lördag 8 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 20, (En försmak på aktieutdelningens magiska värld:1)En försmak på aktieutdelningens magiska värld

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Om man har ett något större belopp undansparat, säg 100 000 kr, hur kan man då få dessa pengar att generera ännu mer pengar på lång sikt, utan att riskera allt för mycket av dem? Dels kan man sätta in dem på ett konto och i dagsläget få cirka 1,75 % i ränta efter skatt på det bästa kontot med statlig insättningsgaranti. Det ger 1 750 kr per 100 000 kr, förutsatt att pengarna är insatta under ett års tid.

Istället för att ha pengarna i madrassen bör man absolut sätta in pengarna för att få ränta. Finns det då något annat sätt att få pengarna att generera någon form av inbetalning till ens konto under året? Ja, det går att investera i aktier som delar ut pengar varje år till sina ägare. Det är framförallt två saker som en investerare vill åt när han investerar i aktier. Dels är det aktiens ökade värde i takt med att företaget växer, vilket förhoppningsvis återspeglas i en stigande aktiekurs, samt den årliga utdelningen ägarna erhåller. Det finns ett ganska stort urval av aktier, dels i Sverige, men även internationellt, som årligen delar ut pengar till sina aktieägare.

Det skulle givetvis gå att ha en kombination av aktier och räntebärande beroende på vilken avkastning man vill ha. På kort sikt, upp till något år, är det mest motiverat att ha pengarna i en säker ränteplacering för att inte riskera att tvingas sälja aktierna mitt i en kraftig nedgång när man behöver pengarna. På längre sikt är det istället mer motiverat att ha en stor del av sina pengar investerade i aktier. En del som förmodligen är större än vad du tror.

När det handlar om aktier är det direktavkastningen som är intressant, vilket motsvarar en slags ränta. Om en aktie handlas till 100 kr och den delar ut 4 kr under året får aktieägaren alltså 4 % i ”ränta” på dessa pengar. Är utdelningen lägre, exempelvis 3 kr, erhålls således en lägre ränta, i detta fall 3 %. Skulle utdelningen per aktie vara högre, exempelvis 6 kr, kommer även direktavkastningen att vara högre, i det här fallet 6 %. Direktavkastningen påverkas givetvis även av aktiekursen vid en oförändrad utdelning. Är utdelningen 4 kr per aktie och aktien idag handlas för 80 kr kommer direktavkastningen uppgå till 5 % och om kursen ett halvår senare stigit till 120 kr kommer direktavkastningen ha sjunkit till 3,33 %. Varför då inte investera alla sina pengar i de aktierna som har den högsta direktavkastningen? Vissa aktier har en riktigt hög direktavkastning på bortåt 10 %, det är betydligt mer än de flesta andra aktier och klart bättre än bankräntan. Det verkar helt klart lockande, men se upp.

Det är såklart större risk att investera i aktier jämfört med att sätta in pengarna på ett vanligt bankkonto, i huvudsak på kort sikt. Banksparande är en sparform och ingen egentlig investering eftersom det belopp man sätter in inte kan öka i värde. Det finns en ännu större risk med att investera enbart i de aktier som har en hög direktavkastning. En hög direktavkastning kan bero på att företaget har gått allt sämre den sista tiden och att framtidsutsikterna inte ser allt för ljusa ut. Detta har kanske gjort att aktiekursen sjunkit till en betydligt lägre nivå än innan. Om en aktie delar ut 3 kr och för ett halvår sedan handlades till 100 kr hade den en direktavkastning på 3 %. Om nu kursen halverats till 50 kr kommer aktien vid samma utdelning ha en direktavkastning på 6 %. Om kursen fortsätter nedåt är det dumt att jaga den höga direktavkastningen. Att förlora exempelvis 10 kr i kursnedgång för att få en utdelning på 3 kr är inte ett långsiktigt rationellt beteende. 

Om det går allt sämre för företaget är samtidigt risken överhängande att utdelningen, som året innan var på 3 kr, minskar eller helt uteblir det kommande året. För att företaget ska kunna dela ut pengar till ägarna måste företaget göra tillräckligt stor vinst och framförallt ha de pengar som krävs. Det är ibland väldigt farligt att fånga en fallande kniv, vilket man brukar tala om i sådana här sammanhang. Med det menas det att det är fullt möjligt även för en aktie som gått ner 50 % att gå ner ytterligare 50 %. Har kursen stått i 100 kr nyligen och idag handlas till 50 kr är det fullt möjligt att den sjunker till 25 kr, framförallt om det är ett företag som bevisligen har problem.

Skulle utdelningen vara 3 kr och aktiekursen 25 kr kommer direktavkastningen uppgå till hela 12 %. Istället för att låta sig lockas av den höga direktavkastningen bör man dra öronen åt sig och ana att något illavarslande är på gång eller har inträffat. Det är trots allt väldigt viktigt som investerare att man först ser till att kapitalet bevarar sitt värde och sedan att kapitalet växer, antingen genom att erhålla utdelningar eller att kursen stiger i takt med att företaget växer och genererar allt större vinster. Som Warren Buffett brukar uttrycka det när det gäller investeringar: ”Regel nr 1 är att inte förlora sina pengar. Regel nr 2 är att aldrig glömma bort regel nr 1”  

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar