tisdag 28 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 7, (Min förändrade syn på aktieinvestering:2)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Innehållsförteckning


Föregående del

Utan att ha någon egentlig strategi började jag i slutet av år 2009 att sätta in de första pengarna på aktiedepån. Tyvärr hade marknaden redan återhämtat sig en del efter finanskrisen när jag började göra mina första aktieköp. De första aktieköpen skedde i väldigt liten skala bör det noteras. Vid den här tiden, det låter längre sedan än vad det är men utvecklingen går fort, hade investeringssparkontot ännu inte lanserats, vilket gjorde att jag inhandlade aktierna i en vanlig aktiedepå med skatt på utdelning och inlåsningseffekter med allt vad det innebär. Ingen värdering eller närmare granskning gjordes av de företag jag först var intresserad av att köpa aktier i. Aktieutdelningen var inte något jag vid den här tiden lade någon större vikt vid. Att de stora svenska bolagen delade ut pengar årligen hade jag koll på, men att det kunde vara något större långsiktigt värde med det skulle jag inse först några år senare. Det var ju kursökningen i aktien jag ville åt, alltså att köpa en aktie och sedan kunna sälja den med vinst efter en vecka eller en månad, eller efter hur länge egentligen? Regler för när jag skulle sälja en aktie, alltså efter en viss uppgång/nedgång, vid en viss värdering eller en viss tid, var inte något jag hade en utarbetad plan för. Det var helt enkelt mer eller mindre ett lotteri hur det skulle gå för mina första aktier.

Några år tidigare hade jag ibland kollat på aktielistorna i dagstidningen, jag har givetvis helt övergått till Internet nu, och noterade då att det fanns två bolag med prefixet ”Lundin”. Dels Lundin Mining och dels Lundin Petroleum. De här båda bolagen kunde det vara intressanta att köpa aktier i tänkte jag, råvaror är det ständigt behov av i världen. Ett oljebolag kan vara ganska spännande att äga, så jag valde att köpa aktier i Lundin Petroleum. Som sagt, helt utan vetskap om deras verksamhet, historik, värdering, vinster/förluster samt utdelningar. 

TradeDoubler var det andra företaget jag tidigt köpte aktier i. Jag hade läst en kort artikel om att de höll på med onlinemarknadsföring, som en mellanhand mellan den som vill annonsera och den som har annonsplats i form av hemsidor och bloggar. Inte heller i det här fallet gjordes någon ytterligare analys av företaget. Om företaget hade gjort vinst eller förlust, hur hög eller låg värderingen var vid det tillfället jag köpte aktier hade jag noll koll på. Framtidsutsikterna var bara något jag själv skapat mig en bild av i huvudet. Vilka framtidsutsikter som var invärderade i kursen kände jag inte till. 

Någon månad efter köpet av TradeDoubler kom deras niomånadersrapport över perioden januari-september 2010. Den tillfredsställde inte marknadens aktörer och kursen sjönk med 25 % på en dag. Den dagen lärde jag mig att kvartalsrapporter verkligen kan överraska marknaden, både positivt och negativt. TradeDoublers aktiekurs har sedan dess rört sig konstant nedåt. Faktum är att aktiekursen sedan mitt köp på 52 kr aldrig vid något tillfälle har gått över den nivån. Sett från den nivå jag köpte på har kursen sjunkit med 70 %, till 16 kr idag (maj 2013). En utdelning per aktie om 1,5 kr för år 2011 erhölls, men täckte föga upp förlusten. Dessa aktier är nu sålda. 

Vad gäller mitt andra aktieköp, Lundin Petroleum, är historien den omvända. Aktien inhandlades under maj 2010 och inte heller det beslutet fattades alltså på några grunder värda att nämna. ”Varför inte bara köpa den aktien och se vad det leder till”, tänkte jag nog. Den som kan historien om företaget känner till att de har gjort ett antal lyckade oljeborrningar och hittat stora mängder olja, vilket gett kursen en rejäl skjuts uppåt i flera omgångar under de senaste tre åren. Jag hade tur med mitt köp och lyckades nästan träffa in den tidpunkt då aktien handlades allra lägst. Den närmsta månaden efter köpet handlades aktien fortfarande kring 38 kr, vilket var den kurs jag köpte aktien på, men sedan dess har den alltså stigit rejält i ett antal omgångar i samband med nya oljefynd.

Idag (maj 2013) handlas aktien till 142 kr, vilket betyder en uppgång på nästan 300 %. Det har dock inte gjort mig rik då det endast handlade om småsummor, det var trots allt ett av de första aktieköpen för en fattig student. Dessa aktier äger jag fortfarande. Min förhoppning nu är att de med tiden ska börja dela ut pengar till ägarna, vilket förmodligen kommer dröja något år. Oljebranschen är givetvis en väldigt kapitalintensiv bransch, vilket gör att vinsterna till största del återinvesteras i nya projekt för att företaget ska växa och även i framtiden kunna skapa värde för aktieägarna. De större oljebolagen i världen delar dock ut pengar, exempelvis vår granne Norges oljestolthet, Statoil, men även amerikanska och franska bolag som Exxon Mobile, Chevron och Total S A, vilka alla tre är börsnoterade i USA.

Nästa inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar