söndag 9 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag blir FRI, Del 22, (Börja bygga din egen utdelningsmaskin med utdelningstillväxt:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Föregående del

Innehållsförteckning

Börja bygga din egen utdelningsmaskin med utdelningstillväxt

Har man ett Bank-ID kan man direkt, på bara några minuter, starta upp ett nytt konto hos någon av nätmäklarna, Avanza och Nordnet, direkt via sin dator. På så sätt slipper man hålla på med att skriva ut papper, skicka in och hämta ut koder på posten med mera. Det är helt enkelt smidigare idag än någonsin tidigare att påbörja sin resa mot friheten. Ett Bank-ID skaffar man enkelt via sin Internetbank. Har man inte skaffat Internetbank ännu får man ta sig till sitt närmaste bankkontor där det på några minuter går att få en bankdosa för att kunna använda sin banks Internetbank. När bankdosan är införskaffad kan man enkelt skaffa Bank-ID. Det är idag väldigt många som redan har skaffat Internetbank, vilket gör att det för många endast är ett väldigt litet steg som krävs för att komma igång med att investera i aktier och börja byggandet av utdelningsmaskinen som i framtiden ska generera pengar så att du ska kunna bli fri.


Den del av lönen man investerar varje månad kan inte bara helt apropå investeras i en enskild aktie som sedan förväntas ge en stadig inkomstökning år efter år. Det skulle innebära en stor risk om man valde att göra på det här sättet. Alla aktier är olika mycket riskfyllda. Det finns ett antal aktier som får sägas vara betydligt mer defensiva. Bland dessa kan det bland annat nämnas aktier som Axfood (äger matvarukedjorna Hemköp och Willys) samt H&M. Axfood är en defensiv aktie eftersom mat är något vi alltid kommer köpa, oavsett hur andra faktorer i samhället och omvärlden utvecklas som räntor, konjunktur, finanskriser med mera.

H&M är som alla vet ett företag som säljer kläder, och i viss mån även skönhetsprodukter och accessoarer. Kläder är även det en vara som människor runt om i världen alltid kommer att köpa, oavsett om det är stora kriser eller om man är arbetslös. Det faktum att H&M får betraktas som en kedja med relativt sett billiga kläder, gör att de inte är lika känsliga för försäljningsnedgångar då folk av olika anledningar får lägre disponibel inkomst. Det innebär snarare att dyrare märkeskläder säljs allt mindre då folk måste prioritera bland sina kostnader. En annan viktig faktor som gör att H&M får betraktas som ett defensivt företag är att de har hela 2 800 butiker i världen, per januari 2013. De har även som mål att växa med cirka 300 butiker per år under de kommande åren. De är representerade till stor del i Europa samt Nordamerika. H&M har under de senaste åren även öppnat butiker i länder i Asien, och nu ska de även att ge sig in på marknaderna i Sydamerika samt Afrika. Det faktum att de har butiker runt om i, mer eller mindre, hela världen gör att oavsett om försäljningen skulle minska i en stad, land eller till och med region, är de inte jättekänsliga för det.

Även om det finns relativt sett många H&M-butiker i Sverige i förhållande till befolkningen, kan man enkelt konstatera att de inte är jätteberoende av försäljningen i Sverige, då det faktiskt endast bor cirka 10 miljoner människor i landet. I Europa tillsammans med Nordamerika bor det cirka 1 miljard människor. H&M har historiskt sett varit en väldigt bra aktie för de som söker utdelningstillväxt. Företaget har dock de senaste tre åren haft samma storlek på utdelningen, vilket gör att de möts av en viss skepsis, framförallt för den som väljer att investera i aktier med utdelningstillväxt. Mellan åren 2001 och 2010 utvecklades H&M:s utdelning med en tillväxttakt på 30 % årligen. Denna siffra blir ganska hög då utdelningen år 2001 var ganska mycket lägre än år 2002. Räknat från 2002 till 2010 blir utdelningstillväxten istället 15,5 % per år, vilket är mer representativt. Utdelningstillväxten mellan 2001 och 2010 framgår tydligt i nedanstående diagram.

H&M Utdelning/aktie 2001 till 2010
Utdelningen har alltså legat still under år 2011 och år 2012, på 9,5 kr per aktie. Detta behöver absolut inte betyda att vi inte kommer få se några ökningar i utdelningen i framtiden. Det visar dock att diversifiering är en viktig faktor när det gäller att bygga upp en långsiktig portfölj med bra aktier med utdelningstillväxt, för att inte stå och falla med endast ett fåtal aktier. Höjs inte utdelningen under ett år är det givetvis negativt för stunden, men inte allt för allvarligt. Som alltid måste man som aktieinvesterare se sin investering väldigt långsiktigt. Väljer man att sälja en aktie för att utdelningen inte höjs exakt varje år är risken stor att man några år senare kan konstatera att utdelningen ligger på betydligt högre nivåer är då den tillfälligt stagnerade, vilket man alltså kommer gå miste om. Den som sålde H&M år 2003 för att utdelningen var lika hög som året innan har gått miste om kraftigt höjd utdelning och kursutveckling.

Skulle oturen vara framme och något av de företag man har investerat i sänker utdelningen, eller till och med helt uteblir med utdelningen, kan det drabba en väldigt hårt om man har som plan att under många år återinvestera utdelningen för att få utdelningsmaskinen att växa mer och mer för varje år. En av de viktigaste faktorerna för att bygga upp en så stor utdelningsmaskin som möjligt är just det faktum att aktierna varje år höjer utdelningen. Aktier med en historik av svängande utdelningar, där alltså sänkningar är lika vanligt som höjningar, vilket illustrerades i förra kapitlet, bör således undvikas. Att studera den historiska utdelningen i företaget är det enklaste sättet att skapa sig en bild av företagets utdelningshistorik.

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar