måndag 15 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 51, (Utnyttja börsens humörsvängningar:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Utnyttja börsens humörsvängningar

När man ska ta första steget och börja köpa aktier eller återinvestera utdelningen i nya aktier måste man inte investera allt direkt. Om man inte anser att det är köpläge för stunden, på grund av att börsen stigit kraftigt, kan det absolut vara värt att vänta en dag, en vecka eller kanske till nästa månadsinsättning för att investera i fler aktier. Det underlättar att ha en bevakningslista på kanske 30-40 aktier som är potentiella köpkandidater på grund av att de uppfyller kriterierna för strategin, alltså är aktier i stabila företag med god utdelningstillväxt. Det gör att det är troligt att något av företagen är köpvärda då det har blivit dags att göra månadens aktieinköp. Det går att hävda att de stabila konsumentbolagen, vilket skulle kunna anses vara så kallade kvalitets- och värdebolag, alltid är köpvärda eftersom de anses vara ”bra” och trygga bolag. Eftersom man är en långsiktig investerare är man inte drabbad av att kursen kanske inom den närmaste månaden sjunker med 10 %. Dock hade det givetvis varit extra trevligt att köpa aktien då den sjunkit, eftersom man inte ska tacka nej till rea på kvalitetsaktier.


Det faktum att alla aktier pendlar upp och ner gör att det ibland uppstår mer förmånliga tillfällen att köpa på sig aktier i ett visst företag. Som exempel kan vi kolla på H&M, vilket är ett stabilt bolag med en enkel affärsidé att förstå sig på. I slutet av januari år 2012 publicerade företaget sin bokslutskommuniké, i vilken det senaste räkenskapsårets vinst och förslag till utdelning kommunicerades till aktieägarna. Det samma skedde givetvis igen i slutet av januari år 2013. Under året som gick mellan dessa två datum fortsatte H&M att växa vad gäller antalet butiker och folk fortsatte givetvis även under år 2012 att köpa kläder. Det skulle kunna hävdas att redan ett år innan bokslutet offentliggjordes i slutet av januari år 2013, var möjligt att gissa att vinsten per aktie skulle bli ungefär lika stor som året innan och att H&M, som alltid, skulle dela ut en stor del av vinsten till ägarna.

År 2011 gjorde H&M en vinst per aktie på 9,56 kr och år 2012 blev vinsten per aktie 10,19 kr, vilket motsvarar en ökning med 6,5 %. Utdelningen per aktie för år 2011, alltså det som betalades till ägarna under våren 2012 var 9,5 kr per aktie. Detsamma gällde utdelningen för räkenskapsåret 2012, vilket alltså innebar att ägarna erhöll 9,5 kr i utdelning under våren 2013. I slutet av januari 2012 handlades H&M till 220 kr per aktie. Hur har då aktiekursens färd sett ut under det året som gick från slutet av januari 2012 fram till bokslutskommunikén i slutet av januari 2013? Har resan varit lugn och stabil, vilket skulle kunna tänkas vara rimligt med tanke på den underliggande verksamheten i företaget och dess historik av stabila vinster och utdelningar?

Kursen uppvisade både kraftiga rörelser uppåt och nedåt under året som gick. Först steg aktiekursen till 251,4 kr i mars, för att sedan sjunka till 207,7 kr i början på juni, alltså en nedgång med hela 17,3 %. Två månader senare hade kursen nått en ny årshögstanivå på 255,7 kr, vilket innebar en uppgång på 25 % på bara två månaders tid. I mitten av november hade kursen sjunkit till 210 kr och i slutet av januari 2013 stod kursen i 236 kr. Även de stabila aktierna kan således pendla mycket, trots att den underliggande verksamheten tuggar på som vanligt. Givetvis är det förväntningarna på kvartalsrapporterna som i stor utsträckning styr kursen samt vad dessa ger för indikationer om framtida marginaler och vinster. H&M-aktiens resa under denna period syns i grafen nedan.


(Källa ©Börsdata)

Den som hade köpt H&M-aktier den 30:e januari 2012 och rest till Antarktis under ett års tid hade med glädje kunnat konstatera att han erhållit en utdelning på 9,5 kr, vilket motsvarar 4,3 % i direktavkastning samt att aktiekursen gått upp med 7,2 % när han ett år senare kom tillbaka. Det är alltså ganska överdrivet att varje dag följa aktiekurserna om man är en långsiktig investerare. Det skapar mest onödig oro. Då är det mycket tryggare att ha en klar och tydlig strategi för hur man ska investera och vet att det är långsiktig investering i aktier med stabil utdelningstillväxt man håller på med. De upp- och nedgångarna som sker på grund av aktiemarknadens aktörer ska man bara bry sig om i de fall man är i taget att köpa aktier och då passa på att utnyttja läget om aktiekursen har sjunkit orimligt lågt.

Förutom att det givetvis alltid är trevligt att få så många aktier som möjligt för sina pengar får man även en högre direktavkastning på sin investering då kursen är låg. Som ett exempel kan vi undersöka den amerikanska konsumentjätten Johnson & Johnson. Det är en så kallad utdelningsaristokrat, vilket innebär att företaget har delat ut pengar till sina aktieägare varje år under minst 25 år samt att de under varje år har höjt utdelningen under denna tidsperiod. Johnson & Johnson har stadigt ökat sina vinster och är en stabil utdelningsaktie. Idag delar de ut 2,44 dollar per aktie, gjorde år 2012 en vinst på 3,86 dollar per aktie och handlades till 76,32 dollar i mitten av mars 2013. Vi ponerar nu att aktien kommer in i en kortsiktig nedåtgående trend där den faller till 70 dollar, alltså med 8,3 procent. Det ger positiva effekter för den som har tänkt investera, dels vad gäller direktavkastningen och dels en större säkerhetsmarginal och större procentuell kursuppgång då aktien i framtiden (förhoppningsvis) når nya höjder. Vid en aktiekurs på 76,32 dollar uppgår direktavkastningen till 3,2 % och vid en aktiekurs på 70 dollar ökar direktavkastningen till nästan 3,5 procent.

Om vi tänker oss att Johnson & Johnson har en uppgångspotential till 90 dollar per aktie inom tre års tid, innebär det att vi kommer erhålla en värdeökning på 13,68/76,32=17,9 % om aktiekursen är 76,32 dollar och 20/70= 28,6 % om aktiekursen är 70 dollar. Om utdelningen fortsätter att öka på det sätt som den gjort de senaste decennierna, kan det antas att direktavkastningen kommer fördubblas om sju år. Det betyder att på sitt köp på 76,32 dollar per aktie kommer direktavkastningen på inköpet uppgå till 4,88/76,32= 6,4 %. Eftersom utdelningen per aktie har ökat med 10 % per år under dessa år har den fördubblats till 4,88 dollar per aktie. Hade man istället lyckats köpa aktien till kursen 70 dollar hade direktavkastningen på inköpet uppgått till 7 % efter sju år Det är ingen jättestor skillnad, men ger ändå effekt på lång sikt.

Johnson & Johnson utdelning/aktie 1997-2012
När de månatliga aktieinköp görs, oavsett om det gäller svenska eller amerikanska aktier, är det av stor vikt att undersöka om det är någon av de potentiella köpkandidaterna som handlas till ett relativt sett lågt pris. Samtidigt är det av stort värde att man inte heller låter en viss aktie stå för en allt för stor del av aktieportföljen. Har man redan köpt på sig ABB och de utgör över 10 % av utdelningsmaskinen bör man inte köpa på sig ytterligare en stor mängd aktier i det företag, då det trots allt är viktigt att man har en viss grad av diversifiering i sin aktieportfölj för att inte vara utsatt för allt för mycket bolagsspecifik risk. Det är viktigt att inte lägg alla ägg i samma korg, helt enkelt.

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar