måndag 3 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 14, (Hur stort kapital krävs för frihet?:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)En annan bok på temat motivation är en klassiker som heter Think and Grow Rich, skriven av Napoleon Hill. Även den är relativt gammal, då den är skriven år 1937. Boken bygger på intervjuer med hundratals framgångsrika personer i USA och arbetades fram under en period av 25 år. Boken tar upp värdet av att sätta upp tydliga mål och bestämma samt övertyga sig om att man kommer uppnå de mål man har satt upp. Bestämmer man sig för att man om tio år ska bli fri och har en tydlig plan för det, kommer det utan problem gå att uppnå.

Andra böcker som är värda att studera för den som bättre vill förstå hur man kan tänka när det gäller att investera i aktier är boken The Intelligent Investor; vilken är skriven av Warren Buffetts läromästare, Benjamin Graham. Även denna har några år på nacken, men är helt klart läsvärd. Boken gavs ut år 1949. Där beskrivs många viktiga begrepp och principer som den intresserade aktieinvesteraren har nytta av. En bok som denna, som till viss del beskriver det ekonomiska klimatet under 1940- och 50-talet, måste tänkas om till det rådande marknadsklimatet. Det var under de årtiondena relativt lätt att hitta undervärderade företag att investera i, då många blivit avskräckta från aktier som en följd av den stora börskraschen på Wall Street kring 1930. Boken finns i nyare upplagor med kommentarer gällande investeringsklimatet i nutid.

Med ett tydligt mål, väldigt lite nedlagd tid per månad samt uthållighet kommer man som aktieinvesterare i  bolag med stabil utdelningstillväxt känna sig trygg både nu och i framtiden, då man kommer kunna skörda sina frukter. Den som vill kunna njuta av frukten och bären från sina egna odlingar måste visa på uthållighet och låta det ta den tid det tar för träden och buskarna att växa till sig. Den som vartannat år byter ut sina planterade träd mot nya plantor kommer aldrig få se träden färdigvuxna och därför inte njuta av några frukter. Den som tänker långsiktigt med sina planteringar kommer, när träden är färdigvuxna, kunna njuta av skörden under varje år resten av sitt liv. På samma sätt fungerar det med långsiktigt investerade pengar i bolag med stabil utdelningstillväxt. 

Sammanfattning
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar