tisdag 18 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 33, (Ränta-på-ränta:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under vårenBara genom att fatta rationellare beslut gällande vardagskostnader skulle de flesta familjer ha möjlighet att spara in 1 000 kr per månad eller mer och om de samtidigt skulle ta mer kontroll över sina investeringar och sluta att spara i dyra fonder, skulle det gå att få ett ökat investeringsutrymme på uppåt 1 000 kr per månad i sänkta kostnader. Enbart dessa två åtgärder skulle varje år kunna leda till att 24 000 kr blir fria att sättas i arbete i aktier med utdelningstillväxt. Väljer man att investera dessa 24 000 kr i aktier med en direktavkastning på 5 % genereras en inkomst på 1 200 kr under det första året, vilket motsvarar 100 kr per månad. Det är inte mycket pengar kan tyckas, och säkert är det många som kanske ger upp sina långsiktiga investeringsmål i detta skede, då det känns lönlöst att bygga upp någon förmögenhet på det här sättet. En förmögenhet som man hoppas ska kunna generera några nämnvärda inkomster i framtiden. Att få flera tusen i aktieutdelningar per månad låter i det här läget säkert orealistiskt. Det är dock viktigt att alltid ha en väldigt lång investeringshorisont och tänka långsiktigt, att utnyttja ränta-på-ränta effekten maximalt. Den som investerar en del av sin månadslön i fler aktier och även återinvesterar utdelningen kommer i framtiden uppnå enorma resultat. Utdelningsmaskinen kommer då att ha vuxit sig väldigt stor och generera kanske några hundratusen kronor per år i aktieutdelning. 

Vi ponerar att en person är 35 år, och således har 30 år kvar tills pensioneringen. Han börjar investera 2 000 kr per månad varje månad fram tills han är 65 år, alltså 24 000 kr per år. Vi antar att den årliga värdetillväxten på kapitalet är 7 %, vilket både inkluderar utdelning och värdeökning. Detta är, sett ur ett historiskt perspektiv lågt räknat för börsen inkluderat återinvesterande av aktieutdelningen, vilket jag visade i ett tidigare inlägg. Hur mycket kommer då vår testperson att ha den dagen han eller hon fyller 65 år? Till att börja med kan vi konstatera att det första årets investeringar på 24 000 kr har växt till att vara värda hela 182 694 kr. Vad har då de totala insättningarna och den ränta-på-ränta effekt som pågått under alla dessa 30 år resulterat i? Ett värde på nästan 2,5 miljoner kr kommer aktieportföljen ha, eller närmare bestämt 2 449 753 kr. De totalt insättningarna uppgår till 24 000*30= 720 000 kr. För att ytterligare visa på den stora effekten som världens åttonde underverk har på det kapital som investeras varje månad, kan vi undersöka hur stort beloppet skulle ha vuxit till om avkastningen varje år uppgick till 10 %, vilket ur ett långsiktigt perspektiv på börsen kan vara rimligare att anta då utdelningarna återinvesteras. Pengarna har i det här fallet vuxit till hela 4 366 642 kr – inte dåligt för att ha investerat 2 000 kr per månad under 30 års tid. Enbart det första årets investering på 24 000 kr har vuxit till hela 418 000 kr, eftersom det beloppet utnyttjat ränta-på-ränta effekten under flest år.

Det finns tre viktiga faktorer som gör att kapitalet växer år efter år och på så sätt kan skapa mer och mer byggstenar till utdelningsmaskinen. Dessa faktorer har att göra med att aktierna har utdelningstillväxt. Investerar man i stabila aktier som har en stabil utdelningstillväxt får man varje år mer och mer i utdelningar på den ursprungliga investeringen. Ser man det hela långsiktigt kan utdelningen per aktie växa flera gånger om. En andra viktig faktor som talar för att investera i dessa aktier är att man varje år erhåller ett större och större belopp som kan återinvesteras och generera ännu mer utdelning i framtiden. Man kan varje månad eller varje kvartal öka antalet aktier och på så sätt få en högre och högre utdelning på fler och fler aktier. Den tredje, men ack så viktiga aspekten, när det gäller investeringar i stabila utdelningsaktier är att aktiekursen med åren med väldigt stor sannolikhet kommer att anpassa sig till den högre utdelningen. Alltså om utdelningen om fyra år har ökat med 50 % kan det antas att även aktiekursen ha stigit till en nivå där direktavkastningen då ligger på samma nivå som idag, alltså exempelvis på 3 %. Detta är en stor fördel jämfört med att spara i något räntebärande, i det fallet finns det inte någon möjlighet till värdeökning på det investerade kapitalet (visserligen heller ingen risk för värdeminskning).

På kort sikt är räntebärande givetvis det enda sättet att spara på, då man vill vara säker på att behålla det ursprungliga värdet plus att erhålla en ränta. Att på längre sikt bara förlita sig på räntebärande investeringar, eller egentligen sparande, kommer aldrig få en att häpna över resultaten i framtiden. Det kommer istället en långsiktig investeringsstrategi som går ut på att investera i stabila företag med en stadigt ökande utdelning göra. Genom de tre avgörande komponenterna, vilka kommer nämnas ett otal gånger, nyinvesteringar, återinvesteringar samt utdelningstillväxt, kommer man kunna se fram emot en stadigt växande utdelningsinkomst, en passiv inkomst, som gör att man blir mer och mer fri, då man inte blir lika beroende av inkomster som går ut på att man byter sin tid mot pengar.

Sammanfattning "Ränta-på-ränta"
Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar