onsdag 22 maj 2013

Gratis e-bok - upplägg

Gratis e-bok – upplägg på bokinläggen


I de tidigare tre inläggen om min bok har jag skrivit att jag kommer ge ut min bok Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI - en bok om AKTIEUTDELNINGAR, hur du blir DIN EGEN OBEROENDE PRIVATEKONOMISKA RÅDGIVARE samt hur du får PENGAR ATT VÄXA LÅNGSIKTIGT gratis här på bloggen i form av en följetong, likt en e-bok. Boken skulle i pocketformat vara cirka 250 sidor om man räknar från första till sista sidan och tar hänsyn till de bilder och illustrationer som finns. Min tanke är att ett blogginlägg som innehåller text från boken ska vara cirka 800 ord långt. En sida i en vanlig pocketbok innehåller cirka 300-350 ord (det här inlägget är knappt 800 ord). Då jag även kommer fortsätta skriva om mitt eget aktieinvesterande, min aktieportfölj, köp och försäljningar av aktier, utdelningsinkomster med mera kommer givetvis inte alla blogginlägg i framtiden bestå av text från min bok. 

Jag har tänk att lägga upp publiceringen av min bok på följande sätt: först har jag två dagar med fyra inlägg med text från min bok och sen växlar jag det med ett inlägg som har med mina aktieinnehav, investeringar, utdelningar, sparande, privatekonomi och aktiemarknaden att göra. Jag kommer alltså göra två blogginlägg per dag med text från min bok under de dagar jag lägger upp text från boken. Ett på morgonen/förmiddagen och ett på eftermiddagen/tidig kväll. Detta för att publiceringen av hela boken inte ska ta jättelång tid. Då allt som läggs ut på bloggen givetvis finns kvar även i framtiden går det väldigt smidigt för dig som läsare att läsa ifatt om du missat något eller några delar av boken. Per vecka kommer alltså mellan 8 och 10 inlägg här på bloggen enbart bestå av text från boken. Under två veckor kommer det alltså se ut enligt följande: 


Månd: Bokinlägg x2

Tisd: Bokinlägg 
x2

Onsd: Vanligt inlägg

Torsd: Bokinlägg 
x2

Fred: Bokinlägg 
x2

Lörd: Vanligt inlägg

Sönd: Bokinlägg 
x2


Månd: Bokinlägg 
x2

Tisd: Vanligt inlägg

Onsd: Bokinlägg 
x2

Torsd: Bokinlägg 
x2

Fred: Vanligt inlägg

Lörd: Bokinlägg 
x2

Sönd: Bokinlägg 
x2

För att du som läsare lättare ska hitta till nästa del av boken kommer det finnas en länk längst ner i varje bokinlägg, vilket jag alltså kommer lägga till i det senast upplagda bokinlägget när ett nytt bokinlägg publiceras. Det kommer även i varje bok-blogginlägg finnas en länk till den föregående delen av boken, bokens innehållsförteckning samt till första delen av boken. Vilket de flesta säkert redan har noterat finns det en flik högst upp   på bloggen som heter "GRATIS e-BOK". Där finns i nuläget innehållsförteckningen. Jag kommer där länka till det första inlägget som hör till respektive kapitel i takt med att de delarna läggs upp. Tycker man exempelvis att kapitlet "Om aktieutdelningar" verkar intressant kommer man genom att trycka på den rubriken komma till den första delen i det kapitlet. Därifrån går det sedan smidigt att läsa vidare till nästa del i kapitlet genom länkarna som kommer att finnas i respektive blogginlägg med text från boken. 

Inläggen som hör till boken kommer att namnges på följande sätt (ett exempel): ”Jag INVESTERAR, alltså kommer jag blir FRI, del 24, (Ta hand om din privatekonomi:3)”. Vilken del det är anger helt enkelt vilket blogginlägg i ordningen med text från min bok det rör sig om utan att ta hänsyn till kapitel. Det som står inom parentes anger vilket kapitel, samt inlägget i ordningen för just det kapitlet det handlar om. I detta fall finns det alltså totalt sett 23 delar av boken upplagda som blogginlägg tidigare (24 medräknat exemplet på bokinlägg ovan) samt två tidigare inlägg med text från det specifika kapitlet (3 medräknat exemplet på bokinlägg ovan). Jag tror ni förstår samt att det kommer vara lättare när inläggen med text från min gratis e-bok väl börjat läggas ut. I "Bloggarkiv" i vänsterspalten på min blogg kommer det smidigt gå att guida sig bland inläggen, samt även alltså på sidan "GRATIS e-BOK". 

Varje kapitel kommer även att avslutas med en sammanfattning. Varje inlägg med text från boken kommer alltså vara cirka 800 ord långt och de dagar jag lägger upp text från boken lägger jag upp två bok-blogginlägg, alltså totalt cirka 1 600 ord. Ibland kommer det även förekomma en del bilder och illustrationer för att göra siffror och annat mer lättbegripligt. För att inte kapa text allt för abrupt eller om det endast är lite text kvar på ett visst kapitel kan inläggen komma att bli något kortare eller längre. 


Nu är vi snart redo för avfärd känner jag! På fredag väntar den första delen av min bok, som jag ägnat mycket tid åt under våren till att skriva och nu alltså gör gratis tillgänglig här på min blogg. Hoppas att ni följer med på denna resa och även tipsar andra om att läsa boken om ni finner den givande och intressant! 


/InvesteraMigFri 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar