måndag 10 juni 2013

Befolkningstillväxt - Videoklipp

Video om demografi

Något jag tycker är intressant att fundera kring och som är väldigt viktigt för att det ska ske en ekonomiska tillväxt och utveckling i samhället är befolkningsutvecklingen samt att de människor som lever på jorden konsumerar mer. Detta kanske inte är att föredra ur ett klimat-och miljöperspektiv, men något man får hävda är viktigt ur flera börsnoterade bolags perspektiv samt för världsekonomin. Befolkningen i världen nådde upp till 7 miljarder för ungefär ett och ett halvt år sedan. Kring år 2000 uppgick världens befolkning till 6 miljarder - en ökning med 1 miljard människor på tolv år.

Befolkningen har fördubblats på knappt 35 års tid, från 3,5 miljarder i slutet av 1960-talet till 7 miljarder år 2011. Befolkningen har ökat exponentiellt under hela mänsklighetens historia, fram till modern tid. På grund av att barnafödandet minskar i stora delar av världen eftersom fler kvinnor utbildar sig, prioriterar annat i livet, satsar på yrkeskarriären med mera, beräknas inte befolkningen öka lika snabbt som innan. Fram till år 2050 beräknas befolkningen öka till närmare 10 miljarder människor, enligt SCB - Internationella översikter. Efter det väntas befolkningen inte öka särskilt mycket på grund av att det då endast väntas födas i snitt drygt två barn per kvinna. En viktig faktor att tänka på när det gäller världens befolkning är givetvis även att medellivslängden ökar hela tiden. För varje år ökar medellivslängden med 1/8, alltså med 1,5 månader Jag har bland annat hört att varannan flicka som föds i Sverige idag väntas leva i minst 100 år samt att den första personen i världen som kommer få uppleva sin 150-årsdag redan har fötts. 

I nedanstående video ges en väldigt intressant och lärorik introduktionsföreläsning om demografi och befolkningsutvecklingen i världen, både historiskt och vad som väntas i framtiden. Personen som håller i föreläsningen heter Dr. Joel Cohen och är Professor of Populations på The Rockfeller University och Columbia University. Helt klart sevärt för att få lite tankar om hur framtiden kommer se ut här på jorden vad gäller befolkningen samt hur snabbt befolkningen har ökat i världen historiskt. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar