lördag 22 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 37, (Det nya inkomstslaget:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

Det nya inkomstslaget

Även om man har tillräckligt mycket pengar och inkomster i form av lön idag måste man ta sig en funderare och vidga sin syn på pengar och investeringar om man någon gång vill uppnå friheten. Det är viktigt att ägna sig en tanke åt de olika inkomstslagen tjänst och kapital. Förmodligen får du idag den största delen av dina inkomster i inkomstslaget tjänst. Att få inkomster i inkomstslaget tjänst betyder att man byter tid (frihet) mot att få lön i form av pengar. Det är alltså en så kallad aktiv form av inkomst. Mot att man ägnar 40 timmar i veckan åt att arbeta, vilket i realiteten innebär att man kanske lägger över 50 timmar under veckans fem vardagar på arbetet, blir man belönad med pengar.

I inkomstslaget kapital, det nya inkomstslaget, finns de passiva inkomsterna, vilka har ett stort spektrum av olika varianter. Som en gemensam faktor handlar dessa om att man skapar inkomster utan att behöva offra sin tid för att tjäna pengar. Var, när och hur man än är tjänar man dessa pengar. Det finns inget krav på att bjuda ut sin tid och ingen som kräver att du presterar något för att erhålla pengabelöningen i det här inkomstslaget. Ränta och aktieutdelningar är en form av passiva inkomster. Passiva inkomster kan även handla om att man exempelvis har en hemsida med reklam som man inte behöver uppdatera, och således bara kan låta ligga uppe på Internet och dra in pengar i form av annonsintäkter.

Om det krävs arbete för att få inkomsten, men endast i liten skala, exempelvis att man behöver uppdatera hemsidan en gång i veckan, vilket kanske tar en timme, skulle man snarare kalla det för en semi-passiv inkomst. Alltså att den är ”halvt” passiv, eftersom det kräver en viss mängd arbete i utbyte mot inkomsten. När det handlar om aktieutdelningar är det de pengar man har investerat som är arbetsredskapet, dessa måste sättas i arbete för att erhålla belöningen, men när de väl har satts i arbete arbetar de 24 timmar om dygnet varje dag. Det som är bra med denna form av inkomst är att man för varje år som går får mer och mer pengar att sätta i arbete allteftersom utdelningen kommer in på kontot och kan återinvesteras. De första investerade kronorna ynglar av sig nya kronor när det är dags för utdelning, vilka i sin tur kan sättas i arbete genom att återinvesteras och i sin tur nästa gång det är dags för utdelning yngla av sig ännu större summor eftersom man nu äger fler aktier vilka samtidigt delar ut mer pengar, tack vare utdelningstillväxten. Två positiva effekter uppnås alltså på det här sättet, dels har man fler aktier som ger utdelning och dels får man mer utdelning per aktie.

Det finns en bra berättelse som tydligt illustrerar värdet av att investera och skapa passiva inkomster. Det handlar, kortfattat, om två personer som lever i Italien på 1400-talet. De får i uppdrag att varje dag hämta färskvatten till stadens vattensystem. Varje dag går de 100 gånger fram och tillbaka till det närmast liggande vattendraget med varsin spann som de fyller med vatten och bär tillbaka till staden. De gör det under några veckor och får varje dag sin lön för mödan. Då får en av dem av en idé att de skulle kunna bygga en vattenledning från vattendraget in till staden, så att de inte dag efter dag fysiskt måste gå och bära vattnet in till stadens vattensystem. När han berättar om sin idé för den andra personen ställer han sig högst tveksam till den. Han tycker att de i nuläget får bra betalt för att bära vattnet, de är lediga på helgen och har även betald semester. Han som kom på idén bestämmer sig dock för att fullfölja sin idé och börjar under kvällar och helger gräva och anlägga en vattenledning från vattendraget in till staden. Han möter många kritiker på vägen och det tar flera år för honom att färdigställa vattenledningen.

Under den tiden bär den andra personen spannar fyllda med vatten, dag efter dag, och njuter av den lediga tiden då hans vän gräver och arbetar med sitt ”galna” projekt. En dag är han slutligen färdig med det han påbörjade för några år sedan och så fast beslutade sig för att åstadkomma. Helt plötsligt har staden fått rinnande vatten direkt in från vattendraget utan att någon dagligen behöver bära spannar fyllda med vatten från vattendraget. De som tidigare hade tvivlat insåg nu det stora värdet av att ha en vattenledning och gav honom ensamrätt till att försörja staden med vatten. Betalningen för att fylla stadens vattensystem dagligen var fortfarande lika stor, men tack vare att han hade byggt vattenledningen behövde han och vännen inte längre gå och hämta vattnet och bära det fysiskt. Han tjänade sina pengar oavsett om han låg och sov, roade sig eller höll på med något projekt. Han hade alltså skapat sig en passiv inkomst. Då han nu hade de kunskaperna som krävdes för att bygga en vattenledning kunde han sälja sitt koncept till andra städer och tjäna ännu mer pengar på att försörja dem med vatten. Hans nu arbetslöse vän kom att bli hans medhjälpare i dessa nya projekt. Trots att många tvivlade på hans förmåga att uppnå sina mål överbevisade han alla och kan nu njuta av pengarna som strömmar till honom varje dag.

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar