tisdag 11 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 24, (Börja bygga din egen utdelningsmaskin med utdelningstillväxt:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Det går att diskutera fram och tillbaka om vad som bör vara minsta belopp att köpa aktier för vid ett enskilt tillfälle, för att inte courtaget ska utgöra en allt för stor del av investeringen. Ofta tycker jag mig notera att folk skriver att även om courtaget idag är väldigt lågt, bör man inte investera mindre än 10 000 kr till 15 000 kr per gång i ett företag. Detta kan bero på att dessa personer under en stor del av sin investeringskarriär har varit tvungna att handla med fasta börsposter. Börsposterna är sedan 2008 borttagna, vilket innebär att man idag helt fritt kan välja hur många aktier man vill köpa i ett visst bolag. Istället för att vara tvungen att handla aktier i börsposter till ett värde på i storleksordningen 10 000 till 20 000 kr, exempelvis 100 aktier i företaget A för 150 kr, alltså 15 000 kr för en börspost, kan man idag välja att köpa valfritt antal aktier i företaget A. Sedan avskaffandet av börsposterna är minsta handelspost en (1) aktie. Känner jag för att köpa 32 aktier i svenska Alfa Laval, 47 aktier i norska Gjensidige Forsikring, 26 aktier i finska Fortum eller 8 aktier i amerikanska Starbucks är det idag fullt möjligt. Aktiehandeln är väldigt flexibel i den bemärkelsen, vilket gör det möjligt att investera i världens bästa bolag även i liten skala som privatperson.

Har man 3 000 kr att investera i företaget A kan man köpa 3 000/150=20 aktier. Det går för den delen alltså även att köpa endast en (1) aktie i företaget om man så vill. Men då är det enkelt att konstatera att courtaget utgör en oproportionerligt stor andel av det investerade beloppet. I fallet med att aktien handlas till 150 kr skulle det krävas att aktien steg med 39/150=26 % bara för att man ska kunna täcka upp courtaget. Vill man vid något tillfälle senare sälja aktien kommer man att bli tvungen att betala 39 kr igen, vilket alltså sammantaget innebär att aktien måste stiga med mer än 50 % för att man ska kunna gå plus på aktieköpet.

Det kan vara en bra idé att ta en del av det belopp man idag har på sitt bankkonto eller i en fond och månatligen det kommande året investera en del av det beloppet tillsammans med ett belopp från lönen långsiktigt i aktier. Har man exempelvis 100 000 kr idag som man kan avvara långsiktigt till att investera i aktier skulle man kunna ta hälften av det, alltså 50 000 kr och bygga upp en grund med fem till tio olika aktier, alltså investera mellan 5 000 och 10 000 kr i varje aktie. De resterande 50 000 kr låter man ligga kvar på sitt bankkonto och tar en tolftedel varje månad det kommande året, alltså cirka 4 200 kr per månad, och tillsammans med den del av lönen man avsätter till att investera i aktier, exempelvis 4 000 kr, gör sina månatliga aktieinköp för dessa 8 200 kr. Det skapar möjlighet att köpa aktier i två olika nordiska företag, för 4 100 kr i varje, eller aktier i ett amerikanskt företag för en 8 200 kr, varje månad under det första året.

Det är en riktigt härlig känsla som uppstår när pengar i form av aktieutdelningar börjar komma in på kontot. De första pengarna kommer kanske in redan efter någon månad, beroende på när under året man köper aktierna samt i vilket land de är noterade. Även om det inte är mycket pengar till en början man får i utdelning vet man att beloppen varje år kommer att bli större och större, vilket innebär att resan till frihet blir allt kortare hela tiden. De tre, eller egentligen fyra faktorerna om man inkluderar nyinvesteringar, som gör att det långsiktigt kommer vara en bra strategi att investera i stora bolag med stabil utdelningstillväxt, är att utdelningarna varje år återinvesteras, vilket alltså betyder att man år efter år äger fler och fler aktier, att utdelningen höjs varje år för alla aktierna man äger samt att aktiekursen kommer att stiga då aktierna tenderar att handlas upp så att direktavkastningen är på en normal nivå för aktien.

Man vet att tiden kommer göra underverk och redan efter bara några år kommer de årliga inbetalningarna på kontot i form av utdelning från aktierna ha ökat markant. Har man redan från början bestämt sig att följa den här strategin är det bara att hålla sig till den och för varje år glädjas över att man valt att följa sin uppsatta strategi och med glädje ta emot pengarna som trillar in i ökande takt på kontot. När dessa sedan återinvesteras genom att köpa ännu fler aktier kan man vara på det klara med att detta beslut kommer leda till att det nästa år kommer in ett ännu större pengabelopp på kontot och näst nästa år ännu mer pengar. Detta åstadkoms alltså genom att man nästa år äger fler aktier, genom att årets utdelning återinvesterats och att man gjort nyinvesteringar, samt att varje aktie delar ut mer pengar än under det föregående året.

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar