söndag 9 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 21, (En försmak på aktieutdelningens magiska värld:2)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Det är trots allt ett företag man investerar i och detta företag har presterat historiskt på ett visst sätt. Det innebär att det har en viss historik att visa upp som man bättre kan grunda sina investeringsbeslut på. Den utdelningen som aktieägaren fick det föregående året kanske kommer att skilja sig jämfört med vad aktieägaren får i år. Om det bevisligen gått dålig för företaget och det är risk för att det kommer hålla i sig långsiktigt, vilket gjort att aktiekursen gått ned från 100 kr till 25 kr, är det stor risk att vinsten per aktie blir kraftigt lägre under det innevarande året och utdelningen sänks med stor sannolikhet eller än värre så, uteblir helt. Aktier med en väldigt hög direktavkastning ska en långsiktig utdelningsinvesterare undvika.

Hänger utdelningen starkt ihop med vinsten per aktie under året och den tenderar att svänga ganska mycket, kommer så även ske med utdelningen. Det gör att utdelningen ena året kanske blir 3 kr per aktie, nästa år 4 kr per aktie för att sedan bli endast 2 kr per aktie. Det ger ingen direkt säkerhet ur investerarens perspektiv som vill erhålla en stabil utdelning år efter år som även ska växa. De flesta företag har en utdelningspolicy som kan gå ut på att de exempelvis ska dela ut minst 40 % av sin vinst till ägarna. Verkar de i en konjunkturkänslig bransch och inte har någon historik av stadigt ökande utdelningar skapar det en ganska stor osäkerhet kring hur stor utdelning, alltså vilken ”årsränta”, investeraren kommer att erhålla nästa gång det är dags för utdelning och för den delen ännu mer osäkerhet vad gäller utdelningen om två, fem, tio, tjugo år och så vidare. Inte heller dessa aktier är utdelningsinvesterare med fokus på sstabil utdelningstillväxt intresserade av. Ett exempel på en sådan aktie illustreras nedan:

Osäker utdelning
Finns det då något som gör att man som investerare kan känna mer tilltro till att utdelningen är relativt lätt att prognostisera och således inte behöver oroa sig över hur mycket som kommer delas ut nästa gång? Har företaget uppvisat en lång historik med stigande vinster och stigande utdelningar till aktieägarna under en längre period ger det en trygghet i form av att det verkar som att ledningen har som mål att år efter år höja utdelningen, vilket möjliggörs genom ökade vinster och kassaflöden. Det gör det mindre riskfyllt för investerarna att äga aktien långsiktigt då det inte skapas lika stora svängningar i aktiekursen och utdelningen. Har företaget delat ut pengar varje år under de senaste 20 åren och samtidigt även varje år höjt utdelningen kan det antas att vinsten per aktie har ökat stadigt och att företaget är moget och verkar i en mogen bransch. Den typ av aktier som är intressant att investera i långsiktigt för utdelningsinvesterare är således aktier där utdelningen år efter år ökar, enligt följande:

Stabil utdelningstillväxt - 10 %
Förutsatt att det finns företag som uppfyller detta kriterium kan man alltså få en stabil utdelning vilken man relativt säkert kan prognostisera storleken på. Finns det då några sådana börsnoterade företag runt om i världen? Till vår stora glädje kan vi konstatera att det faktiskt gör det! Dessa företag har ofta en ganska låg direktavkastning. Det handlar vanligtvis om aktier som ger en direktavkastning på i storleksordningen 3-3,5 %. Det är dock inte den siffran som är den främsta faktorn vi är intresserade av. Nuläget är inte lika intressant som de långsiktiga utsikterna vad gäller utdelningstillväxten.  Se tidigare inlägg för exempel på aktier som har en lång historik av stadigt ökande utdelningar.

Det intressanta för den som bygger sin egen utdelningsmaskin är vilken utdelning per aktie som kan väntas i framtiden. Det här med utdelning kombinerat med ränta-på-ränta är faktiskt en väldigt spännande kombination. Om företaget årligen ökar utdelningen med 10 % kommer utdelningen om drygt sju år ha fördubblats. Är det idag ett företag som delar ut 4,5 kr per aktie och aktiekursen är 150 kr, vilket ger en direktavkastning i dagsläget på 3 %, och utdelningen per aktie om sju år har fördubblats till 9 kr, kommer alltså direktavkastningen på det belopp man först köpte aktien för uppgå till 6 %. Det börjar ju faktiskt likna något. Äger man aktien i ytterligare drygt sju år kommer utdelningen återigen att ha fördubblats, den här gången till 18 kr. Att investera i aktier av den här typen är grunden i byggandet av den långsiktiga utdelningsmaskinen, vilket alltså är enkelt, billigt och utan några årliga förvaltningsavgifter.

Att enbart göra en ögonblicksbild och inte ta hänsyn till vad man kan vänta sig i framtiden när det gäller utdelningar blir ett kostsamt misstag. De stora värdena finns i att återinvestera utdelningen samt att utdelningen årligen ökar. Vilket vi tidigare har konstaterat gör ränta-på-ränta effekten underverk med tiden och den fungerar bevisligen även när det gäller utdelningstillväxt. En låg direktavkastning kombinerat med en hög utdelningstillväxt är ofta bättre än en hög direktavkastning kombinerat med en låg utdelningstillväxt. En aktie som idag har en direktavkastning på 5 % och årligen ökar den med 5 % kommer att fördubbla utdelningen efter 14 år. Utdelningen på det ursprungliga aktieköpet är således i detta fall 10 % efter 14 år. Har aktien en direktavkastning på 3 % idag och årligen ökar utdelningen med 10 % kommer aktien efter 14 år ge en direktavkastning på det ursprungligen investerade beloppet på 11,39 %. Den som väntar ytterligare 14 år under dessa förutsättningar kommer i det första fallet ha en direktavkastning på det ursprungligen investerade beloppet på 19,6 % och i det andra fallet på 43,3 %. Återigen är det viktigt att poängtera att det inte går att fatta sitt beslut efter en ögonblicksbild av läget idag, det kommer stå en dyrt i framtiden. För den långsiktiga investeraren är utdelningstillväxten den viktigaste faktorn att ta hänsyn till, det är den som skapar underverk. 

Utdelningstillväxt 14 år
Utdelningstillväxt 28 år
Det faktum att man kanske kommer tvingas vänta tio år innan man har en direktavkastning på den ursprungliga investeringen som man blir imponerad över får man inte låta sig skrämmas över och tänka att man lika gärna kan vara passiv i sitt förhållande till investeringar och ha sina pengar på ett bankkonto. Om någon känner till ett bankkonto som har 3 % i ränta idag och lovar att varje år höja räntan med 10 % per år skulle den personen göra ett bra klipp långsiktigt genom att sätta in sina pengar där. Tänker man endast utifrån direktavkastningen idag kommer man gå miste om en viktig faktor som på sikt kommer belöna en – tillväxt.

Pengar är en ultimat byggsten för att uppnå det man alltid har drömt om i livet och för att skapa extra inkomster. Bara det faktum att man bryter sig loss från de dyra passiva fonderna man förmodligen äger idag, kommer göra stor skillnad på den avkastning man kommer erhålla från sina investeringar. Nu har förmodligen även den oinvigde i utdelningars och ränta-på-ränta effektens magiska värld fått sig en tankeställare om vad som faktiskt går att åstadkomma genom att investera långsiktigt i aktier med utdelningstillväxt. 

Anledningar till att bygga upp en egen utdelningsmaskin

Fem gyllene faktorer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar