torsdag 23 maj 2013

Femte bokrecensionen - The Single Best Investment


The Single Best Investment


The Single Best Investment

Författare: Lowell Miller 

Språk: Engelska
Antal sidor: 248
Först utgiven: 2006
Lässvårighet: MedelBoken The Single Best Investment är skriven av Lowell Miller som är VD och huvudportföljförvaltare på Miller/Howard Investments, vilka förvaltar några miljarder dollar. Han har varit professionell investerare och portföljförvaltare under närmare 40 års tid. Han har även förekommit i kända amerikanska investeringstidningar/medier som The Wall Street Journal, Forbes och Bloomberg. De tankar och den synen Miller har på aktieinvesteringar stämmer väl överens med de jag har, alltså att investera i aktier med utdelningstillväxt, det som på engelska heter "Dividend Growth Investing". Det är som han skriver i boken: "utdelningar och återinvesterande av utdelningar är nyckeln till kungariket."

The Single Best Investment är givetvis fokuserad på den amerikanska aktiemarknaden, vilket amerikansk investeringslitteratur nästan alltid är. Bland annat beskriver Miller värdet av att investera i aktier med stabil utdelningstillväxt och att återinvestera utdelningen, för att bygga upp en ”compounding machine”, vilket skulle kunna översättas till det jag kallar för utdelningsmaskin. Han beskriver världens åttonde underverk, ränta-på-ränta effekten, och att man ska överge obligationer. I boken beskrivs även olika traditionella värderingsverktyg. Olika typer av nyckeltal som P/E-tal (aktiekurs/vinst per aktie), P/S-tal (aktiekurs/försäljning per aktie), bokfört värde på det egna kapitalet med mera ges det en genomgång av. 

Något som är extra intressant är att boken tar upp en del verkliga bolag som har just den egenskapen att de årligen har höjt utdelningen per aktie under flera års tid. Bland de företag han tar upp finns bland annat välkända jättar som Johnson & Johnson och Procter & Gamble men även, säkert för många, mindre kända amerikanska bolag som Helthcare Realty och Pitney Bowes. Faktum är att något av de verkliga bolag han beskriver, som verkar inom finansbranschen, faktiskt har sänkt utdelningen sedan boken kom ut år 2006, vilket alltså var innan finanskrisen bröt ut och kraftigt påverkade bolagen i finansbranschen negativt. Detta har gjort att en investering i det bolaget med målet att ta del av en stadigt ökande utdelning inte har varit allt för lyckad. Även hos bolag som till synes kan verka väldigt stabila när det gäller förmågan att årligen höja utdelningen per aktie till ägarna finns det givetvis en viss osäkerhet, speciellt bland företag inom vissa branscher, däribland finansbranschen vilket även aktieägare i några av de svenska bankerna märkte av under finanskrisen. Det är därför av stor vikt att ha aktier i flera bolag inom olika branscher i sin aktieportfölj, så att man inte är utelämnad till ett fåtal bolag när det gäller den höjda utdelningen i framtiden. 

På de amerikanska börserna finns det givetvis betydligt många fler bolag med stabil utdelningstillväxt att välja på än i Sverige, och till viss del inom andra branscher. Jag anser absolut att man som investerare i Sverige bör ha en del av sin utdelningsmaskin investerad i amerikanska aktier, av ett antal anledningar. Dels kommer utdelningen från dem oftare under året, kvartalsvis eller månadsvis, vilket gör att kassaflödet till dig från dina aktieinnehav blir jämnare under årets månader. Några av världens mest kända, största och mest stabila bolag finns noterade i USA. Bara för att de är noterade där ska man inte bortse från dem. Hade exempelvis The Coca-Cola Company varit noterat i Sverige hade man säkert med väldigt hög sannolikhet ägt aktier i bolaget, men nu kanske man väljer att inte göra det eftersom det är börsnoterat i ett annat land än Sverige. Kom ihåg att courtaget är lågt även för amerikanska aktier, cirka 90 kr hos de båda nätmäklarna. Många bolag i USA är sanna utdelningsaristokrater, vilket betyder att de årligen under minst 25 år har höjt utdelningen per aktie, vilket på lång sikt gjort att utdelningen per aktie flerdubblats många gånger om, vilket tillfredsställt de långsiktiga aktieägarna. 


Slutsats

The Single Best Investment passar bra för den som vill läsa mer om värdet av långsiktiga aktieinvesteringar i bolag med stabil utdelningstillväxt med en amerikansk vinkling. Boken förklarar en hel del begrepp, nyckeltal och aktievärderingsmetoder, vilket gör att den som ännu inte har hållit på med aktieinvestering i någon större utsträckning får en grundläggande genomgång av dessa viktiga faktorer. Då boken har sju år på nacken är viss aktiedata som redogörs för i boken något förlegad. Alla bolag som beskrivs närmare i boken tydliggörs med en nyckeltalsöversikt som sträcker sig från 1989 till 2006, vilket ger en intressant överblick över hur bolagen har ökat vinster, utdelningar med mera. Det är viktigt som läsare att ta del av företagets nyckeltal, som försäljningstillväxt, vinsttillväxt, utdelningstillväxt med mera via Internet för åren efter 2006 för att undersöka hur bolagen har utvecklats och om utdelningstillväxten har fortsatt sedan boken gavs ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar