måndag 10 juni 2013

Att sälja när man har en buy-and-hold strategi?

Jag förespråkar, som det framgått både en och flera gånger i min inlägg, en långsiktig investeringsstrategi där jag avser att investera i stora, stabila kvalitetsbolag, med god utdelningstillväxt, goda finanser till en sund värdering. Utan att behöva oroa mig för aktiekursen och drabbas av rädsla och paniksälja aktien vill jag kunna se fram emot stadigt ökande aktieutdelningar. Aktiekursen är således mindre intressant efter att jag väl har investerat i ett bolag. (Som nettoinvesterare vill jag dock givetvis att kurserna är så låga som möjligt under de åren jag bygger upp min utdelningsmaskin)

Det jag tänkt belysa i det här inlägget är just strategins benämning, "buy-and -hold", och i vilken utsträckning man ska följa den slaviskt kontra att göra avsteg när det känns rationellt motiverat att göra det. Fråga som jag ställt mig ett antal gånger och funderat på fram och tillbaka är huruvida jag ska sälja en aktie som jag anser har stigit "för mycket", alltså en där jag anser att jag skulle kunna sälja av mitt innehav för att ta hem en relativt stor vinst. Jag äger mina aktier i ett ISK, vilket gör att ingen beskattning uppstår då jag säljer aktier med vinst. Alla dessa pengar kan sedan investera i andra aktier alternativt hoppas att aktiekursen i det bolaget jag anser vara övervärderat, sjunker till en lägre nivå och då köpa in mig igen och alltså äga fler aktier, vilket är lika med större aktieutdelning från bolaget. Samtidigt kanske kursen aldrig sjunker, utan kanske handlas på denna nivån under en tid och sedan i framtiden fortsätter stiga i takt med bolagets fundamentala faktorer. Då missar jag som investerare att ta del av de kommande utdelningarna från bolaget samt den högre aktiekursen och tvingas köpa på mig aktier i bolaget till en högre kurs än vad jag sålde dem för i tron om att kursen borde sjunka till mer normala nivåer. 

Det  bolag som för tillfället ger mig huvudbry när det gäller detta lyxproblem är Intrum Justitia. Jag köpte aktier i bolaget för cirka ett halvår sedan, alltså i slutet av 2012, till kursen 92 kr. Idag handlas aktien till 134 kronor, vilket alltså är en värdestegring på knappt 50 %. Bolaget gjorde under år 2012 en vinst på 7,32 kr/aktie och år 2011 en vinst på 6,91 kr/aktie. När jag köpte aktien handlades den till en värdering på P/E 13,3 (beräknat på det föregående årets vinst) och nu handlas den till ett P/E på 19,3 beräknat på föregående års vinst. Under Q1 2013 växte bolaget starkt, främst sett till resultatet. Resultatet per aktie ökade med hela 67 %, vilket är ett kvartalsnyckeltal jag brukar sätta mindre vikt vid då det kan förekomma både fördelaktiga och mindre fördelaktiga bokföringshändelser under ett visst kvartal som gör att den siffran blir skev. Riktkurserna har höjts gång på gång och är på nuvarande nivå, alltså cirka 140 kr. Utdelningen för räkenskapsåret 2012, alltså den som utdelades för någon månad sedan var 5 kr per aktie. Direktavkastningen, vilket även det är ett för mig väldigt centralt begrepp då jag till stor del är en inkomstinvesterare, var beräknat på min aktiekurs 5,4 % och på dagens aktiekurs 3,7 %. Intrum Justitias utdelningshistorik ser ut enligt nedanstående diagram. Från år 2005 till år 2012 har utdelningen i snitt ökat med 12 %. Om vi antar att utdelningen per aktie ökar med 10 % nästa år, alltså till 5,5 kr/aktie kommer utdelningen på min aktiekurs vara 6 % och på dagens aktiekurs 4,1 %. 


Eftersom nu aktiekursen stigit så mycket på endast ett halvår känner jag att det är lockande att ta hem vinsten. Eftersom jag äger mina aktier på ett Investeringssparkonto drabbas jag inte av någon skatt på kapitalvinsten. Kommer aktiekursen sjunka ner till exempelvis 115 kr inom ett halvår? Kommer kursen stiga så att den om ett år handlas till 184 kr och min kursuppgång således är 100 %? Vilka alternativ har jag att investera i? Vilken avkastning kan dessa ge? Finns det något intressant bolag som är undervärderat i nuläget som jag kan investera mina Intrum Justitia-pengar i och i förhoppning om att de kommer göra samma resa/uppvärdering? Frågorna är sannerligen många i ett fall som detta, kanske är det bäst att bestämma sig för att följa en buy-and-hold strategi fullt ut och aldrig sälja några aktier, oavsett kursuppgång/nedgång..

Som inkomstinvesterare tänker jag lite på följande sättet. Vi antar att det finns två bolag som är likvärdiga ur alla aspekter, bolag A och B. Det båda ger lika mycket i utdelning. 10 000 kr investeras i bolaget A vilka beräknas ge 5 % i direktavkastning i år och utdelningen kommer öka med 10 % per år i framtiden, vilket även gäller för bolag B. Investeringen är lyckad och värdet på aktierna stiger till 15 000 kr. Aktiekursen för bolag B har under samma period endast stigit med 10 %. Behålls innehavet i bolag A kommer jag nästa år erhålla 550 kr (10 000*0,05*1,1) i utdelning från bolag A. Säljs aktierna går det att investera dessa i bolag B. Då dessa handlas till en direktavkastning på 5 % (5,5 kr i utdelning/110 kr) kommer de 15 000 kr generera 750 kr i aktieutdelning, alltså i inkomst för mig. Detta förutsätter givetvis att bolagen kan anses likvärdiga. Jag anser att det är viktigt att vara beredd att sälja en aktie även om man långsiktigt har en buy-and-hold strategi. Det är trots att skönt att kunna ta hem en vinst ibland! 

Mitt innehav i Intrum Justitia är sålt sedan någon vecka tillbaka för cirka 140 kr/aktie. 

1 kommentar:

  1. Svårt det där och välja när man skall sälja, en vinst är en vinst, men det är även lätt att vara girig. Det var synd att du sålde dina aktier och inte behöll dem. Dock är det svårt att sia om framtiden.

    SvaraRadera