måndag 27 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 5, (Inledning:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning

Föregående del

De tankar som det kommer att redogöras för i den här boken har sitt ursprung i en långsiktig plan på att bli fri och att kunna göra det man själv känner sig mest tillfredsställd över att göra under sitt liv. Efter att ha varit student under några års tid har jag insett värdet av det lilla och att leva enkelt och billigt. Även om man som student idag inte har jättedåligt med pengar är det inget lyxliv man har råd med om man vill att månadens studiemedel ska räcka hela månaden. Det har gjort att jag blivit ännu mer ekonomiskt medveten och har exakt koll på vad de pengar jag får in görs av på. Alla beslut om att göra av med pengar idag innebär en begränsning att i framtiden få nytta av pengarna och få dem att generera inkomster. Det är trots allt det som ekonomi handlar om – att hushålla med begränsade resurser, vilket pengar sannerligen är för de flesta av oss. 

Det jag känner mig mest tillfredsställd över att göra är att få möjlighet att ständigt att lära mig nya saker och inhämta ny kunskap. Genom Internet och de möjligheter det ger upphov till är det idag möjligt att kolla på föreläsningar från olika kunskapsfrämjande organisationer, hela kurser från toppuniversitet från världens alla hörn, se på fakta- och vetenskapsprogram samt dokumentärer fritt via Internet. Kunskap är en resurs som är gratis att ta del av och det sker inget urval när det gäller kunskap som finns fritt tillgänglig på Internet, alla kan ta del av den. Jag har alltid velat lära mig nya saker och har alltid romantiserat kunskap. Att ständigt inhämta ny kunskap genom föreläsningar, böcker och dokumentärer är verkligen något jag känner mig tillfredsställd över att göra. 

Vilket MIT har konstaterat skulle det gå att skapa ett ”klassrum för 1 miljard studenter”, då man genom att visa föreläsningar via Internet inte blir begränsad av lärosalens storlek. För att ta ett exempel på vilken genomslagskraft Internet faktiskt har i sådana här sammanhang kan en kurs i Artificiell Intelligens från det amerikanska universitetet Stanford University nämnas. Den kursen som gav på campus lästes av 120 studenter medan samma kurs som gavs via Internet lästes av hela 160 000 personer. Även om det inte alltid är möjligt att erhålla ett bevis som intygar att man läst en viss kurs kan det för många ge en intellektuell tillfredsställelse att se en intressant föreläsning med en person som är expert och har mycket kunskap och erfarenhet inom ett visst ämnesområde.

Som student skulle man många gånger ha nytta av att kunna kolla på föreläsningarna igen på datorn, exempelvis när man ska tentaplugga. Om det skulle finnas som en typ av Play-kanal där kurser i alla möjliga ämnen finns fritt tillgängliga vore det riktigt häftigt, vilket visserligen till viss del finns idag med tanke på alla kurser som universitet runt om i världen har lagt upp på Youtube. Även ett svenskt universitet har börjat fundera på att göra sina föreläsningar och kursmaterial fritt tillgängligt via Internet för vem som helst att ta del av. Det skulle säkerligen uppskattas av många. I delar av världen där utbildningsnivån är låg idag skulle all den kunskap som finns tillgänglig via Internet göra det möjligt att snabbare etablera inlärnings- och utbildningsmöjligheter. Nu ska jag inte spinna vidare på det här området allt för mycket men det finns helt klart intressant kunskap att inhämta idag, när och var som helst, i alla fall för de som bor i de delar av världen där datorer och Internet är en naturlig del i ens vardag. 

Investerar du ett belopp varje månad i stabila aktier med utdelningstillväxt samtidigt som du väljer att dra ner på dina kostnader kommer du faktiskt inom en inte allt för lång tid kunna leva på dina utdelningsinkomster och vara i den situationen att du fritt kan bestämma över din tid. Det finns två positiva sidor med att dra ner på sina kostnader, vilket en del av boken handlar om, dels skapar det möjlighet att investera större belopp varje månad, vilket gör att det går åt färre år att bygga en tillräckligt stor utdelningsmaskin och dels kommer det räcka med ett lägre belopp i årliga utdelningar för att kunna leva på det. Den som klarar sig på 10 000 kr per månad istället för 15 000 kr kan nöja sig med att ha en storlek på sin utdelningsmaskin som är 33 % mindre (vid samma direktavkastning), vilket givetvis är enklare att uppnå. Jag anser att det inte bör vara särskilt svårt att på ett antal år bygga upp en utdelningsmaskin som genererar tillräckligt med utdelning som det går att leva på. Det kommer även du kunna göra om du ändrar din syn på investeringar, konsumtion, pengar och förstår värdet av tid, aktieutdelningar och tillväxt. Använd en del av din lön varje månad till att bygga din egen utdelningsmaskin. Pengar är den enda byggmaterial som krävs. Du kommer tacka dig själv i framtiden när dina utdelningsinkomster täcker dina levnadsomkostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar