fredag 7 juni 2013

Hitta intressanta utdelningsaktier

Hur hitta intressanta utdelningsaktier?

Jag tänkte i detta inlägg skriva om några sidor/tips på var man kan hitta information om bolags nyckeltal samt aktielistor där man kan finna vilka aktier som kan vara värda att studera mer i detalj. Detta inlägg har alltså mer karaktären av hur jag i nuläget gör för att hitta intressanta aktier som jag avser att studera närmare och sedan eventuellt köpa i framtiden, för att få utdelning som stadigt ökar.

När det gäller svenska aktier använder jag mig bland annat, liksom säkert många av de som följer bloggen, av Börsdata, vilket bloggaren 40procent20år står bakom. Sidan är väldigt lättanvända och det finns många bra nyckeltal med data som sträcker sig 10 år tillbaka. Det finns även en screener man kan använda för att sortera bolagen efter olika nyckeltal.

De flesta svenska och nordiska företag har mer eller mindre bra Investerarsidor på sina hemsidor, vilket gör att man där kan undersöka historiska utdelningar, årsredovisningar och delårsrapporter med resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser.

Bland de amerikanska aktierna finns det tre listor som visar på hur stabila bolagen är när det gäller utdelningstillväxten. Vilket jag har nämnt i något tidigare inlägg kallas de mest stabila utdelningsaktierna i USA för ”Dividend Aristocrats” (utdelningsaristokrater). Den långsiktiga investeraren som avser att återinvestera en ökande utdelning år efter år, bör fokusera en del av sin aktieportfölj på aktier dessa bolag. Som jag tidigare skrivit är det givetvis behäftat med en valutarisk att äga aktier i bolag vars utdelnings sker, och vars aktier handlas, i andra valutor än SEK. (Samtidigt påverkas alla bolag på flera sätt av valutakursförändringar med tanke på hur globala de är). Väljer man att bara studera vilka företag som finns på just den här listan är dock risken stor att man blir lite för snäv i sin jakt på stabila aktier med utdelningstillväxt. Kravet för de aktierna som finns på denna lista är alltså att de under minst 25 år i rad har delat ut pengar till aktieägarna samt årligen höjt utdelningen per aktie - en lista med riktiga kvalitetsbolag med andra ord. 

Om det då finns ett antal bra företag som, enbart på grund av att de endast har existerat i en kortare tid än 25 år eller inte har börjat dela ut pengar förrän kanske för 15 år sedan på grund av att de inte förrän då mognade, kommer de inte finns med på listan över utdelningsaristokrater. Det finns därför två andra intressanta listor som visar vilka företag som ännu inte är utdelningsaristokrater, men som är på god väg att bli det. Det handlar om de bolag som kallas ”Dividend Contenders” (har höjt utdelning varje år under 10-24 år) samt ”Dividend Challengers” (har höjt utdelningen varje år under 5-9 år).


Listor över amerikanska företag med stabil utdelningstillväxt
Lista
Antal år med höjd utdelning
Dividend Aristocrats
25+
Dividend Contenders
10-24
Dividend Challengers
5-9


Även om de företag som finns med på de två sistnämnda listorna inte kan visa upp en lika stabil historik som aristokraterna, är det viktigt att inse att även utdelningsaristokraterna en gång har tillhört dessa listor. Det företag som förra året gjorde sin 25:e utdelningshöjning i rad hade för 15 år sedan endast gjort tio utdelningshöjningar i rad. Det finns alltså ett antal stabila  bolag och bra utdelare även på dessa listor, som med tiden kan antas bli utdelningsaristokrater. (De bolag som finns med på dessa listor är givetvis av skiftande kvalitet och bara det faktum att de finns med i listorna innebär givetvis inte att de i all framtid kommer fortsätta höja utdelningen, bolagen måste givetvis studeras mer i detalj innan man fattar beslut om vilka aktier samt till vilken aktiekurs man ska investera i dem)

En avgörande faktor för den som investerar långsiktigt med fokus på aktier med stabil utdelningstillväxt är att utdelningen inte sänks eller helt uteblir. Har man en stor aktieportfölj med vad man tror är stabila utdelningsaktier och det sedan visar sig att hälften av aktierna sänker utdelningen och den andra hälften helt uteblir med utdelningen kommer årets inkomster i form av utdelning att bli väldigt mycket lägre än vad man beräknat.

Eftersom vi nyligen har haft en finanskris består all tre aktielistor av relativt stabila bolag, då det faktum att de finns med betyder att de inte sänkte eller helt uteblev med utdelningen under åren 2008 och 2009 då finanskrisen var som värst. Den kraftiga nedgången på världens börser som skedde under finanskrisen berodde givetvis till stor del på att investerarnas känslor fick gå överstyr, i det här fallet rädsla. Många företag minskade eller uteblev dock helt med utdelningen under finanskrisen, men alltså inte de som finns med i de tre ovan nämnda listorna. Det skulle bland annat kunna visa på att företagets verksamhet inte är jättekänslig när det gäller försämrad konjunktur och allmän finansoro samt att de har viss marginal när det gäller att klara av att betala ut utdelning till aktieägarna. De företagen som höjt utdelningen när andra har minskat dem, är förstås extra attraktiva för den långsiktiga utdelningsinvesteraren.

En sida där man kan studera amerikanska aktiers utdelningstillväxt är sidan Buyupside. Den information som finns där är sekundär, vilket betyder att det är viktigt att surfa in på Investor Relations-sidan hos de bolag man finner intressanta, där utdelningshistoriken , årsredovisningar och annat brukar gå att finna relativt lätt. Som alltid finns det en kär vän att vända sig till för den som vill ta reda på något - "Google it!" (och var källkritisk) :) 

2 kommentarer:

  1. Det är helt rätt att alla titta mot intressanta utdelning lager. Om en person ska köpa utdelning från något företag, då ingen tvekan om att det skulle vara ett etablerat företag som erbjuder svenska aktie med hög utdelning.

    SvaraRadera