söndag 21 juli 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 56, (Personer som lyckats på aktiemarknaden:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Personer som lyckats på aktiemarknaden

Vissa kan säkert tycka att det är svårt att hitta motivation och utrymme i sin månadsbudget till att spara och investera för att någon gång i framtiden kunna bli fri, eller helt enkelt bara kunna känna att man har de resurser som krävs för att göra det man vill i större utsträckning under sitt liv, i form av resor eller annat. För att ge lite inspiration och motivation till att investera långsiktigt kan vi kort studera tre personer som har lyckats att bli rika på aktier, antingen genom investeringar i aktier eller genom att starta och utveckla företag som gjort att värdet på aktieinnehavet i företaget har stigit enormt. Det finns givetvis många andra investeringsmästare än de jag kort tar upp här. För den intresserade rekommenderas att kolla närmare på investerarna i boken Investera som mästarna.

Två är dessa är amerikaner och en av dem är svensk. De två amerikanerna är för övrigt goda vänner och delar många intressen. De är båda filantroper eftersom de skänker eller har beslutat att sänka stora summor pengar till välgörenhet. Förmodligen är det inte svårt att lista ut vilka personer det är jag talar om, det är två av världens rikaste personer; Bill Gates och Warren Buffett. Bill Gates, har som alla vet, blivit rik på sina aktier i Microsoft, vilket han var medgrundare till och har ägnat en stor del av sitt liv åt. Att säga att han blivit rik på att äga aktier är kanske lite fel, han har lagt ner åtskilliga år på att programmera mjukvaror samt att utveckla och driva företaget framåt. Idag är Microsoft världsledande inom operativsystem men de har även en hel del annat i sin produktportfölj. Här återfinns program som Office, spelkonsolen XBOX, Windows Phone vilket är ett operativsystem till smartphones, företagsmjukvaror samt mycket annat, däribland patent på olika tekniker vilket de drar in stora licensintäkter på från användarna. Enligt tidskriften Forbes är Gates nettoförmögenhet 67 miljarder dollar i mars 2013. Beräknat på en dollarkurs på 6,5 kr motsvarar det 435,5 miljarder kronor! Idag arbetar Gates så gott som uteslutande med välgörenhet genom välgörenhetsorganisationen ”Bill and Melissa Gates Foundation”. Ingen har behov av så här mycket pengar, vilket Bill Gates har insett.

Warrren Buffett, född 1930, är en välkänd person som lyckats bli rik genom aktieinvesteringar. Sitt först aktieköp gjorde han i början på 1940-talet, redan vid 11 års ålder. Buffett var student hos urfadern till värdeinvestering, Benjamin Graham, som är född 1894. Graham har författat två klassiska verk inom värdeinvestering i form av Security Analysis, först utgiven år 1934 och The Intelligent Investor som först gavs ut år 1949. Buffett hade Graham som lärare på Columbia University i New York City när Buffett studerade där i slutet på 1940-talet. Buffett brukar säga att det var Graham och boken The Intelligent Investor som fick in honom på aktiespåret och väckte hans intresse av att investera långsiktigt i undervärderade företag.

Buffetts investmentbolag, Berkshire Hathaway, har haft en väldigt positiv aktieutveckling under de senaste 40 åren, i snitt över 20 % per år, vilket är klart högre än index. Den som investerade 1 000 dollar när det hela startade hade varit väldigt rik idag. Lyckas man med att ha en årlig avkastning på 20 % kommer pengarna att fördubblas efter knappt fyra år. 1 000 dollar blir till 2 000 dollar och sedan 4 000, 8 000, 16 000, 32 000 dollar och så vidare.

Buffett har ett antal kriterier som helst ska vara uppfyllda när han väljer ut företag att investera i. Företagen ska bland annat vara enkla att förstå sig på. Berkshire Hathaway äger aktier i exempelvis The Coca-Cola Company. Läskedrycker och andra typer av alkoholfria drycker får anses vara en verksamhet som inte är särskilt svår att förstå sig på. Att investera i ett nytt teknikföretag eller ett mindre läkemedelsföretag är inget som Buffett skulle ge sig på. Det ligger utanför det som Graham kallar för en investerares ”Circle of Comptence”, alltså utanför det område där man själv har tillräcklig förståelse och tillräckligt med ingående kunskap om vad företaget håller på med och tjänar sina pengar på. Har man studerat bioteknik på universitetsnivå och arbetar på ett läkemedelsföretag kan det absolut vara så att man har tillräcklig kompetens inom det området, men förmodligen inte annars.

De största innehaven i Berkshire Hathaways aktieportfölj är företag som The Coca-Cola Company, IBM, Wells Fargo & Company (bank), American Express och The Procter & Gamble Company. Förutom dessa finns ett stort antal hel- och delägda företag, däribland flertalet försäkringsbolag. En viktig person vid Buffetts sida i Berkshire Hathaway är Charlie Munger, som arbetat tillsammans med Buffett sedan flera decennier tillbaka. För den som vill spendera några timmar på att inhämta kloka visdomsord från dessa investeringsgurus rekommenderas det starkt att se något av deras längre framträdanden vid amerikanska universitet där de svarar på frågor från studenterna och berättar om sin syn på investeringar. De är båda riktiga underhållare!

Nyligen blev det känt att Berkshire Hathaway, tillsammans med ett annat företag, har lagt bud på det börsnoterade företaget Heinz samtliga aktier. Hur komplicerad är då Heinz verksamhet, kan man förstå vad de gör och hur marknaden ser ut för deras produkter? Heinz tillverkar, som de flesta säkert känner till, olika livsmedelsprodukter som ketchup, konserver med bönor, såser samt en hel del annat. Det är helt enkelt inte en jättekomplicerad verksamhet att förstå sig på, vilket gjorde det till ett perfekt företag enligt Buffetts sys på investeringar. Självklart måste företaget i sig visa upp andra fina kvalitéer, så som en bra balansräkning, bra produkter, goda framtidsutsikter, bra ledning med mer, för att det ska vara aktuellt för Buffett att investera i dem.

Ett annat populärt investeringskriterium för Buffett är att företaget han är intresserad av att investera i ska ha en vallgrav av något slag, det som på engelska kallas för ”moat”. Även detta är något som Graham tar upp i sin bok The Intelligent Investor. Att ett företag har en vallgrav betyder att det till viss del är skyddat från konkurrenterna. Företaget besitter något värdefullt som gör att kunder av någon anledning föredrar företagets produkter och inte rakt av går till konkurrenterna. Det kan handla om att företaget har ett starkt varumärke som gör att kunderna tenderar att välja den produkten framför billigare alternativ. Det ska helt enkelt inte vara för lätt för konkurrenter att start upp en liknande verksamhet som kan slå undan benen för det befintliga företaget.

Buffett har alltid haft en långsiktig investeringshorisont och har gjort sig känd genom att fälla citat som att den enda investeringshorisonten är ”för alltid” och att det egentligen är ganska galet att börsen är öppen varje vardag året runt. Det räcker enligt honom egentligen att de är öppna en gång per månad, så att de som verkligen behöver sälja eller köpa aktier kan göra det. En ytterligare sak Buffett brukar tala om i dessa sammanhang är att alla borde ha ett kort med tio stämpelplatser. Varje gång man köper eller säljer en aktie ska kortet stämplas. När man har gjort sina tio aktietransaktioner kan man aldrig mer i sitt liv varken köpa eller sälja aktier. Det skulle leda till att alla var tvungna att tänka till en extra gång och alltid investerar på lång sikt i företag som man känner sig trygg med att äga för alltid.

Det är inte konstigt att Buffet år 1988 började investera i The Coca-Cola Company, vilket får anses ha en vallgrav, med tanke på det starka varumärket. År 1988 handlades aktien till 2,4 dollar. Idag står aktiekursen i 40 dollar. Det innebär en ökning med en faktor 16,7, alltså en årlig värdeökning på 11,9 %. Utdelningen per aktie var år 1988 0,075 dollar per aktie och år 2013 är den 1,12 dollar per aktie. Utdelningen har således ökat med 11,4 % per år, vilket innebär att den har fördubblats vart 6,5 år. Det kan noteras att The Coca-Cola Company 1988 handlades till en direktavkastning på 3,125 %. Även idag handlas aktien till en direktavkastning på den nivån, kring 3 %. Utdelningstillväxten leder till en höjd aktiekurs, vilket är naturligt i takt med att vinsten samt utdelningen per aktie ökar. Skulle aktiekursen legat kvar på 2,4 dollar hade direktavkastningen idag varit 47 %, vilket givetvis aldrig skulle inträffa för ett så stort och stabilt företag som The Coca-Cola Company. Trots att Buffetts investering i The Coca-Cola Company har varit väldigt lönsam har han många gånger uttryckt sin ånger över att han inte började investera ännu tidigare i företaget. Nedan illusteras skillnaden i utdelning per aktie mellan år 1988 och år 2013 för The Coca-Cola Company.Warren Buffett har idag en nettoförmögenhet på 53,5 miljarder dollar enligt Forbes. Det motsvarar 357,75 miljarder kr med en dollarkurs på 6,5 kr. Buffett har lovat att skänka bort 85 % av sina tillgångar, varav en stor del till ”Bill and Melissa Gates Foundation”. Även han vet, som tur är, att ingen i världen har behov av flera hundra miljarder kronor.

Nu återstår vår svenska stolthet när det gäller långsiktiga aktieinvesteringar och ett bevis på att det även som svensk arbetare går att bli rik på aktier. Aktiestinsen är idag närmare 100 år gammal, han föddes år 1916 i Småland. Aktiestinsen heter egentligen Lennart Israelsson och växte upp i en fattig familj på landet och hade tre syskon. Att investera i aktier var det inte på tal för personer med hans bakgrund i Sverige, när han var ung på 1930-talet. Som stationsvärd och anställd av SJ läste han krönikor av en börskännare i tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning på stationen när han fick tid över. Det gjorde att han fick upp ett intresse för aktier. Dock dröjde det tills han var 30 år gammal, år 1946, innan han gjorde sitt första aktieköp. Aktier i ett mexikanskt telefonbolag köptes, vilket inte slutade väl. Nästa investering var betydligt mer lyckad. Det var aktier i Sandvik för 600 kr och resten är, som man brukar säga, historia. Det man måste ha i åtanke är att 600 kr motsvarade tre månadslöner för en arbetare på 1940-talet. Idag skulle det således motsvara att köpa aktier för cirka 60 000 kr.

Sedan dess har Aktiestinsen fortsatt att köpa aktier, investerat nya pengar och återinvesterat utdelningen. Idag uppgår hans aktieportfölj till ett värde på över 100 miljoner kr, av vilka han har skänkt bort en hel del, till bland annat forskning och utbildning. För att sätta storleken på Aktiestinsens aktieportfölj i relation till något kan det konstateras att han totalt under sitt femtioåriga arbetsliv hade inkomster av tjänst på under 1 miljon kr. Idag kan han utan problem leva ett liv i lyx, men som de övriga två personerna är detta inget han föredrar, utan han bor i en lägenhet i Småland och kör en bil av äldre modell. En aktieportfölj som är värd 100 miljoner och har en direktavkastning på 4 % delar alltså ut 4 miljoner kr per år, eller 333 000 kr per månad – ingen dålig extrainkomst som pensionär. Aktiestinsen äger aktier i många svenska bolag och har verkligen kunnat dra nytta av den ekonomiska utvecklingen som skedde efter det andra världskriget; först i Sverige och sedan i andra delar av världen vilket har gynnat de svenska företagen som till stor del var intakta efter världskrigen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar