måndag 27 maj 2013

Ratos preferensaktier

Ratos ger ut preferensaktier

Idag kan man läsa ett pressmeddelande från Ratos där det framgår att de inom kort ska ge ut preferensaktier. Teckningsperioden är mellan den 29:e maj och den 12:e juni för allmänheten i Sverige. Anledningen till att Ratos ger ut preferensaktier är att de ska finansiera förvärven av Nebula (finskt bolag som tillhandahåller molntjänster, IT-infrastruktur och nätverkstjänster till små och medelstora bolag), HENT (norskt byggföretag) och delvis förvärvet av Aibel (norskt serviceföretag inom olja, energi samt förnybar energi).  

Följande text är hämtat från sammanfattningen i pressmeddelandet angående emissionen av preferensaktier i Ratos (vilket i sin helhet går att läsa här): 

"* Styrelsen för Ratos ("Ratos" eller "Bolaget") har beslutat att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 614 500 kronor genom nyemission av högst 830 000 preferensaktier av serie C ("Preferensaktier"), riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare * Genom emissionen avser Ratos helt finansiera förvärven av Nebula och HENT samt även delvis förvärvet av Aibel * Preferensaktierna emitteras till en teckningskurs om 1 750 kronor per Preferensaktie. * Effektiv årsavkastning[1] beräknas uppgå till 6,8% givet en teckningskurs i Erbjudandet om 1 750 kronor per Preferensaktie * Vid fullteckning i emissionen tillförs Ratos totalt cirka 1 452,5 Mkr, före emissionskostnader * Anmälan om teckning av Preferensaktier ska ske under perioden 29 maj till 13 juni 2013 för institutionella investerare och under perioden 29 maj till 12 juni 2013 för allmänheten i Sverige * Beräknad första dag för handel med Preferensaktier på Nasdaq OMX Stockholm är den 28 juni 2013
[1]Genomsnittlig årlig avkastning på Preferensaktien, beräknat utifrån teckningskurs, kvartalsvis utdelning om 25 kronor per Preferensaktie (dvs totalt 100 kronor per år) fram till årsstämman 2017 samt ökad utdelning med totalt 20 kronor per Preferensaktie på årsbasis efter årsstämman 2017 och med hänsyn tagen till när i tiden utdelning beräknas ske."
De övriga bolagen på Stockholmsbörsen som i nuläget har utestående preferensaktier är i huvudsak fastighetsbolag:
 • Balder
 • Corem Property Group
 • Klövern
 • Sagax
Samt två andra bolag:
 • Alliance Oil
 • Eniro
Jag äger preferensaktier i några av ovanstående bolag. De ger en relativt hög årlig direktavkastning (6-10%) och delar ut pengar kvartalsvis. I Ratos fall blir direktavkastningen 100 kr/1750 kr=5,7 % fram till år 2017 och 6,9 % om utdelningen ökar till 120 kr/aktie år 2017. Precis som att äga vanliga aktier finns det en risk med att äga preferensaktier, utdelningen är givetvis inte säker. Det återstår att se hur jag ställer mig till om Ratos preferensaktier kommer kommer ingå i min portfölj. 

3 kommentarer:

 1. Attraktionen på stamaktien B sämre, lär väl aldrig mer gå över 100 kr igen.
  Men preffen är intressant. Kommer nog inte bli 3 kr för B aktien nästa vår. Kul för dom rika men sämre för oss med mindre kapital.

  Sälj B aktien och köp Preffen. Eller?

  SvaraRadera
 2. Vilka preferensaktier äger du?

  Jag är sugen på att gå in i följande:

  Sagax, Klövern & Corem.

  Tanken är att placera pengarna där istället för på ett räntekonto i väntan på fallande aktiekurser.


  SvaraRadera
 3. Balder, Sagax, Alliance Oil samt Eniro. Har större belopp i de två förstnämnda. Ja, fastighetspreferensaktier kan ju vara alternativ till högräntekonto, om man är beredd att ta högre risk.

  SvaraRadera