tisdag 4 juni 2013

Utdelningstillväxt senaste 10 åren - 16 bolag

Utdelningstillväxt senaste decenniet, några exempel

Vilket säkert har framkommit tydligt på bloggen är jag främst intresserad av att investera i bolag med stabil utdelningstillväxt. I mina räkneexempel/kalkyler brukar jag anta att utdelningstillväxten är 10 % per år (utdelningen fördubblas då vart 7:e år). Är det ett rimligt antagande eller är det bara taget helt från luften och känns bra för att det är ett tvåsiffrigt jämnt tal? Jag har under de senaste månaderna ägnat en del tid åt att undersöka flera bolags utdelningsutveckling under ett, eller ibland flera, decennier. Efter att ha gjort detta har jag många gånger insett att 10 % inte är en överdrivet hög siffra på utdelningstillväxten. Det bör noteras att de bolag som har en utdelningstillväxt på kring 10 % eller mer ofta har en ganska låg direktavkastning i nuläget, ofta kring 3-3,5 %. Bolag med en lägre utdelningstillväxt, exempelvis 5 % eller lägre, har ofta en högre direktavkastning, kanske 5 % redan i nuläget. Det är så att säga svårt att få både och under normala marknadsförhållanden. Då något som ökar med 10 % per år växer sig enormt mycket större på lång tid (ränta-på-ränta effekten) jämfört med något som endast ökar med 5 % per år anser jag att det är motiverat att investera en del av sitt kapital i de bolag som har låg initial direktavkastning och hög utdelningstillväxt. (Givetvis ska fler faktorer beaktas när man väljer bolag att investera i.)

Det finns absolut inget som säger att utdelningstillväxten kommer fortsätta i samma höga takt även i framtiden i ett visst bolag, men det ger ändå en indikation på vad som kan väntas vad gäller utdelningen i framtiden. För att få reda på några exempel på den verkliga utdelningstillväxten under det senaste decenniet för 16 bolag noterade i Sverige, Danmark, Norge och USA kan tabellen nedan studeras. Så gott som samtliga är bolag med stabil utdelningstillväxt, främst de amerikanska. Undantag är främst Investor (investmentbolag) som sänkte utdelningen under finanskrisen men ändå har ökat utdelningen per aktie kraftigt sedan början på 2000-talet till idag och några av de andra svenska och nordiska bolagen, vilka ibland har haft samma storlek på utdelning per aktie under två år i rad, främst inföll detta under finanskrisen. Den långsiktiga utdelningstrenden för dessa bolag är dock starkt positiv. Utdelningstillväxten är beräknad som den årliga geometriska utdelningstillväxten. Har ett bolag ökat utdelningen från 2 kr/aktie till 4 kr/aktie efter sju års tid är utdelningstillväxten beräknad som (4/2)^(1/7), vilket blir 10,4 % i årlig utdelningstillväxt, att jämfört med resultatet vid beräkning av aritmetiskt genomsnittlig tillväxt vilket blir, ((4/2)-1)/7=14,3%, vilket alltså inte används eftersom det blir felaktigt för högt.   

Aktie:
Utdelningstillväxt per år -03 till -12
Efter hur många år utdelningen fördubblas
Castellum
7,5 %
9,6
Alfa Laval
14,9 %
5
Swedish Match
17,6 %
4,3
Getinge
13,3 %
5,6
Investor
13,4 %
5,5
Intrum Justitia
12,0 %*
6,1
McDonalds
24,5 %
3,2
Pepsi
14,5 %
5,1
Microsoft
14,1 %*
5,3
Novo Nordisk
26,3 %
3
Procter & Gamble
10,7 %
6,8
Realty Income
4,7 %
15,1
Orkla
14,7 %
5,1
Nike
19,1 %
4
Aflac
18,1 %
4,2
Wal-Mart
19,2 %
3,9


*=Utdelningstillväxten beräknad från -05


Några exempel på bolagens utdelningstillväxt under den studerade perioden: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar