måndag 27 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 6, (Min förändrade syn på aktieinvestering:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

Min förändrade syn på aktieinvestering

När jag började köpa aktier år 2009 kändes det ganska stort, men samtidigt ganska svårt måste jag säga. Det finns så många olika bolag på börsen och det är svårt att veta vilka man ska investera i. Vissa företag känner man till namnet på, medan vissa är helt okända. När det gäller ett visst företags verksamhet har man oftast sämre bild än vad man tror. Det är lätt att tro att man vet vad företaget gör, vilka produkter/tjänster de tjänar pengar på samt vilka marknader de finns på. Det är lätt att bli förvånad när man inser hur de ligger till i verkligheten. Samtidigt är det idag enklare än någonsin att få en korrekt bild av ett visst företags verksamhet. Alla företag har mer eller mindre användarvänliga hemsidor för investerare, det som kallas ”Investerare”, ”Investor Relations”, eller ”IR” samt en sida där det går att läsa om företagets verksamhet, ofta kort och koncist samt dess historia.


Hur ska man då komma fram till vilka företag man ska investera sina pengar i? Ska man bara kasta pil på aktielistan (kräver dock att man köper en tidning så att man inte förstör datorskärmen) och köpa dem man träffar. Eller ska man kanske välja bort dem man träffar och kasta igen och igen, för att utesluta tillräckligt många aktier och köpa de tio som återstår, eller ska man köpa aktier i fem eller tjugo olika bolag? Faktum är att vissa studier har kommit fram till att det skulle vara möjligt att slå börsindex genom att kasta pil på en aktielista och investera i de aktier man träffar. Det handlar då givetvis enbart om tur, att de aktier man råkar träffa är de som i framtiden utvecklas bäst. 

De måste helt enkelt finnas ett mer rationellt sätt att väljer ut företag att köpa aktier i. En del företag kanske anses vara bra företag som man kan tänka sig att investera i, men till vilken kurs? Idag handlas aktien i Bolaget A för 87 kr, för en vecka sedan för 80 kr och för en månad sedan 100 kr. Det verkar vara ett väldigt rally på börsen, vilket kan verka skrämmande för den oinvigde, men något den långsiktiga investeraren inte behöver oroa sig över. Genom att investera i företag med en stabil underliggande verksamhet och sunda finanser inser man att de dagliga svängningarna som noteras på börsen inte kommer påverka en på lång sikt. Även om det idag, var man än befinner sig, är möjligt att via sin mobiltelefon följa aktiekurserna är det inte något som är nödvändigt att göra då man enligt den strategin jag förespråkar i den här boken kommer äga sina aktier i många, många år framöver. Så länge företaget fortfarande säljer sina produkter, växer och delar ut mer och mer pengar till ägarna kan man vara trygg över sina innehav. 

Det kan vara så att en person har vissa preferenser till vissa företag och deras produkter. Kör någon lastbil till yrket och alltid har kört Volvo är det kanske lockande att köpa aktier i Volvo och inte i Scania. Arbetar någon i Bolidens gruva och har uppfattning av att det går bra för företaget är det möjligt att det känns bra att äga aktier i det företaget. Att arbeta i ett företag och få lön därifrån och även ta del av företagets vinst i form av utdelning samt värdestegring på aktierna kan tyckas bra. Det är dock väldigt riskfyllt. I extremfallet kan det vara så att man bor i en mindre ort där ett stort företag är den enda stora arbetsgivaren. Om man både arbetar inom företaget, investerar sina pengar i företagets aktier samt bor i ett hus på orten är risken stor att man verkligen drabbas hårt. Går det dåligt för företaget finns risken att drabbas negativt ur alla tre aspekterna. Man förlorar arbetet, utdelningen på aktierna uteblir och de sjunker i värde samt sjunker efterfrågan på bostäder på orten, vilket gör det svårare att få bostaden såld. 

Det finns ganska många bolag på de olika börserna i världen som man inte alls har koll på vad de sysslar med. Det är även högst troligt att man har en felaktig bild av ett visst företag vad gäller vilka produkter de säljer. För att ta ett exempel som alla kan relatera till kan vi studera de två stora amerikanska företagen The Coca-Cola Company och Pepsi Company. Funderar man på att köpa aktier i ett av dessa företag kanske man av olika personliga skäl föredrar det en framför det andra. Man kanske tycker att Coca-Cola är godare än Pepsi eller tvärtom. Man kanske tycker sig oftare se personer dricka Pepsi än vad man ser personer dricka Coca-Cola eller tvärtom. Förutom att göra felet att tro att ens egna uppfattningar är en korrekt bild av verkligheten går man miste om att närmare undersöka vad dessa företag har för produkter, vilken värdering de har samt vilken tillväxten i vinsten, det egna kapitalet samt utdelningen historiskt sett har varit samt prognoser för framtiden gällande dessa faktorer. 

The Coca-Cola Company är ett renodlat dryckesföretag, men förutom just drycken Coca-Cola tillverkar och säljer de andra drycker under hundratals olika varumärken, var och en i flera olika varianter, vilket leder till att företaget har några tusen olika drycker totalt sett i sitt produktsortiment. Pepsi Company däremot har förutom ett stort antal andra drycker än just Pepsi, även snacks, te och livsmedel av olika slag i sitt produktsortiment. Av Pepsis totala intäkter år 2011 var fördelningen mellan livsmedel och drycker 52 % respektive 48 %, vilket en nybörjare kanske inte tror när man ser namnet ”Pepsi” på en aktie. Det är därför viktigt att undersöka vilken verksamhet som döljer sig bakom namnet på det börsnoterade företaget. Samtidigt som detta är självklart för många, är det lätt för andra att anta att man har en korrekt uppfattning om ett företag, bara för att namnet är välkänt. Köper någon Volvo-aktier spelar det ingen roll hur många personer som köper Volvos personbilar. Den delen av företaget såldes år 1999 till Ford Motor Company och ägs nu, sedan år 2010, av det kinesiska företaget Geely Holdning Group. Den främsta källan till bra information för att lära sig mer om ett företags verksamhet är att läsa på företagets hemsida och titta igenom den senaste årsredovisningen. 

Både The Coca-Cola Company och Pepsi Company är bolag som är relativt enkla att förstå sig på, då man till stor del själv kan relatera till deras produkter och förstå vad de används till samt var de går att köpa. Det kan då vara svårare att analysera ett företag som tillverkar och utvecklar elektronikkomponenter eller ett företag inom läkemedelsbranschen. Samtidigt är det ofta väldigt intressant att läsa på mer i detalj om företag man aldrig har hört talas om eller för den delen även de företag man tror sig känna till väl. Ofta inser man att bakom ett företags namn finns väldigt mycket intressant och okänt. Ska man investera i ett visst företag är det givetvis viktigt att man känner till deras verksamhet i stort, helt enkelt veta vad de tjänar sina pengar på. En aktie är en del av ett verkligt bolag. Det är trots allt en del av vinsten bolaget generar som kommer aktieägarna till del i form av utdelning samt ökar det egna kapitalet.

Nästa del

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar