onsdag 10 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 48, (Den som spar han har* (*=pengar att investera))

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)
Familjen Nilsson består av två vuxna och två barn. De får varje månad in 42 000 kr, vilket utgörs av två löner om 20 000 kr efter skatt samt barnbidrag på 2 000 kr. De kostnader de har för sitt boende i den nyinköpta villan med ett lån på 2 000 000 kr är följande: ränta på 3,5 %, vilket efter skattereduktionen blir 2,45 % i ränta per år på lånet, alltså 49 000/12=4 083 kr per månad i räntekostnad. De amorterar även på lånet med 3 000 kr per månad. Det är egentligen ingen kostnad att amortera på lånet, eftersom det inte gör dem fattigare rent förmögenhetsmässigt. Det egna kapitalet är fortfarande lika stort, vilket utgörs av tillgångar minus skulder. Visserligen försvinner det pengar från deras bankkonto, men samtidigt minskar lånen. Ju mer de amorterar på lånet, desto större del av huset äger de själva kan man tänka.

Hade de köpt huset för 2 miljoner kr och lånat 2 miljoner kr hade de inte haft någon egen förmögenhet förknippat till huset, då allt är finansierat via lånet. Tillgången i form av huset är 2 miljoner men skulden är även den 2 miljoner. När de sedan amorterar försvinner det visserligen pengar från deras bankkonto, men samtidigt minskar skulderna i form av att lånet minskar. Om vi ponerar att denna familj har 100 000 kr på ett bankkonto samt äger huset värt 2 000 000 kr och det är fullt belånat ser deras balansräkning ut enligt tabellen nedan. Familjens nettoförmögenhet, eller eget kapital, är i det här fallet 100 000 kr. För att belysa nettoförmögenheten på ett annat sätt kan man fråga sig hur de har finansierat sina tillgångar, vilka uppgår till 2 100 000 kr. Det har skett dels genom att de tagit ett lån (skulder) på 2 000 000 kr och dels genom att de tidigare (på något sätt) har tjänat pengar som idag uppgår till 100 000 kr.

Tillgångar
Skulder
Villa: 2 000 000
Bolån: 2 000 000
Bankkonto: 100 000


Eget kapital

(T-S) 100 000


Summa: 2 100 000
Summa: 2 100 000

Om de nu skulle amortera 3 000 kr under januari år X kommer det på bankkontot finnas 97 000 kr och skulden kommer sjunka till 1 997 000 kr. Gör vi en ny balansräkning för familjen ser den ut enligt nedan. Nettoförmögenheten är fortfarande 100 000 kr, då T-S = 2 097 000 – 1 997 000 kr = 100 000 kr.

Tillgångar
Skulder
Villa: 2 000 000
Bolån: 1 997 000
Bankkonto: 97 000


Eget kapital

(T-S) 100 000


Summa: 2 097 000
Summa: 2 097 000

Hade de istället lagt de 3 000 kr på att resa eller köpa kläder skulle deras nettoförmögenhet minska med detta belopp. Balansräkningen skulle i det fallet se ut enligt tabellen nedan. Det egna kapitalet, eller nettoförmögenheten, skulle i det fallet uppgå till 97 000 kr.

Tillgångar
Skulder
Villa: 2 000 000
Bolån: 2 000 000
Bankkonto: 97 000


Eget kapital

(T-S) 97 000


Summa: 2 097 000
Summa: 2 097 000


Givetvis blir detta en väldigt strikt och ekonomisk form att se på privatekonomin. En resa för givetvis med sig mycket positivt i form av upplevelser och minnen, vilka inte kan värderas i en balansräkning. Köper man något som har ett bestående värde sker det inte en direkt sänkning av nettoförmögenheten. Skulle familjen välja att köpa en bil för 50 000 kr kommer givetvis inte deras nettoförmögenhet att minska med dessa 50 000 kr. På tillgångssidan skulle pengarna övergå från att vara pengar på bankkontot till att bindas upp i bilen. Bilen har trots allt ett värde i framtiden (även om det brukar sjunka fort) vilket gör att de med stor sannolikhet kan sälja bilen för en slant inom de närmsta åren.

Den som har mer lån är mer räntekänslig, eftersom en höjd ränta på lånen innebär att de drabbas hårdare när bolåneräntan ökar. Det kan i det läget vara lockande att tänka att man så snart som möjligt ska göra sig helt skuldfri för att man ska minska den finansiella risken. Ur ett privatekonomiskt perspektiv är det viktigt att man ser till de olika handlingsalternativen som finns i en beslutssituation. I exemplet med familjen Nilsson som amorterar 3 000 kr per månad kanske det kan vara lockande för dem att amortera det dubbla istället, alltså 6 000 kr varje månad. Rent psykologiskt känner nog många att ett lån ligger som en börda över en som man så snabbt som möjligt vill göra sig fri från. Den gamla devisen att ”den som är i skuld är icke fri” lever säkert många efter.

Vad är då alternativen vara till att amortera mer på lånen varje månad? Kommer man lägga pengarna på onödig konsumtion är det givetvis bra att öka amorteringen. Det finns även andra sätt att använda pengarna. Det gäller att se till vilken ränta man kan få på dessa pengar, eller snarare hur man på bästa sätt kan investera pengarna. Genom att amortera mer på lånet skulle familjen spara in en årsränta på 2,45 % på extraamorteringen på 36 000 kr per år, genom minskade räntekostnader. Det blir 882 kr per år. Vad händer då om de istället skulle kunna investera dessa pengar och få en ränta på 3,5 % efter skatt? Vore det intressant att överväga? Skulle dessa 36 000 kr gå att investera till den räntan skulle de erhålla 1 260 kr per år i ränteinkomst. Skillnaden mellan dessa två alternativ blir alltså att man genom att välja att amortera på lånet går mist om att få en avkastning på 1 260 kr, vilket faktiskt är 378 kr mer än det man sparar in i årlig räntekostnad genom att välja amorteringsalternativet.

Alternativkostnaden blir i det här fallet 378 kr per år om familjen väljer att extraamortera på lånet istället för att investera pengarna, eftersom de går miste om en ränteinkomst om är större än den inbesparade räntekostnaden. Skulle familjen fatta det mest optimala beslutet och välja att investera sina pengar skulle alternativkostnaden bli positiv, 1 260-882=378 kr, vilket visar att de har fattat det ekonomiskt optimala beslutet. Detta exempel visar ganska små belopp, och syftar främst till att illustrera det faktum att det ibland finns bättre alternativ än att göra det som rent känslomässigt känns bäst. Det är inte säkert att det finns möjlighet att få en hög säker avkastning på sina pengar, framförallt inte idag, men samtidigt är det viktigt att undersöka vilka handlingsalternativ som finns.

För att då återgå till familjen Nilssons ekonomi har vi alltså konstaterat att de varje månad betalar ränta och amortering på sammanlagt 7 083 kr. Övriga kostnader som har med deras boende att göra är försäkring samt nyttokostnader i form av el, värme och vatten. Dessa kostnader uppgår till 3 000 kr per månad. Halvnyttokostnader som Internet, TV och mobilabonnemang uppgår till 2 000 kr per månad. Mat för denna familj uppgår till 5 000 kr per månad. Övriga förbrukningsartiklar kostar 2 000 kr per månad. Övriga inköp som sker på sällanköpsbasis uppgår per månad till 4 000 kr. De har även en bil som varje månad kostar dem 3 000 kr i försäkring, skatt och bensin. Detta summerar totalt sett till månadsutgifter på 26 083 kr. De får som sagt varje månad under årets alla månader in 42 000 kr, vilket gör att de har en ”investeringsmarginal” på: 42 000-26 083 kr = 15 917 kr. Per år skulle familjen alltså ha möjlighet att investera närmare 200 000 kr, eller mer exakt 191 004 kr.

Familjen Nilssons utgifter en vanlig månad
Ränta på bolån
4 083 kr
Amortering på bolån
3 000 kr
El, värme, vatten, försäkring
3 000 kr
Internet, TV, mobil
2 000 kr
Mat
5 000 kr
Övriga förbrukningsartiklar
2 000 kr
Sällanköpsvaror
4 000 kr
Bil
3 000 kr
Summa utgifter:
26 083 kr


Pengar in under månaden:
42 000 kr


Investeringsmarginal per månad:
15 917 kr

Familjen Nilsson har ännu inte fullt ut insett det långsiktiga värdet av pengar i de vardagliga ekonomiska besluten. De föredrar att spendera det mesta av sina pengar. Varför ska de inte kunna unna sig att äta ute på restaurang en gång i veckan med hela familjen för 1 000 kr? Det kostar dem 4 000 kr per månad och det har de råd med utan problem. Pappan i familjen har sedan läge snusat en dosa per dag. Han lägger totalt sett 40 kr på snus per dag vilket innebär att han under en vanlig månad totalt sett lägger 1 200 kr på sin dåliga vana. Då de alla i familjen tycker att det är roligt att resa och ser det som ett skönt avbrott från det stressiga livet de annars lever avsätter de 4 000 kr per månad till ett resesparande. Det gör att de totalt har 48 000 kr att resa för per år, vilket de brukar använda till att göra en resa på sommaren och en mindre resa på vintern. Mamman i familjen har ett stort intresse för kläder och shopping. Nu när det är enkelt och smidigt att surfa in på datorn, surfplattan eller till och med mobilen för att shoppa online har hon allt oftare känt sug efter att inhandla nya saker som skänker kortsiktig glädje. Det finns faktiskt pengar över varje månad, så varför inte konsumera dem tänker hon? För några år sedan höll hon sitt shoppande på en rimlig nivå och lade då ungefär 1 500 kr per månad på det. Idag har det fördubblats till att vara 3 000 kr per månad. Om vi ser till vad dessa konsumtionsbeslut kostar familjen per månad kan det konstateras att de uppgår till 12 200 kr per månad.

Att var och en av de vuxna i familjen har en månatlig överföring till sin banks Sverigefond på 1 500 kr gör att de känner sig trygga med sin ekonomi. Det är samtidigt bra med en buffert anser de båda. De behöver inte fatta några placeringsbeslut utan allt sker per automatik månad efter månad. Sett till all den övriga konsumtionen per månad och överföringen till dyra fonder kommer de när månaden är slut endast ha några hundralappar kvar på kontot. Med det här sättet att investera på och det här konsumtionsmönstret kommer de med största sannolikhet inte få uppleva friheten förrän de går i pension vid 65 års ålder. Det är givetvis inget fel med det och familjen har säkert levt precis på det sättet de har velat göra, de är i stunden alltid nöjda över sina val. Familjens månadsutgifter ser således i verkligheten ut enligt följande:

Familjen Nilssons utgifter en vanlig månad
Ränta på bolån
4 083 kr
Amortering på bolån
3 000 kr
El, värme, vatten, försäkring
3 000 kr
Internet, TV, mobil
2 000 kr
Mat
5 000 kr
Övriga förbrukningsartiklar
2 000 kr
Sällanköpsvaror
4 000 kr
Bil
3 000 kr
Summa:
26 083 kr


Pengar in under månaden:
42 000 kr


Investeringsmarginal per månad:
15 917 kr


Utgifter och sparande som går att förändra

Äta ute en gång i veckan
4 000 kr
Snusa 1 dosa per dag
1 200 kr
Shopping
3 000 kr
Resesparande
4 000 kr
Dyra fonder
3 000 kr
Summa:
15 200 kr


Investeringsmarginal per månad:
717 kr


Att ta medvetna beslut om sin privatekonomi och ha som mål att någon gång inom inte allt för lång tid bli fria är inte något som har legat överst bland familjen Nilssons prioriteringar. Helt enkelt för att ingen de känner agerar på det sättet, de har inte träffat någon som sagt till dem att de kan bygga upp sin egen utdelningsmaskin. Med tanke på att deras investeringsmarginal är ganska hög, närmare 16 000 kr per månad, kommer det finnas goda möjligheter att kunna leva lite extra gott redan i nuläget, exempelvis genom att resa en gång per år och äta ute en gång i månaden och samtidigt kunna njuta av livet i framtiden genom att investera ett stort belopp månad efter månad och se det växa i takt med att utdelningarna årligen kommer in på kontot, återinvesteras och årligen ökar i storlek.

De kan exempelvis välja att lägga 6 000 kr på konsumtion i form av resor, nöjen, kläder och teknik av olika slag per månad. Det räcker ganska lång så länge de tänker på vad de verkligen lägger pengarna på och har karaktären att kunna avstå köp. Det skapar ett utrymme för familjen att investera 10 000 kr per månad i stabila aktier med en trygg utdelningstillväxt. Det resulterar i ett investerande per år på hela 120 000 kr, vilket är mycket mer än vad de flesta årligen sparar och investerar. Skulle familjen under fem års tid investera 10 000 kr per månad, vilket inte är en jättelång tid, kommer denna familj att totalt ha investerat 600 000 kr. Får de en utdelning på 3 % per år, som ökar med 10 % årligen kommer de ha återinvesterat en hel del utdelning i ännu fler aktier. Det är även högst troligt att aktierna kommer att ha stigit i värde så att portföljen har ett värde på knappt en miljon kr efter dessa fem åren. Med en utdelning på 4 % på portföljvärdet skulle de få 40 000 kr i utdelning redan efter fem års investerande.

Skulle de fortsätta att agera på det är sättet under ytterligare fem år kommer de totalt sett ha investerat 1,2 miljoner kr och samtidigt ha återinvesterat ett antal hundratusen kr i form av utdelning, vilket årligen gett dem fler och fler aktier som delar ut mer och mer pengar. Redan efter tio år skulle familjen Nilssons utdelningsmaskin generera stora utdelningsinkomster. Tänk då vad som skulle hända efter 15 år, 20 år, 30 år osv...Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar