måndag 8 juli 2013

Åttonde bokrecensionen - Vägen till din första miljonVägen till din första miljonFörfattare: Tobias Schildfat

Språk: Svenska
Antal sidor: 185
Först utgiven: 2010
Lässvårighet: Lättläst


I samma veva som jag började läsa mig in på ämnet aktieutdelningar, långsiktig aktieinvestering, utdelningstillväxt, ekonomisk frihet med mera stötte jag på boken Vägen till din första miljon, skriven av Tobias Schildfat. I den beskriver författaren hur enkelt det egentligen är att bygga upp sin alldeles egen pengamaskin, eller det som jag snarare väljer att kalla utdelningsmaskin. Boken är lättläst och relativt kort, vilket gör att tankarna i boken är lätt att ta till sig. Schildfat konstaterar, liksom jag och många andra har gjort, att det egentligen inte är särskilt svårt att bygga upp en så stor aktieportfölj som krävs för att man ska kunna leva på de utdelningsinkomsterna den genererar.

Problemet många gör är att de konsumerar för stor del av sina inkomster, så att de inte har någon investeringsmarginal under månaden, alltså helt enkelt gör av med alla sina pengar. Det andra huvudsakliga problemet är att de som väl har pengar över varje månad väljer att vara passiva i sitt förhållningssätt till pengar och antingen väljer att ha dem liggandes på ett bankkonto med 0,5 % i ränta eller göra en månadsinvestering till en dyr fond. Det viktiga som krävs för att på lång sikt uppnå något som kommer leda till ekonomisk frihet eller en rejäl guldkant på tillvaron i framtiden är att pengarna sätts i arbete. Några viktiga faktorer som boken tar upp när man ska bygga upp sin utdelningsmaskin är följande:

· Ha rätt inställning

· Kontroller dina utgifter

· Sätt dina pengar i arbete

· Ha mod och uthållighetDen huvudsakliga typen av aktier som boken framhäver är svenska investmentbolag. För den som inte vill lägga ner någon tid på att själv läsa på om och analyser potentiella investeringsobjekt är det helt klart ett gångbart alternativ. Att äga en aktieportfölj bestående av exempelvis fyra investmentbolag gör att man har en aktieportfölj som kommer följa svenska börsindexet väldigt väl. Det faktum att investmentbolagen ger utdelningen, en del med bättre utdelningstillväxt än andra, gör att pengarna kan sättas i arbete på nytt varje år. Det är betydligt billigare att äga en portfölj med exempelvis fyra investmentbolag än att ha sina pengar i en Sverigefond som följer index och kostar 1 % i årlig förvaltningsavgift. Det bör noteras att det finns fonder som är gratis, exempelvis Avanza Zero samt en fond som investerar i svenska Investmentbolag, nämligen Spiltan Investmentbolagsfond som kostar 0,2 % per år. Vilka är alternativ som bör övervägas för den som vill investera billigt och samtidigt ha en avkastning som svenska börsen i sin helhet.

Det faktum att investmentbolagen äger aktier i ett flertal börsnoterade företag och en del onoterade företag gör att man får en ganska stor riskspridning endast genom att köpa aktier i ett eller ett fåtal investmentbolag. Det är alltså ett enkelt och betydligt billigare sätt att bygga upp en bred aktieportfölj än att investera sina pengar i en dyr indexfond. Köper man aktier i fyra investmentbolag får man mer eller mindre en Sverigefond, utan årliga förvaltningsavgifter. Endast genom att betala 39 kr per affär och göra fyra affärer, för totalt 176 kr kommer man ha en bred aktieportfölj, med en stabil utdelning utan årliga förvaltningsavgifter. Har man exempelvis 100 000 kr i en Sverigefond som man idag betalar 1 % i förvaltningsavgift för, kommer man under varje år de kommande åren betala 1 000 kr, om värdet antas stå stilla. Det skapar en kostnad på 10 000 kr på tio års sikt. Investerar man istället i fyra investmentbolag och årligen återinvesterar utdelningen kommer man endast betala totalt 546 kr i transaktionskostnader under tio års tid, med ett courtage på 39 kr per affär. Skillnaden illustreras nedan.
De största innehaven hos några av våra svenska investmentbolag ser ut enligt följande (procentuell andel av investmentbolagets portfölj inom parentes är någon månad gamla):

Investor: Atlas Copco (18), SEB (13), ABB (12), AstraZeneca (8), Mölnlycke Health Care (8)

Industrivärden: Handelsbanken (22), Sandvik (22), Volvo (17), SCA (15), Ericsson (8)

Lundbergs: Fastighets AB L E Lundberg (31), Hufvudstaden (20), Holmen (13), Industrivärden (12), Handelsbanken (7) 

Kinnevik: Tele2, Millicom, MTG, BillerudKorsnäs, CDON Group
Det framgår ganska tydligt att enbart genom att köpa aktier i några få investmentbolag blir man indirekt aktieägare till några av Sveriges bästa företag med en lång historik av att klara av att växa och utvecklas och slå sig in på nya marknader runt om i världen. Det uppnås även en hög grad av diversifiering eftersom man erhåller bolag inom branscher som Fastigheter, Läkemedel, Industri, Skog, Telekom, Finans, Onlinehandel med mera. Det bör noteras att samtliga investmentbolag har innehav i många andra företag än de som har nämnts ovan. För den intresserade rekommenderas det starkt att läsa vidare på respektive investmentbolags hemsida. Det finns även fler investmentbolag än de jag hittills nämnt, exempelvis Öresund, Ratos, Latour och Melker Schörling. 


Slutsats
Vägen till din första miljon är en bra inspirationskälla för den som med tiden vill kunna se fram mot att ha byggt upp en egen utdelningsmaskin som i framtiden genererar ett pengaregn som gör att man kommer kunna njuta av livet extra mycket. Det är främst investmentbolag boken behandlar när det gäller potentiella aktieinvesteringar, vilket är den enda bristen i boken. Det hade varit intressant om boken mer tog upp enskilda svenska bolag som under många år stadigt har ökat utdelningen till sina aktieägare. Fokus ligger enbart på svenska investmentbolag. Jag anser att det är viktigt att även se utanför landets gränser för att ta del av världens bästa utdelningsbolag och ha en möjlighet att se utdelningen trilla in på kontot med en högre frekvens än endast under två månader under våren, vilket fallet vore om man endast äger svenska börsbolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar