torsdag 20 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 35, (Outsourcing - inget för din privatekonomi:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)


Outsourcing - inget för din privatekonomi

Genom att själv investera sina pengar och köpa sina egna aktier drabbas man av betydligt lägre kostnader än vad fallet vore om man skulle äga dem genom att investera in en dyr fond. Om vi kollar på ett exempel med amerikanska aktier så kostar en fond med stora amerikanska företag från 1,5 % per år och uppåt i förvaltningsavgift. Vill man investera i en mer specialiserad fond blir det genast ytterligare lite dyrare. Om vi ponerar att man har 100 000 kr idag som man vill investera i amerikanska aktier skulle nog många tycka att det är ett bra alternativ att investera dessa pengar i en sådan fond, det krävs bara ett beslut och sen behöver man inte tänka mer på det. Man vet att en fondförvaltare ser över innehavet och gör sitt bästa för att få det att växa, vilket känns tryggt då man själv inte anser sig inneha dessa kunskaper.

När marknaderna och ekonomin runt om i världen är orolig är det inte säkert att aktierna ökar så mycket i värde. Vi kan kolla på konsekvensen av att äga aktier i en fond under fem års tid då utvecklingen står stilla på fondens aktieinnehav. Varje år är alltså förvaltningsavgiften 1,5 % och värdet på fondandelarna är 100 000 kr. Det betyder att man årligen betalar 1 500 kr per år, vilket resulterar i 7 500 kr i förvaltningsavgifter under dessa fem år. Aktiekurserna har inte stigit, vilket har gjort att fondens värde är oförändrat, för vilket man alltså har betalat en årlig förvaltningsavgift.

Hade man då kunnat agera på något bättre sätt genom att ta lite mer ansvar själv? Ja, det hade faktiskt inte varit så svårt att bygga upp sin egen aktieportfölj med, i det här fallet, amerikanska aktier. En fördel med att investera sina pengar i en fond tycker många är att man redan från den första kronan sprider riskerna genom att äga aktier i många bolag. Vissa fonder äger 50 till 100 aktier, eller till och med fler, vilket gör att de utvecklas precis som index. Index utgörs av alla aktierna på börsen, oftast är det värdeviktat, alltså att de företag som har störst börsvärde står för störst del av indexet. Samtidigt är det en väldigt stor riskspridning att äga aktier i kanske 75 företag. I det läget står varje enskild aktie för en extremt liten del av portföljen, endast 1,33 %, vilket gör att även om en av aktierna är en riktig fullträff som fördubblas i värde kommer det inte ge något större utslag på fondens värde. Visserligen kommer inte heller de aktier som sjunker kraftigt att påverka den totala portföljens värde särskilt mycket negativt.

Om man nu har dessa 100 000 kr kanske man anser att tio stabila amerikanska utdelningsaktier i några olika branscher är en bra mix. Det faktum att man väljer stabila aktier leder till att man uppnår en bättre riskspridning snabbare. Ett moget företag som funnits i 50 år och uppvisar stabila vinster, utdelningar och finns etablerade över hela världen är givetvis tryggare än ett mindre nystartat förhoppningsbolag.

Med 100 000 kr att investera i tio olika stabila företag kan man investera 10 000 kr i varje. Kostnaden som uppstår i samband med det här är det courtaget man betalar för varje affär, vilket ligger på cirka 90 kr vad gäller amerikanska aktier. En total kostnad på 900 kr ger alltså aktieköpen upphov till. Det man direkt kan konstatera här är att redan det första årets förvaltningsavgift på 1 500 kr är intjänade. När man har köpt aktierna själv och äger dem i sitt ISK under fem års tid istället för att investera i fonden, kostar det då något extra i form av förvaltningsavgift eller annan avgift på något sätt? Nej, givetvis inte. Aktierna kan ligga i ISK:n år efter år och även om man efter fem år kan konstatera att man inte har sett till någon värdeökning på sina aktier har man i alla fall inte betalar 1,5 % i förvaltningsavgift per år. Slutresultatet efter dessa fem år blir således att man har sparat in en kostnad för sin investering på 6 600 kr, eftersom ens investering endast gav upphov till en kostnad en gång, på totalt 900 kr istället för 1 500 kr per år under fem års tid, vilket fonden hade kostat.

Som det tidigare har påpekats, värdet av att ta egna beslut när det gäller sin egen privatekonomi och inte förlita sig på andra är mycket värt! Det är lätt för folk att spara pengar genom att köpa saker som är rabatterade och består av specialerbjudanden, men att fatta några få beslut och agera smart när det gäller den andra sidan av sin privatekonomi, alltså investerandet, är det betydligt färre som tänker på att göra. Skulle en vanlig familj tänka på att utnyttja erbjudanden och välja de billigaste avtalen och abonnemangen skulle mycket pengar kunna sparas in varje månad. Att då samtidigt tänka på att investera sina pengar på ett bättre sätt och inse hur mycket pengar man kan spara genom att inte ha dyra fonder eller andra typer av strukturerade produkter kommer privatekonomin att förbättras avsevärt. Bara något så enkelt som att flytta sina sparpengar från ett konto med 0,75 % i ränta till ett med 2,5 % i ränta ger 1 750 kr extra före skatt. 

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar