Norge. Där finns ett företag som heter Orkla, vilket egentligen snarare är ett industrikonglomerat med tanke på den breda verksamheten. Under företagets tak finns varumärken som Abba Seafood, OLW, Göteborgskex samt många fler välkända konsumentprodukter. De äger även ett kemiföretag samt en tillverkare av aluminiumprofiler. Varje gång någon köper en påse OLW-chips blir alltså aktieägarna i Orkla glada. Orkla har även varit en stabil utdelare under det senaste dryga decenniet. De har dock inte höjt utdelningen varje år, utan snarare vart tredje år. Utdelningen har ökat från 0,5 norska kr per aktie år 1999 till att vara 2,5 norska kr per aktie 2012. Det motsvarar en årlig procentuell utdelningstillväxt på 14,35 %. Ökningen har dock varit svagare sedan 2006, då den sedan dess endast ökat med i snitt 4,6 % per år. Under tre års tid var den oförändrad. Aktieägarna erhöll dock en extrautdelning under år 2010, vilket gör att den totala utdelningen som ägarna fick under perioden från 2006 till 2012 egentligen var ganska hög. Det faktum att den ordinarie utdelningen har legat på en relativt oförändrad nivå ger således inte den sanna bilden av företagets utdelningshistorik. Några sidor längre fram kommer en graf över Orklas utdelning de senaste tio åren, tillsammans med grafer 15 andra företags utdelningshistorik.

Det här med extrautdelning verkar vara något som framförallt de nordiska företagen ibland får för sig att göra. Det faktum att utdelningen från nordiska företag, så gott som uteslutande, sker en gång per år leder till att företaget över en natt minskar sina kassakistor ganska rejält. Det är därför dels ur företagets finansiella aspekt, samt även utifrån aktiebolagslagen, viktigt att de inte tar sig vatten över huvudet och delar ut allt för frikostigt till sina ägare. Det vore dumt att hamna i en situation kort efter utdelningen där de antingen måste låna stora belopp eller be ägarna om nya pengar genom en nyemission för att kunna driva verksamheten. Givetvis är det inget man behöver oroa sig över, det är trots allt personer i styrelser och ledningar med lång erfarenhet som sköter företagen och förhoppningsvis har de en tillräckligt bra bild av företaget för att kunna fatta de bästa besluten.

Då de nordamerikanska företagen alltså delar ut kvartalsvis eller månadsvis sker utflödet av likvida medel mer kontinuerligt under året vilket gör att det för dem kan vara enklare att dela ut ”rätt” belopp. Då utdelningen sker så abrupt i de nordiska företagen gäller det att vara lite försiktig med storleken på utdelningen för att inte sätta företaget i en prekär situation. Om företaget några månader eller kanske några år senare inser att de har hållit tillbaka utdelningarna lite för mycket kan det bli motiverat att göra en extrautdelning till ägarna. Om ett företag har samlat på sig en stor kassa, fyllt kassakistan både på längden och bredden, och inte ser något behov av att använda pengarna i verksamheten, bör de därför delas ut. Att bara ha pengarna liggandes i företaget utan att de medför något värde för ägarna är slöseri med resurser och har då en alternativkostnad för aktieägaren. Får jag som aktieägare pengarna insatta på mitt konto istället för att de är bundna i företaget kan jag investera dem och få ränta eller utdelning på de pengarna efter att nya aktier köpts.

TeliaSonera sålde nyligen av en större del av sitt innehav i ryska Megafon när det börsnoterades. Det gjorde att Telia fick in mycket pengar i företagets kassa. Det förekom en del spekulationer om extrautdelning i samband med det, men hittills har det inte blivit något av det. Det återstår att se vad som händer med dessa pengar.

Apple är ett annat intressant fall när det gäller just företagets kassa. Vilket förmodligen inte har undgått någon är Apple ett av världens största företag sett till börsvärdet. Idag handlas aktien kring 450 dollar. Det är ingen överdrivet hög kurs sett i relation till att de gör en vinst per aktie på kring 45 dollar per år. Apple är, ur ett investerarperspektiv kända just för att de sitter på en enorm kassa. För varje aktie har de ”kontanter” som uppgår till cirka 150 dollar, vilket stadigt ökar dag efter dag. Nyligen blev det känt att en fondförvaltare ville stämma Apple på grund av att de inte delar ut mer pengar till sina ägare. Apple började, efter ett uppehåll på 17 år, dela ut pengar till sina ägare år 2012, med ett belopp på 2,65 dollar per kvartal, alltså 10,6 dollar per år.

Det ska noteras att det inte är någon idé att jaga extrautdelningar och hoppas på att företag som tidigare gjort extrautdelningar kommer fortsätta gör det lika ofta i framtiden. Extrautdelningar ska mer ses som att hitta mandeln i gröten, det är något man hoppas på ska ske en gång om året, men det är inte stor sannolikhet att det sker. Det positiva med att få extrautdelning, till skillnad från att vara den som hittar mandeln, är att alla vid bordet (aktieägare) får en lika stor mandel (extrautdelning per aktie).

De flesta stabila företag med utdelningstillväxt finns på andra sidan Atlanten. Kapitalismens hemland kan givetvis inte svika oss när det gäller det här området. Där finns det ett antal intressanta listor som visar på vilka aktier som är de mest pålitliga när det gäller utdelning och utdelningstillväxt. Som tur är behöver man inte åka över Atlanten för att ta del av dem, Internet är som alltid vår vän. Ett av de populärare begreppen i USA är utdelningsaristokrater, vilket jag tidigare nämnde att Johnson & Johnson är. Listan över utdelningsaristokrater består av de företag som i minst 25 år i rad har delat ut pengar till ägarna samt årligen höjt beloppet på utdelningen – det är just sådana aktier som är intressanta för att bygga en långsiktig utdelningsmaskin. Det är givetvis en prestigefylld skara företag man återfinner här, bland annat Coca-Cola, McDonalds, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Pepsi, Johnson & Johnson med flera. Här finns kvalitetsbolag som ständigt ökar sina vinster och utdelningar vilket gör att de som investerar i dessa bolag kan se fram emot ökade utdelningar år efter år. Även om man inte blint ska lita på historiken fungerar det i alla fall bra som en värdemätare när man vill välja ut bolag som är potentiella innehav i utdelningsmaskinen.

Alla som har hållit på med aktier vet att man inte kan stirra sig blind på historiken och tro att framtiden ska utvecklas på samma sätt. Samtidigt kan man ställa sig ett antal frågor om dessa företag för att komma fram till om de kan antas under överskådlig framtid fortsätta öka sina vinster och utdelningar. Dels är det av intresse att undersöka utdelningsandelen, alltså hur mycket som delas ut av vinsten. Gör företaget exempelvis en vinst per aktie på 2 dollar och de delar ut 1 dollar, medan de förra året gjorde en vinst på 1,9 dollar och delade ut 0,95 dollar känns det relativt sett tryggare än att företaget går från att dela ut 0,95 dollar till att dela ut 1 dollar per aktie, men samtidigt att vinsten per aktie minskar från 1,9 dollar till 1,5 dollar. Det är även en stor risk att endast kolla på de kortsiktiga förändringarna, alltså bara jämföra två år. Det kan alltid ske kortsiktiga negativa förändringar i vinsten beroende på konjunkturen samt extraordinära bokföringshändelser som påverkar resultatet negativt under ett år. Ett lägre resultat ett år behöver inte innebära en katastrof.

I det fallet att vinsten per aktie är 2 dollar och utdelningen är 1 dollar per aktie skulle utdelningsandelen, alltså utdelningen per aktie i förhållande till vinsten per aktie uppgå till 50 %. Ser man tillbaka till hur dessa siffror såg ut för ett decennium sedan kanske man ser att vinsten per aktie var 0,77 dollar och att utdelningen per aktie var 0,385 dollar, alltså även då en utdelningsandel på 50 %. I det fallet kan man konstatera att både vinsten per aktie samt utdelningen per aktie har ökat med en faktor 2,6. Det betyder samtidigt att den årliga vinsttillväxten samt utdelningstillväxten båda varit 10 % per år i genomsnitt. Utdelningsandelen var 50 % för tio år sedan och är idag kvar på samma nivå. En sådan aktie visar på att företaget har haft en uthållig utdelningstillväxt vilket har belönat aktieägaren rikligt.

Skulle företaget istället göra en vinst på 2 dollar per aktie och dela ut 1,8 dollar har det ingen stor marginal att spela på om de strävar efter att år efter år stadigt öka utdelningen till sina ägare, eftersom utdelningsandelen är så hög som 90 %. Det kan finnas stora balanserade vinster, alltså vinster från alla tidigare år som inte har delats ut, men att ta av detta det blir lite som att vara en parasit på sig själv, alltså att sakta men säkert plocka ut det som finns av värde från företaget för att tillfredsställa behovet av ständigt ökande utdelningar. I längden är detta givetvis inte hållbart, utan företaget måste kunna finansiera årets utdelningar från den vinst som har genererats under året, eller egentligen från årets kassaflöde eftersom det är riktiga pengar som ska betalas ut. Det brukar heta att ”Dividends don´t lie”, utdelningar ljuger inte, eftersom företaget faktiskt måste ha de pengar som ska delas ut till ägarna. Det går inte att på något sätt trixa i resultat- och balansräkningen. Det är således ett styrketecken att ett företag under många år kunnat öka utdelningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar