fredag 31 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 12, (Hur stort kapital krävs för frihet?:1)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)


Föregående del

Hur stort kapital krävs för frihet?

Ibland hör man personer dra till med att det krävs belopp kring 25 till 50 miljoner kr för att kunna vara ekonomiskt oberoende. Skulle man ha 25 miljoner kr skulle det vara möjligt att plocka ut 500 000 kr per år under 50 års tid, alltså ta ut en månadslön på drygt 40 000 kr. Vad man då inte tänker på är att man, även om man bara har pengarna liggandes på banken, kommer att få en inkomst årligen utbetalt till sig i form av ränta eller i form av utdelning om man har investerat i aktier. Får man 2 % i bankränta efter skatt, vilket rent historiskt är en väldigt låg bankränta, kommer de 25 miljonerna generera 500 000 kr per år utan att pengar behöver plockas ut från pengamaskinen. Innan finanskrisen slog till och räntorna fortfarande var höga, minns jag att Swedbanks e-sparkonto gav 4,65 % ränta, vilket efter skatt ger en ränta på 3,255 %. I det ränteläget skulle de 25 miljonerna generera en ränteinkomst på 813 750 kr per år, eller 67 800 kr per månad.

Med ett så stort belopp skulle det vara möjligt att leva ett riktigt bra liv enbart på bankräntan. Bankräntan är faktiskt betydligt mer osäker som inkomstkälla än flera aktiers utdelning, vilket visas av att den som hade förlitat sig på bankräntan hade sett sina årliga inkomster minska rejält under åren efter finanskrisen. Idag är ränta på e-sparkontot endast 0,5 %. Det är viktigt att man inte år efter år tar ut pengar från den utdelningsmaskin man byggt, vilket skulle kunna vara risken om bankräntan är väldigt låg som den är i dagsläget. Då kommer man få mindre och mindre belopp varje år vid en låg ränta, eftersom kapitalet som räntan beräknas på minskar varje gång man tar pengar från bankkontot. För att istället få större och större belopp bör man investera i aktier med utdelningstillväxt, vilket gör att man inte kommer behöva återinvestera utdelningen varje år för att erhålla mer pengar nästa år. Det sker per automatik genom att de företagen man har investerat i ökar utdelningen per aktie. Att veta att man kommer få 10 % i inkomstökningar nästa år enbart genom att fortsätta äga sina aktier är faktiskt verklighet för den som investerar i denna typ av aktier.

Att det skulle behövas 25 miljoner kr för att vara ekonomiskt oberoende är helt klart en stor överdrift. Väljer man att inte leva ett liv i onödigt överflöd behöver man inte särskilt stora belopp för att erhålla en inkomst varje år som täcker kostnaderna. Säkert är det många som anser, och rent intuitivt tänker, att en person som är ekonomiskt oberoende är någon som kan köpa en ny Ferrari idag och ett hus på Rivieran imorgon. För att kunna leva ett sådant liv krävs det givetvis stora summor pengar, men det är heller inget liv de flesta av oss varken vill eller drömmer om att leva. Det är utan problem möjligt att göra av med 25 miljoner kr på en dag om man så vill, men det är inte det som är syftet med de pengar man har. Det är istället att skapa inkomster genom att sätta pengarna i arbete. Ser man endast till extremen, och har orimliga mål, som att verkligen vara ekonomiskt oberoende i den bemärkelsen att man kan göra precis vad man vill, förstår man varför folk aldrig når ens till en rimlig nivå på skalan av ekonomiskt oberoende. En vanlig lönearbetare inser att det är mer eller mindre omöjligt att spara ihop 25 miljoner kr. Har man rimliga mål där man anser att frihet är det viktiga och inte konsumtionen som sådan kommer man bli förvånad över hur litet kapital det behövs och hur snabbt man kan uppnå den inkomsten som krävs i form av utdelningar från aktier för att vara fri.

Om man anser att ett liv i ekonomiskt oberoende innebär att man kan leva ett liv där man är fri att bestämma själv över sin vardag och sitt liv, klarar man sig med betydligt mindre medel. Så länge man täcker sina fasta månadskostnader samt en rimlig storlek på rörliga månadskostnader och är nöjd med det krävs det för de flesta inte mer än 3 miljoner kr som arbetar åt en och genererar inkomster. Har man en utdelning på 4 % på dessa kommer man varje månad att erhålla 10 000 kr (före schablonskatt). Det kan tyckas vara en ganska liten summa men med tanke på att man valt att investera i aktier med utdelningstillväxt kommer summan snabbt att öka. Det är som jag tidigare nämnt en av de vanligaste anledningarna till att många aldrig uppnår friheten, just det faktum att de oavsett månadslönens storlek konsumerar allt de får in på kontot. Det som är allra viktigast att komma ihåg är att det alltid sker en "trade-off" mellan att spendera pengar och att vara fri. De pengar man lägger på onödig konsumtion idag hindras från att sättas i arbete i utdelningsmaskinen, vilket gör att inkomsten blir lägre från den och man är således fri i lägre utsträckning.

Nästa del

1 kommentar:

  1. Paradoxen blir ju att ju längre man väntar och ju mindre man "naggar" av utdelningsmaskinen desto mer växer den och desto mer utdelning får man. Då ökar incitamentet att återinvestera utdelningen i utdelningsmaskinen för att göra den ännu större, men också lockelsen att konsumera upp utdelningen. Med andra ord: frågan är när man når den gyllene punkt då utdelningsmaskinen är så stor man vill ha den och kan börja leva på utdelningen, och samtidigt inte känner dåligt samvete för att man inte låter den växa ytterligare. Jag antar att det bara är man själv som kan svara på den frågan.

    SvaraRadera