torsdag 18 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 54, (Aktier att investera i:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)
För att visa ett antal verklig exempel på företag som är stabila utdelare ska vi kolla på 16 olika företags utdelningstillväxt under det senaste decenniet. Dessa utgör endast exempel för att visa på hur det faktiskt ligger till i verkligheten och att det går att finna företag som har haft en stabil ökning av utdelningen under många års tid. Det är inga aktietips eller råd om att man ska investera i dessa aktier. Det är upp till var och en att själv fatta sina egna investeringsbeslut. Har det hänt något nyligen som gjort att det kan antas att det specifika företaget den närmsta tiden kommer göra kraftigt lägre vinster och med stor sannolikhet tvingas sänka utdelningen bör man såklart inte investera i dessa.

Värderingen är även den en viktig komponent som avgör när det är bra respektive mindre bra läge att investera i en specifik aktie. Handlas aktien till ”all time high”, alltså historiskt sett den allra högsta kursen någonsin och p/e-talet är betydligt högre än vad som normalt är fallet bör man ställa sig frågan om kursen kan väntas falla ner till en långsiktigt mer stabil nivå och att det således är att föredra att vänta med att köpa aktien. Det är viktigt att inte ha för bråttom när man ska investera.

Aktierna jag använder som verkliga exempel utgör en blandning av svenska, nordiska samt amerikanska aktier, vilka alltså samtliga har visat upp en stabil utdelningstillväxt. Även en månadsutdelare samt en amerikansk REIT och ett svenskt investmentbolag kommer finnas med i genomgången. Någon av aktierna har något år där de har haft samma utdelning två år i rad och ett bolag har ett år sänkt utdelningen. Detta är givetvis inget man som utdelningstillväxtinvesterare uppskattar, men samtidigt är det den långsiktiga trenden i utdelningen som är det viktiga. Tänk exempelvis på fallet med H&M år 2003.

Till att börja med kan vi kolla på hur utdelningen ökar under en tioårsperiod vid fyra olika tillväxttakter i utdelningen per år; 5 %, 10 %, 15 % och 20 %. Det märks tydligt vilken effekt det blir efter ett antal år då utdelningstillväxten är hög.
För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan utdelningen om tio år vid de olika tillväxttakterna kan följande graf studeras:Med dessa typfall av utdelningstillväxt färskt i minnet kan det vara intressant att faktiskt se hur utdelningstillväxten har varit för ett antal aktier i verkligheten. Dessa aktier är inga extrema exempel, det finns flera andra aktier som även de uppvisar utdelningsökningar liknande de exempel jag valt att ha med. Det finns exempelvis cirka 50 utdelningsaristokrater, vilket gör att det är enkelt att förstå att det totalt sett på de nordiska börserna samt i USA finns många intressanta företag att investera i för den utdelningsintresserade (givetvis finns det även intressanta bolag i andra länder). Till att börja med följer en kort översikt av de 16 företagen, vad gäller bransch, börslista aktien är noterad på samt omsättning under räkenskapsåret 2012 för att ge en kortfattad introduktion av företagen:


Bolag
Börslista
Bransch
Omsättning (mdr sek)
Castellum
Stockholmsbörsen
Large Cap
Fastigheter
3
Alfa Laval
Stockholmsbörsen
Large Cap
Industriteknik
30
Swedish
Match
Stockholmsbörsen
Large Cap
Tobak och tändprodukter
12
Getinge
Stockholmsbörsen
Large Cap
Medicinteknik
24
Investor
Stockholmsbörsen
Large Cap
Investmentbolag
Ej representativt
Intrum Justitia
Stockholmsbörsen
Mid Cap
Kredithantering
4,
Orkla
Oslobörsen
OBX Top 25
Konsumentvaror + Industri
34
Novo Nordisk
Köpenhamnsbörsen
Large Cap
Läkemedel
87
McDonalds
New York Stock Exchange
Snabbmat
179
Pepsi
New York Stock Exchange
Konsumentvaror
425
Procter &
Gamble
New York Stock Exchange
Konsumentvaror
543
Aflac
New York Stock Exchange
Försäkring
164
Microsoft
Nasdaq
IT + Mjukvaror
479
Nike
New York Stock Exchange
Sällanköpsvaror
157
Realty Income
New York Stock Exchange
Fastigheter
3
Walmart
New York Stock Exchange
Livsmedel + Dagligvaror
2 885


Aktie:
Utdelningstillväxt per år -03 till -12
Efter hur många år utdelningen fördubblas
Castellum
7,5 %
9,6
Alfa Laval
14,9 %
5
Swedish Match
17,6 %
4,3
Getinge
13,3 %
5,6
Investor
13,4 %
5,5
Intrum Justitia
12,0 %*
6,1
McDonalds
24,5 %
3,2
Pepsi
14,5 %
5,1
Microsoft
14,1 %*
5,3
Novo Nordisk
26,3 %
3
Procter & Gamble
10,7 %
6,8
Realty Income
4,7 %
15,1
Orkla
14,7 %
5,1
Nike
19,1 %
4
Aflac
18,1 %
4,2
Wal-Mart
19,2 %
3,9
*= avser kortare tidsperiod

Aktie:
Direktavkastning 15:e mars 2013
Castellum
4,0 %
Alfa Laval
2,3 %
Swedish Match
3,6 %
Getinge
2,1 %
Investor
3,7 %
Intrum Justitia
4,1 %
McDonalds
3,1 %
Pepsi
2,8 %
Microsoft
3,3 %
Novo Nordisk
1,3 %
Procter & Gamble
2,9 %
Realty Income
4,7 %
Orkla
5,3 %
Nike
1,5 %
Aflac
2,8 %
Wal-Mart
2,6 %
Genomsnitt
3,1 %


Aktie:
Kursutveckling jan 2004 till mars 2013
Castellum
231 %
Alfa Laval
535 %
Swedish Match
283 %
Getinge
278 %
Investor
274 %
Intrum Justitia
223 %
McDonalds
399 %
Pepsi
171 %
Microsoft
10 %
Novo Nordisk
864 %
Procter & Gamble
153 %
Realty Income
214 %
Orkla
152 %
Nike
323 %
Aflac
139 %
Wal-Mart
121 %
Stockholmsbörsen
140 %


Aktie:
Utdelningsandel (2012)
Castellum
44 %
Alfa Laval
46 %
Swedish Match
50,9 %
Getinge
39,2 %
Investor
Ej representativt pga Investmentbolag
Intrum Justitia
68,3 %
McDonalds
57,5 %
Pepsi
54,8 %
Microsoft
50,5 %
Novo Nordisk
34,4 %
Procter & Gamble
51 %
Realty Income
84,2% (Av AFFO – måste vara högt pga REIT)
Orkla
Ej representativt
Nike
37,8 %
Aflac
22,9 %
Wal-Mart
37,5 %

Det som bland mycket annat går att konstatera är att trots att flera av företagen har haft en årligen väldigt hög utdelningstillväxt är det flera av dem som bevisligen har ökat vinsterna i minst lika stor utsträckning. Det framgår av att utdelningsandelen idag, trots att utdelningen per aktie för flera av företagen har mångdubblats under de senaste tio åren, är lägre än 50 % för flera av företagen i listan. Den genomsnittliga utdelningsandelen år 2012 var 46 % för de 14 vanliga aktiebolagen. Det är en indikation på att utdelningstillväxten är långsiktigt hållbar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar