fredag 24 maj 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 1, (Förord)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)

Förord

Jag anser att det är allt för många som är allt för passiva när det kommer till den egna privatekonomin. Förmodligen är kännedomen om hur enkelt, billigt och motiverat det är att investera i egna aktier istället för dyra fonder väldigt begränsad. Under de senaste åren har det skett mycket som motiverar till att bygga upp sin egen aktieportfölj, bland annat införandet av investeringssparkontot år 2012. På lång sikt är det möjligt att uppnå betydligt bättre resultat genom att förvalta sina egna pengar, eftersom det är fritt från höga årliga förvaltningsavgifter. Det är helt enkelt bättre om all avkastning kommer dig själv till del, det är trots allt du som har investerat dina pengar. 

Det är förmodligen inte många svenskar som känner till att det går att investera i aktier som stadigt höjer utdelningen, år efter år. Detta ger aktieägaren en stabil inkomst som med fördel kan återinvesteras för att uppnå väldigt goda resultat på lång sikt. Att investera långsiktigt i egna aktier med utdelningstillväxt har du förmodligen aldrig fått som råd från din privatekonomiska rådgivare, eftersom bankerna och de andra aktörerna då går miste om förvaltningsavgifter och courtage. Det är därför viktigt att inse att ingen idag ger helt oberoende privatekonomiska råd och kostnaden för att följa dessa råd blir på lång sikt väldigt hög. 

Jag vill visa att det för alla finns ett stort utrymme av sin lön att investera i egna aktier varje månad. Förmodligen är det så att du, liksom många andra, idag konsumerar i en betydligt större utsträckning än vad du egentligen behöver. Ju mer du väljer att konsumera idag, desto mindre pengar finns över till att investera långsiktigt och bygga upp din alldeles egen utdelningsmaskin. Den som tar tag i sin privatekonomi, både vad gäller sättet att investera sina pengar på samt storleken på månadskostnaderna, kommer kunna tacka sig själv i framtiden då utdelningsmaskinen genererar tillräckligt med pengar för att täcka alla kostnader under året. Då har man uppnått friheten! 

Nästa del finns här

2 kommentarer:

 1. Det er höga transaktionskostnader (courtage, bid-ask spread, valuta spread, mm), och för en fond er dom mycket lägre men på den annan sida har en större _aktiv_ fond "impact costs".

  För en månadssparare er mycket bättre att investera i indexfonder med låg kostnad, speciellt för utenlandske aktier.

  Dom för även en _mycket_ större riskspridning till en _mycket_ lägre kostnad.

  SvaraRadera
 2. Vill man investera i svenska aktier kan givetvis en gratis/väldigt billig fond vara ett bra alternativ för en passiv månadssparare. Då får man snabbt en diversifiering och köper över en längre tid till olika kurser. Samtidigt får man aktier i väldigt många bolag, vilka alla kanske inte anses intressanta, köpvärda osv. Har man som investeringsstrategi att främst äga aktier med stabil utdelningstillväxt är det inte alla bolag som ingår i en viss fond som är relevanta att äga. Det är absolut som du skriver, att man uppnår en riskspridning direkt från den fösta kronan.

  Även om det sker en del transaktioner då man själv investerar i egna aktier blir den årliga genomsnittskostnaden för ett aktieköp väldigt låg om man avser att äga den i 10, 20, 40+ år. Att under alla dessa åren slippa betala en avgift oavsett hur det får för ens aktier föredrar i alla fall jag.

  SOm ett exempel: att bygga upp en aktieportfölj för 100 000 kr med 12 amerikanska stabila aktier för 1 000 kr och återinvestera utdelningen fyra gånger per år för 320 kr och sedan äga de aktier man köpt gratis under exempelvis 20 års tid, jämfört med att betala 1 500 kr/år under 20 års tid i förvaltningsavgift. Vilket egentligen blir betydligt högre per år, då aktieportföljen antas öka i värde.

  SvaraRadera