lördag 13 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 50, (Tre faktorer för att skapa ett större investeringsutrymme: spara, spara, spara:2)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)
För att visa på ett illustrerande exempel på hur livet för två personer som tycks ha levt ett likadant liv egentligen skiljer sig kan vi studera följande exempel. Två personer, Jens och Peder kallar vi dem, har arbetat på samma arbetsplats under 30 års tid. Peder har levt som om varje månad vore den sista, medan Jens varje månad har investerat 20 % av sin månadslön i utdelningsaktier för att bygga upp en utdelningsmaskin och kan således nu, när de båda blivit 50 år, bli fri och välja att göra vad han vill med sin tid här på jorden under resten av sitt liv. De två männen möts på en restaurang en sen söndagseftermiddag i en småstad i Sverige. Båda har känt varandra sedan de först började på fabriken för 30 år sedan. De var då båda 20 år gamla och såg fram emot att påbörja sitt första heltidsarbete och tjäna sina första pengar.

Jens var redan tidigt på det klara med att det finns ett stort värde i att ta hand om sin privatekonomi och att det är perfekt att använda en del av lönen som han får in på sitt konto varje månad till att investera långsiktigt i stabila utdelningsaktier med tillväxt i utdelningen. Jens insåg att han skulle vara tvungen att stå över en del saker i livet, som att ha den finaste bilen, ha det finaste huset och inte efter de fyra veckornas industrisemester vara den som hade gjort det mest imponerande av de anställda i arbetslaget. Ingen av personerna i hans närhet, däribland kollegan Peder, var särskilt långsiktiga när det gällde privatekonomin och visade inget intresse för aktieinvesteringar. En stor del av lönen hos personerna i Jens närhet gick åt till onödig konsumtion som tobak, alkohol, dyra resor, bilar och prylar, som ingen egentligen visste varför de köpte.

Lönen Peder varje månad fick in på sitt lönekonto utan ränta försvann ständigt iväg till allehanda inköp och inget investerades i aktier eller ens i någon annan dyr sparprodukt. Även om han idag äger ett hus där lånet så gott som är helt amorterat har han inte mer än 100 000 kr på sitt lönekonto, vilket ibland sjunker och ibland stiger med några tusenlappar, beroende på i vilken grad han konsumerar under månaden. Jens har också ett likadant hus som Peder och faktum är att de båda har lika mycket kvar att betala på huslånet. Och faktum är även att Jens har mindre pengar på sitt lönekonto, endast 50 000 kr. Detta är ett högst medvetet val då han vet att han inte får någon ränta på det kontot utan det fungerar endast som en kortsiktig buffert. Anledningen till att han har hela 50 000 kr på lönekontot är att han igår fick in 25 000 kr i lön.

Jens har gjort något som Peder aldrig har hört honom tala om. Han har under de senaste 30 åren byggt på en magisk maskin som gjort att han hela tiden under dessa 30 år har haft något att vara stolt över. Även om denna maskin var väldigt liten för 30 år sedan visste han med säkerhet att det skulle ge resultat med åren att följa sin övertygelse att det är möjligt att bli fri tidigare än vad samhällets norm är. På sin resa under de här åren har Jens varit med om stora börsuppgångar, men även tider av stora börsnedgångar. Flera gånger har de andra i lunchrummet i tider av kraftiga börssvängningar konstaterat att det är tur att man inte äger aktier eftersom det är så riskfyllt, däribland Peder. Jens har i de lägen börsen gått ned kraftigt fortsatt ökat sitt aktieinnehav eftersom det då helt plötsligt varit rea på börsens kvalitetsbolag med stabila utdelningar. Han vet att fördelen med att fynda kvalitetsbolag vid större börsnedgångar är att direktavkastningen blir högre, bolagen är lägre värderade och kurspotentialen bättre.

Jens minns bland annat en tidsperiod av två år då hans aktieportfölj sjönk med hela 50 %. Men eftersom han hade valt att investera långsiktigt i stora stabila företag med en god utdelningshistorik visste han att det enda rätta i det läget, när hans aktier hade sjunkit som mest, var att köpa fler aktier. Helt plötsligt kunde han köpa sina favoritaktier till nästan halva priset - vilket fynd! När marknaden återfick sitt förstånd och insåg att det inte var rationellt att värdet på alla företag hade halverats återgick kurserna till sina normala nivåer. En nedgång med 50 % kräver en uppgång på 100 % för att komma tillbaka till det värde som rådde innan kurserna började falla. Två år efter köpet under nedgångens värsta fas, kunde Jens konstatera att det är roligt att handla när det är rea, så även på börsen! Men det var inte det Jens var mest nöjd över, det var framför allt det faktum att han hela tiden följt sin övertygelse och hela tiden agerat som den kloka långsiktiga investeraren han alltid har varit.

Han behöver inte ha daglig koll på vad aktiekurserna står i, det han främst är intresserad av är att aktierna har en stabil utdelning samt att denna utdelning höjs konsekvent år efter år. Detta har även skett under de åren Jens har byggt på sin utdelningsmaskin. Även om direktavkastningen var låg till en början, endast 3 %, visste han att den skulle öka med 12 % per år, för det hade den gjort under de senaste 25 åren. Det innebär med andra ord att utdelningen fördubblas vart sjätte år. Nu, 30 år senare, har således de investeringarna han gjorde under det första året en direktavkastning på 90 % på det ursprungligen investerade beloppet. Jens valde att redan från början investera en ganska stor del av sin lön, vilket har resulterat i att han i genomsnitt investerat 3 000 kr per månad under dessa 30 åren. Eftersom han har investerat i stabila utdelningsaktier i sin utdelningsmaskin har även utdelningen årligen återinvesterats i fler aktier som delat ut mer och mer pengar varje år.Han har lärt sig de tre gyllene reglerna för att få en stadigt ökande utdelningsinkomst varje år: investera i aktier med utdelningstillväxt, återinvestera utdelningen och nyinvestera en del av lönen varje månad.

Idag har Jens en utdelningsmaskin med ett värde på 4 miljoner kr. Den har en direktavkastning på 5 %, vilket alltså innebär att han får 200 000 kr i utdelning varje år. Jens är van vid att leva enkelt och har inga stora fasta kostnader förknippat med boendet, eftersom en stor del av bolånet är amorterat och räntorna är låga. Han vet således att han kommer klara sig på endast 10 000 kr i månaden. Om han vill kan han ta ut en lön på 16 667 kr per månad tack vare den utdelningen hans aktier genererar i år, utan att utdelningsmaskinen tar skada. Aktieinnehavet minskar inte eftersom han inte säljer några aktier, det är utdelningen han lever på. Antalet aktier i utdelningsmaskinen kommer i det fallet vara konstant under åren från det att han börjar leva på aktieutdelningen, eftersom ingen utdelning återinvesteras, heller inget nyinvesteras och inga aktier säljs. 

Det betyder dock inte att Jens kommer få mindre eller samma belopp i utdelning under åren som kommer. De aktierna han äger har fortfarande den positiva egenskapen att utdelningen ökar för varje år som går. Utdelningstillväxten beräknar han idag ligger på 8 % per år. Jens kommer således få en inkomstökning under de kommande åren som är högre än han någonsin tidigare fått under sina 30 år som fabriksarbetare. Hur mycket måste han prestera och visa sig duktig för att få den här inkomstökningen då? Jo, precis ingenting. Det enda han behöver göra är att konstatera att bolagen han äger aktier i återigen, liksom varje år de senaste decennierna, höjer utdelningen som en följd av ökade vinster, större kassaflöden och tillväxt.

Nästa års utdelning blir för Jens del 216 000 kr, vilket innebär att han varje månad nästa år kan leva på 18 000 kr. Det skulle motsvara en lön på drygt cirka 25 000 kr före skatt. Om ett antal år kommer han även kunna börja ta ut inkomstpension samt tjänstepension som han har tjänat in under åren. Det ger honom ett extra tillskott på 15 000 kr per månad. Vid 55 års ålder har utdelningen från utdelningsmaskinen ökat med 47 %. Utdelningsinkomsterna är således 294 000 kr per år, eller 24 5000 kr per månad. Han kommer alltså som 55-åring få in cirka 40 000 kr per månad trots att han inte behöver arbeta. Jens har uppnått friheten och kan själv bestämma över vad han vill göra under sin begränsade tid här på jorden.

Då något som ökar med 8 % per år fördubblas vart 9:e år kommer Jens innan han fyller 60 år ha 400 000 kr i utdelningsinkomster. Vid 68 års ålder 800 000 kr och vid 77 års ålder 1,6 miljoner, eller hela 133 000 kr per månad - enbart i aktieutdelningar. Vid 80 års ålder har aktieutdelningen ökat med en faktor 10, alltså med 1 000 %!

Aktieutdelning från Peders utdelningsmaskin från 50 års ålder, med en antagen utdelningstillväxt på 8 %/år

Jens vet att han kan resa iväg när han så önskar, han kan laga lyxig mat om han så vill, han kan hålla på med sina favorithobbyer, han kan helt enkelt göra precis vad han vill. Då Jens redan för länge sedan bestämde sig för att han ville uppnå friheten känner han sig extra tillfredsställd när han nu är i mål och redan vid 50 års ålder kan njuta av livet fullt ut, trots att han inte har varit högavlönad. Han kan verkligen tacka sig själv nu i efterhand och vara nöjd över att han under alla dessa år hållit fast vid sin långsiktiga investeringsstrategi. Eftersom Jens inte har behov av alla pengar han har möjlighet att konsumera varje månad väljer han att skänka ett stort belopp till välgörande ändamål, för att även andra ska få ta del av hans utdelningsmaskin. 

Hur är då läget med vår vän Peder? Jo, han ska imorgon klockan åtta fortsätta att arbeta och tjäna pengar. Han har dock fått sig en tankeställare när Jens berättar att han inte kommer träffa Peder nästa dag, vilket de gjort varje vardag de senaste 30 åren. Peder kommer då fram till att även han ska börja investera en del av sin lön i stabila aktier med utdelningstillväxt och bygga upp sin egen utdelningsmaskin för att vid pensioneringen om 15 år kunna se fram emot en rejält höjd pension. De onödiga inköpen kommer han dra ner på kraftigt och istället njuta av att sträva efter ett tillfredsställande mål!

Tänkvärt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar