tisdag 28 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 8, (Min förändrade syn på aktieinvestering:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)
Det här med uppgång och nedgång rent procentuellt är en sak som kan vara lite intressant att fundera kring. Ett företag kan som värst gå i konkurs och då sjunker aktiekursen med 100 %, vilket är den maximala förlusten en aktieägare kan drabbas av, då man som aktieägare i ett börsnoterat bolag endast riskerar att förlora det kapital man köpte aktierna för. Givetvis kan man som aktieägare i börsnoterade företag aldrig bli ansvarig för företagets skulder. Vad gäller uppåtpotentialen finns det inget naturligt "tak" för hur mycket en aktie kan stiga. Det är en viktig anledning till att det över lång tid sker en långsiktig uppgång på aktiemarknaden. Ibland hör man om mindre bolag som kallas för "börsraketer" efter att de har stigit med kanske 2 000 % under ett år. Det händer såklart aldrig att man hör om det motsatta, att en aktiekurs sjunkit med 2 000 %, eftersom det redan vid en nedgång på 100 % har en aktiekurs på 0 kr. En kursraket på 2 000 % skulle alltså tas ut av 20 företag som går i konkurs om man från början investerade samma belopp i alla 21 företagen. Det är givetvis omöjligt att veta vilka företag som kommer gå extremt bra på kort tid och det är inget för den långsiktiga utdelningsinvesteraren att spekulera kring, men samtidigt ett intressant faktum att tänka på när det gäller aktieinvesteringar. Nedsidan är begränsad medan uppsidan är obegränsad.

Det faktum att man förlorar alla pengar man köpt aktier för i ett företag om det går i konkurs måste en investerare vara medveten om. Det får samtidigt inte avskräcka nybörjarinvesterare från att börja investera i aktier. Den som köper aktier i de stabila företagen som jag förespråkar inser givetvis att risken för konkurs är i princip noll för dessa. Har företaget exempelvis existerat i 50 år och stadigt ökat vinsten, det egna kapitalet och utdelningen per aktie inser man att företaget utan problem anpassar sig till rådande förhållanden i världen och har en långsiktigt hållbar affärsidé. 

Det är just den oändliga uppgångspotentialen som gör det farligt att blanka aktier, vilket inte är något en vanlig investerare ska göra. För den intresserade följer här en kort beskrivning av vad blankning handlar om. Blankar någon en viss aktie tror personen på en nedgång i aktiekursen, förmodligen för att företaget står inför svårigheter vilket således kommer göra att värderingen på dess aktier sjunker. Blankning går till på det sättet att den som blankar lånar en aktie som sedan säljs. Aktien köper den som blankar efter en viss tid tillbaka från aktiemarknaden till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar den till personen som lånade ut aktien. Har den som blankat en aktie sålt aktien för 100 kr och vid det senare tillfället köper tillbaka aktien för 95 kr har blankaren gjort en vinst på 5 kr. Det bästa för blankaren vore om företaget gick i konkurs eftersom han då inte kan lämna tillbaka någon aktie. Alla de 100 kronor blankaren erhöll när han sålde aktien är i det fallet ren vinst. 

Till skillnad från den som köper aktier vill således inte blankaren att kurserna stiger, eftersom han då tvingas köpa tillbaka aktien till en högre kurs, säg 110 kr, då han ska lämna tillbaka aktien. Den som blankat har i det fallet gjort en förlust på 10 kr eftersom han lånat en aktie som har sålts för 100 kr och sedan tvingats köpa tillbaka aktien för 110 kr. Förlusten är inte begränsad på samma sätt som den är då man köper aktier. När man köper en aktie kan man maximalt förlora det beloppet aktien köptes för, vilket sker då företaget går i konkurs. Blankar man en aktie förlorar man pengar då kursen stiger och man tvingas köpa tillbaka aktien till en högre kurs, och uppåt finns det inget tak. Om aktien har lånats och sålts för 100 kr kommer förlusten att vara 100 kr om kursen stigit till 200 kr då aktien ska köpas tillbaka. Det finns givetvis ingen naturlig gräns där, aktien kan stiga till vilket belopp som helst. Har kursen gått upp till exempelvis 500 kr kommer blankaren drabbas av en förlust på 400 kr. Långsiktigt har börsen en stigande trend, vilket gör att man aldrig bör blanka på lång sikt. De som verkligen blankar aktier seriöst gör det givetvis då olika tekniska indikatorer visar på att börsen och specifika aktier befinner sig i en kortsiktigt nedåtgående trend, vilket absolut sker med jämna mellanrum då börsen som helhet, precis som enskilda aktier, jämviktspendlar.

Åter till min första aktieköp. Det som går att konstatera av mina två tidiga aktieköp är således att det var ett lotteri där jag både drog en storvinst och en nitlott. Det kom dock att dröja ytterligare något år innan jag insåg värdet av att investera långsiktigt i aktier som delar ut pengar som kan användas till att återinvesteras i fler aktier för att nästa år generera ännu mer pengar än året innan på grund av det större antalet aktier i portföljen samt den högre utdelningen per aktie tack vare att bolaget har en stabil utdelningstillväxt. Det faktum att det är möjligt att skapa en relativt stadig inkomst genom att årligen erhålla utdelningar från mina aktier hade jag tidigare endast sett som en extra krydda som jag som aktieägare erhåller. 

Det jag insåg var att det egentligen inte krävs en särskilt stor utdelningsmaskin för att årligen erhålla tillräckligt mycket pengar i utdelningar för att enbart leva av dessa inkomster. De två avgörande faktorerna för att kunna leva i frihet är dels att sätta sina pengar i arbete genom att investera i stabila aktier med utdelningstillväxt samt att återinvestera dessa pengar samtidigt som man dra ner på sina levnadsomkostnader, vilket faktiskt är det som avgör hur stora utdelningsinkomster man årligen behöver för att kunna leva enbart på dem. Den som har små krav vad gäller konsumtion och levnadsstandard kommer snabbast att bli fri, medan den som har ständigt ökande krav vad gäller konsumtion och levnadsstandard i takt med att inkomsterna ökar aldrig kommer att få uppleva friheten. Min investeringsstrategi, som många skulle ha nytta av att följa jämfört med att bara ha sina pengar liggandes på ett konto utan ränta exempelvis, är idag enbart utdelningstillväxtorienterad. Det handlar inte om att göra snabba aktieklipp, utan om att i framtiden känna sig nöjd över sina beslut när det gäller privatekonomin och investeringarna och att se fram emot stadigt ökande utdelningsinkomster. 

Efter att ha ägnat mycket tid under det senaste året åt att läsa på om investeringsstrategier, bolag och studerat historisk aktiedata av diverse slag har jag kommit fram till att den bästa strategin långsiktigt för den som inte vill lägga ner massor av tid på sitt investerande men ändå  vill kunna se fram emot god avkastning, är att investera i stabila företag med en stabil utdelningshistorik och med stadigt stigande utdelningar. En strategi där man varje månad investerar en del av sin lön i dessa aktier och har för avsikt att äga dem för alltid. I takt med att utdelningarna årligen höjs kommer mer och mer pengar kunna återinvesteras i fler och fler aktier. Efter tillräckligt lång tid kommer utdelningen ha ökat från någon tusenlapp per år till några hundra tusen kronor per år, då har man uppnått sitt mål – att bli fri!

Sammanfattning kapitel 2
Nästa del 


2 kommentarer:

 1. " Vad gäller uppåtpotentialen finns det inget tak för hur mycket en aktie kan stiga. Det är en viktig anledning till att det över lång tid sker en långsiktig uppgång på aktiemarknaden"

  Visst finns det en gräns för hur mycket en aktie kan stiga. Kan t.ex. Eniro nå ett börsvärde på en gogol kronor? Jag tvivlar. Det finns självklart ett tak någonstans, men man vet ju inte var det ligger. Bara att det finns en teoretisk potential för uppgång säger ingenting om risken i sig vid investering i aktier.
  Uppåtpotentialen är inte det som driver aktiekurserna högre. Det är ökade vinster hos de noterade företagen som driver de långsiktiga kurserna (i förlängningen en effekt av ökande BNP, effektiviseringar, etc.)

  Hälsningar,
  Jonas

  SvaraRadera
 2. Jag håller absolut med dig. Det är mer ett teoretiskt resonemang jag för i det stycket. Självklart är det långsiktigt det underliggande bolaget som måste generera vinster, växa, öka det egna kapitalet med mera för att de rationella investerarna ska värdera upp bolaget.

  SvaraRadera